herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie z opcjami w ramach projektu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? 2018-03-26 15:37 Zakończone
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2018 r. 2018-02-09 08:46 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Łęgowskiego w Wejherowie z opcjami 2017-12-31 08:58 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego w Wejherowie z opcjami 2017-12-30 20:16 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2018 r. 2017-12-04 16:09 Zakończone
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Wejherowa wraz z jednostkami, z podziałem na 2 części: Zadanie I : Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa. Zadanie II : Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Wejherowa - Wejherowskie Centrum Kultury. 2017-05-29 05:39 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego 2017-04-07 15:31 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2017 r. 2017-01-25 16:52 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego 2016-11-09 11:31 Zakończone
Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 ? Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 2016-11-07 15:27 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego - Znak sprawy: ZZP.271.42.2016.ASz 2016-07-27 22:48 Zakończone
Pełnienie nadzoru autorskiego z podziałem na zakresy: Zakres 1 - Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Zakres 2 ? Rozbudowa drogi gminnej ? ul. Patoka ? od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego, Zakres 3? Budowa z przebudową kanalizacji deszczowej wraz z wylotem rowu w rejonie skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 2016-07-27 19:39 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania 2016-07-27 17:54 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2016 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2018, 2020 - 2031 2016-07-15 15:31 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przystani kajakowej w miejscowości Wejherowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016-07-06 15:37 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz rozbudowa wiat handlowych przy ul. Roszczynialskiego w formie zaprojektuj i wybuduj 2016-07-01 14:48 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZZP.271.18.2016.AR) 2016-06-21 14:06 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa z opcją pełnienia nadzoru autorskiego 2016-06-16 05:57 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa z opcją pełnienia nadzoru autorskiego 2016-05-16 11:59 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej budowy polaczenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Wezla Integracyjnego Kwiatowa z opcja pełnienia nadzoru autorskiego 2016-04-15 12:40 Zakończone
Opracowanie odrebnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dotyczacych: zakres 1: uszczelnienia walu kanalu pomiedzy stawem, a kanałem srodkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeka Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i sciezki do ul. Zamkowej oraz zespolu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzajacym wode do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcja nadzoru autorskiego 2016-04-11 14:15 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen, z opcja pelnienia nadzoru autorskiego, z podzialem na 3 zadania 2016-04-11 12:35 Zakończone
Opracowanie odrebnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dotyczacych: zakres 1: uszczelnienia walu kanalu pomiedzy stawem, a kanalem srodkowym, remontu stawu oraz mostu nad rzeka Cedron, zakres 2: toalety automatycznej i sciezki do ul. Zamkowej oraz zespolu oczyszczania biologicznego i mechanicznego wody wraz z systemem doprowadzajacym wode do stawu w parku w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja parku im. Majkowskiego z opcja nadzoru autorskiego. 2016-03-10 12:54 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 4 zadania. 2016-03-09 12:57 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen, z opcja pelnienia nadzoru autorskiego, z podziałem na 5 czesci 2016-02-02 19:48 Zakończone
Utrzymanie drog gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2016r. 2015-12-14 12:26 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urzadzen oswietlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2016 roku 2015-12-10 13:17 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej w celu realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piasnicy do ul. Przemysłowej z budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Karnowskiego i Przemyslowej, budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piasnicy oraz budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piasnicy, wraz z przygotowaniem i przekazaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wymaganymi zalacznikami, z opcja sprawowania nadzoru autorskiego 2015-11-24 10:48 Zakończone
Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzedu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doreczania przesylek pocztowych, zwrotu przesylek niedoreczonych oraz odbioru przesylek z siedziby Zamawiajacego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 2015-11-19 15:15 Zakończone
2015-08-06 10:30 Zakończone
Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj 2015-04-23 19:26 Zakończone
Budowa ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Necla do skrzyzowania z ul. Stefczyka w Wejherowie 2015-04-21 14:18 Zakończone
Przebudowa ulicy Leśnej w Wejherowie 2015-04-21 13:50 Zakończone
Przebudowa drogi i kanalizacji deszczowej w Wejherowie znajdującej się na działkach nr: 1/39; 1/56; 1/37; 1/47 - obręb 6 - droga dojazdowa do Urzędu Pracy 2015-04-15 14:02 Zakończone
Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie 2015-04-14 15:15 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na lacznej dlugosci około 458 m 2015-04-14 15:04 Zakończone
Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ul. 12 Marca do ul. Rzeźnickiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach zadania ?Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie? 2015-03-24 15:29 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie 2015-03-24 14:33 Zakończone
Zadaszenie istniejacego sezonowego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkol nr 3 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie 2015-03-11 19:15 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki Redy w ramach projektu: Ochrona wod Zatoki Gdanskiej ? budowa i modernizacja systemu odprowadzania wod opadowych w Gdyni oraz małym Trojmiescie Kaszubskim? ? na terenie miasta Wejherowa 2015-03-11 17:37 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy zespolu otwartych basenow kapielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbednymi przyłaczami mediow w ramach przedsiewziecia pn. Centrum Integracji Spolecznej -Wodne Ogrody - stanowiacego element Rewitalizacji Srodmiescia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe z opcja nadzoru autorskiego 2015-03-06 15:07 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy drogi laczacej ulice Przemysłowa z droga krajowa nr 6 ? ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z opcja pelnienia nadzoru autorskiego 2015-03-04 15:07 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy polaczenia drogowego laczacego ulice Sucharskiego z ulica Strzelecka w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z opcja 2015-02-27 14:16 Zakończone
Budowa drogi łaczacej ul. Sucharskiego z droga krajowa nr 6 w Wejherowie (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Polaczenie drogowe ul. Sucharskiego z droga krajowa nr 6 Wezel Dzialki) 2015-02-09 14:30 Zakończone
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z sala treningowa dla istniejacego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2015-01-23 10:27 Zakończone
Utrzymanie drog gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2015 roku 2015-01-12 14:52 Zakończone
Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzedu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doreczania przesylek pocztowych, zwrotu przesylek niedoreczonych oraz odbioru przesylek z siedziby Zamawiajacego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 2014-12-08 15:25 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. 2014-12-04 17:23 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urzadzen oswietlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2015 roku. 2014-11-26 13:48 Zakończone
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z sala treningowa dla istniejacego zespolu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2014-11-25 14:33 Zakończone
Rozbudowa ul. Sw. Jacka w Wejherowie o budowe zatoki postojowej. 2014-11-14 14:32 Zakończone
Rozbudowa ul. Sw. Jacka w Wejherowie o budowe zatoki postojowej. 2014-10-30 14:52 Zakończone
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z sala treningowa dla istniejacego zespolu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2014-10-24 14:08 Zakończone
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa 2014-10-22 14:15 Zakończone
Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem 2014-10-22 13:49 Zakończone
Wykonanie remontu chodnika w ul. Kochanowskiego w Wejherowie 2014-10-09 15:10 Zakończone
Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z sala treningowa dla istniejacego zespolu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2014-09-30 15:22 Zakończone
Budowa ciagu pieszego prowadzacego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej w Wejherowie 2014-09-03 14:27 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Weteranow w Wejherowie 2014-08-29 13:53 Zakończone
Wykonanie wyniesienia nawierzchni jako elementu spowolnienia ruchu w ul. Stefczyka w Wejherowie na odcinku od ul. Reja do ul. Chmielewskiego oraz wykonanie remontu chodnika w ul. Matejki wraz z utwardzeniem plytami IOMB nawierzchni jezdni ul. Matejki w Wejherowie. 2014-08-08 11:45 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2014 r. na lacznej dlugosci okolo 293m 2014-08-06 14:15 Zakończone
Wykonanie nawierzchni w ul. Plk Dabka w Wejherowie w formie zaprojektuj i wybuduj 2014-08-06 13:57 Zakończone
Wykonanie -wyniesienia nawierzchni jako elementu spowolnienia ruchu w ul. Stefczyka w Wejherowie na odcinku od ul. Reja do ul. Chmielewskiego- oraz wykonanie -remontu chodnika w ul. Matejki wraz z utwardzeniem plytami IOMB na nawierzchni jezdni ul. Matejki w Wejherowie- 2014-07-23 14:57 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2014 roku na lacznej dlugosci okolo 629 m 2014-06-25 13:46 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. 2014-06-24 13:31 Zakończone
Ulozenie nawierzchni z plyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2014 roku 2014-06-03 14:25 Zakończone
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska 2014-05-23 14:31 Zakończone
Uslugi ubezpieczeniowe z podzialem na zadania: Czesc A- Zadanie I: Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa Część B- Zadanie II: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Miasta Wejherowa ? Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska 2014-05-15 13:57 Zakończone
Budowa pasazu pieszego wzdłuz ulicy Sobieskiego na odcinku od ulicy Hallera do Parku Kaszubskiego w Wejherowie Etap I 2014-05-14 14:00 Zakończone
Wykonanie robot melioracyjnych na Kanale Polnocnym wraz z fontanna w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuz ul. Parkowej w Wejherowie 2014-04-07 12:08 Zakończone
Wykonanie robot melioracyjnych na Kanale Polnocnym wraz z fontanna w Kanale, budowa mostka drewnianego w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego oraz budowa chodnika wzdłuz ul. Parkowej w Wejherowie. 2014-03-19 14:21 Zakończone
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Sobieskiego i Kopernika w Wejherowie 2014-02-12 14:47 Zakończone
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Wejherowa wraz z budowa stanowiska klienckiego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2014-01-24 14:19 Zakończone
Wykonywanie operatow szacunkowych dla potrzeb związanych z biezacym funkcjonowaniem Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Wejherowie w 2014 roku z podziałem na IV czesci. 2014-01-20 13:33 Zakończone
Rozbudowa sieci swiatlowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj 2014-01-17 15:04 Zakończone
Utrzymanie drog gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2014 roku 2014-01-13 12:05 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2014 r. do 31.08.2014r. 2013-12-10 11:20 Zakończone
Swiadczenie uslug polegajacych na: Czesc 1 ? Konserwacji monitoringu Czesc 2 ? Dostawie sygnalu wizyjnego 2013-12-06 15:07 Zakończone
Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzedu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesylek, zwrotu przesylek niedoreczonych oraz odbioru przesylek z siedziby Zamawiajacego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 2013-12-06 12:14 Zakończone
Swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesylek, zwrotu przesylek niedoreczonych oraz odbioru przesylek z siedziby Zamawiajacego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 2013-11-22 15:38 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urzadzen oswietlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2014 roku 2013-11-20 11:45 Zakończone
Przebudowa istniejacej sieci nn-0,4 kV ul. Smiechowska-Wejherowo. Demontaz istniejacej linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przylaczami. Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przylaczami. Budowa linii kablowej wraz z urzadzeniami oswietlenia drogowego. 2013-10-31 13:51 Zakończone
Rozbudowa sieci swiatlowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj 2013-09-13 14:23 Zakończone
Ukladanie plyt drogowych na terenie miasta Wejherowa w 2013 roku 2013-09-10 10:22 Zakończone
Zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Kamiennej w Wejherowie 2013-09-09 12:14 Zakończone
Zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Reja w Wejherowie 2013-09-09 11:48 Zakończone
Remont nawierzchni jezdni i chodnikow w ul. Obr. Helu w obrebie skrzyzowania z ul. Pruszkowskiego w Wejherowie 2013-08-29 14:24 Zakończone
Zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Kolejowej i ul. Jana z Kolna w Wejherowie na długości około 369 m 2013-08-28 13:11 Zakończone
Remont nawierzchni jezdni i chodnikow w ul. Obr. Helu w obrebie skrzyzowania z ul. Pruszkowskiego w Wejherowie 2013-08-13 08:18 Zakończone
Przebudowa ulicy Smiechowskiej w Wejherowie ? etap II 2013-08-02 14:37 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymiana istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow oraz wymiana istniejacego wodociagu w ul. Pokoju w Wejherowie na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Konopnickiej 2013-07-31 13:02 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu furgon na potrzeby Strazy Miejskiej w Wejherowie 2013-07-15 14:27 Zakończone
Dostawa sprzetu fotograficznego z oprogramowaniem do Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie 2013-07-10 10:39 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2013 r. do 31.12.2013r. 2013-07-04 12:57 Zakończone
Przebudowa wewnetrznej instalacji CO i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu SP nr 9 2013-05-29 13:28 Zakończone
Dostawa sprzetu fotograficznego z oprogramowaniem do Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie 2013-04-19 13:34 Zakończone
Przebudowa drogi wojewowdzkiej nr 218 w obrebie skrzyzowania ulic Św. Jana Sienkiewicza 10 Lutego w Wejherowie 2013-03-20 15:17 Zakończone
Dostawa sprzetu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedazy biletow dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na czesci 2013-02-19 15:01 Zakończone
Przebudowa ulic Kotlowskiego i Rogaczewskiego w Wejherowie etap II 2013-02-15 08:49 Zakończone
Przebudowa ulicy M. Konopnickiej i ulicy Morskiej w Wejherowie 2013-02-11 13:23 Zakończone
Dostawa 22 zestawow komputerowych, 20 monitorow i akcesoriow komputerowych: 10 klawiatur, 10 myszy, 3 zasilacze ATX, 2 dyski 3,5?, 3 dyski SSD, 3 nagrywarki DVD, 3 pamieci USB na potrzeby Urzedu Miejskiego w Wejherowie 2013-02-08 15:10 Zakończone
Remont chodnika w ciagu ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Mysliwskiej 2013-02-08 11:13 Zakończone
Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej oraz przełozenie wodociagu w ulicy Panek i ulicy Obroncow Helu w Wejherowie 2013-02-01 14:47 Zakończone
Wykonywanie operatow szacunkowych dla potrzeb związanych z biezacym funkcjonowaniem Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Wejherowie w 2013 roku z podziałem na 4 czesci 2013-01-25 11:20 Zakończone
Dostawa sprzetu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedazy biletow dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na czesci 2013-01-15 13:11 Zakończone
Utrzymanie drog gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2013 roku 2013-01-14 14:28 Zakończone
Przebudowa ul. Smiechowskiej w Wejherowie z jezdnia, chodnikami, zjazdami na teren posesji oraz z miejscami postojowymi wraz z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. 12 Marca do ul. Smiechowskiej (etapy I i III) 2013-01-11 14:52 Zakończone
Rewitalizacja Srodmiescia Wejherowa ? rejon ZUS 2013-01-11 10:32 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2013 r. do 31.08.2013r. 2012-12-17 14:50 Zakończone
Dostawa sprzetu komputerowego, fotograficznego, oprogramowania oraz systemu sprzedazy biletow dla Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na czesci (...) 2012-12-06 23:28 Zakończone
Swiadczenie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uslug polegajacych na: Czesc 1 ? Konserwacji Centrum Monitoringu Czesc 2 ? Dostawie sygnalu wizyjnego 2012-12-03 14:31 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urzadzen oswietlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2013 roku 2012-11-27 12:34 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektow Gminy Miasto Wejherowo, jej jednostek organizacyjnych oraz WTBS 2012-11-15 14:52 Zakończone
Dostawa i montaz wyposazenia wnetrz pomieszczen w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie 2012-11-15 12:42 Zakończone
Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych 2012-11-14 12:43 Zakończone
Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem 2012-11-14 12:41 Zakończone
Przystosowanie wybranych obszarow dachu Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie dla celow widokowych 2012-11-13 10:43 Zakończone
Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. 2012-10-25 08:59 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, programów komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoły dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego, do korzystania na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w ramach pilotażu rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? Cyfrowa szkoła z podziałem na 3 części. 2012-10-17 15:37 Zakończone
Przystosowanie wybranych obszarow dachu Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie dla celow widokowych 2012-10-05 15:23 Zakończone
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa na łącznej powierzchni 1915 m?. 2012-10-04 15:21 Zakończone
Zagospodarowanie placu przy ulicy Sportowej w Wejherowie ? etap I 2012-10-04 15:11 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej polaczenia drogowego ulicy Sucharskiego z droga krajowa nr 6 ? Wezel Działki w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) 2012-10-03 15:09 Zakończone
Budowa linii swiatlowodowej od Komendy Policji przy ul. Dworcowej 14 do Komendy Strazy Miejskiej na Pl. Wejhera 8 w Wejherowie 2012-10-02 16:28 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiazania drogowego łaczacego polnocną i poludniową czesc miasta Wejherowa z droga krajowa Nr 6 wraz z obiektami mostowymi 2012-10-01 15:08 Zakończone
Dostawa sprzetu komputerowego , multimedialnego, programow komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposazenia Szkoly Podstawowej Nr 11 w Wejherowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbedne do realizacji programow nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienia uczniom Szkoly dostepu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci mobilnego sprzetu komputerowego, do korzystania na zajeciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajec dydaktycznych ,w ramach pilotazu rzadowego programu rozwijania kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? Cyfrowa szkola 2012-09-17 21:35 Zakończone
Wykonanie robot zwiazanych z aranzacja wybranych pomieszczen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie 2012-08-27 14:49 Zakończone
Budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie na odcinku od ulicy Partyzantów do włączenia w projektowany układ drogowy ulic: St. Panek i Obrońców Helu 2012-08-23 11:05 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, programów komputerowych i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie .... 2012-08-22 12:03 Zakończone
Dostawa sprzetu, dla wyposazenia pracowni w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Wejherowie z podzialem na dwa zadania: Zadanie 1 ? dostawa wyposazenia dla sal prob orkiestry i choru, Zadanie 2 ? dostawa wyposazenia pracowni artystycznych (plastyczna, ceramiki i rzezby) 2012-08-09 21:51 Zakończone
Wykonanie robot zwiazanych z aranzacja wybranych pomieszczen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie 2012-08-09 21:14 Zakończone
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa na łącznej powierzchni 2038 m?. 2012-08-01 14:46 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pasażu pieszego i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku od ulicy Hallera do ulicy 3 Maja w Wejherowie 2012-07-30 14:46 Zakończone
Wykonanie systemu telewizyjnej realizacji, emisji i zapisu wydarzen w nowobudowanym budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Wejherowie 2012-07-30 14:32 Zakończone
Sprzątanie obiektów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wejherowie tj.: -7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, - drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki postojowe i parkingi, plac zabaw; Zimowego utrzymania ww. obiektów Pielęgnacji zieleni 2012-07-27 14:03 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 2012-07-25 13:30 Zakończone
Wykonanie archeologicznych badan ratowniczych wraz z dokumentacja archeologiczna oraz wykonanie ewentualnej ekshumacji zachowanych pochowkow na terenie działki nr 213 obręb 16 przy ul.Sobieskiego w Wejherowie 2012-07-09 13:47 Zakończone
Wykonanie archeologicznych badan ratowniczych wraz z dokumentacja archeologiczna oraz wykonanie ewentualnej ekshumacji zachowanych pochowkow na terenie działki nr 213 obręb 16 przy ul.Sobieskiego w Wejherowie 2012-06-20 19:37 Zakończone
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu ZS Nr 2 na działce nr 324/2 obr. 10 przy ul. Gdańskiej 30 w Wejherowie, w ramach projektu: ?Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda? 2012-05-24 15:15 Zakończone
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu ZS Nr 3 na działce nr 55/2 obr. 9 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie, w ramach projektu: ?Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda? 2012-05-24 13:14 Zakończone
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie 2012-05-18 11:56 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: -Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa - z podziałem na 2 części 2012-03-30 15:11 Zakończone
Dostawa programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu: -Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa - z podziałem na 2 części 2012-03-22 15:14 Zakończone
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2012 roku (z podziałem na trzy części) 2012-03-09 11:45 Zakończone
Dostawa programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu: ?Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa? z podziałem na 2 części. 2012-03-08 10:48 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: 'Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa' z podziałem na 2 części. 2012-02-17 13:07 Zakończone
Dostawa programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu: 'Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa' z podziałem na 2 części. 2012-02-17 13:03 Zakończone
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2012 roku 2012-02-02 14:31 Zakończone
Dostawa programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach projektu: 'Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa' z podziałem na 5 części. 2012-01-25 11:47 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: ?Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa? 2012-01-24 11:02 Zakończone
Dostawa mebli szkolnych w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa` 2011-12-30 14:22 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: `Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa` 2011-12-29 15:11 Zakończone
Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: ?Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania ? dobry start w edukację ? indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa? z podziałem na 5 części. 2011-12-29 11:25 Zakończone
Wykonywanie usług polegających na przyjęciu i przetrzymywaniu przez okres 21 dni w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania), dowiezionych do schroniska przez Zamawiającego z terenu miasta Wejherowa 2011-12-21 12:55 Zakończone
Przetarg nieograniczony: Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. 2011-12-19 14:59 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2012 roku 2011-12-14 15:25 Zakończone
Wykonywanie usług polegających na przyjęciu i przetrzymywaniu przez okres 21 dni w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania), dowiezionych do schroniska przez Zamawiającego z terenu miasta Wejherowa 2011-12-13 15:08 Zakończone
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie). Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 2011-11-22 13:04 Zakończone
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. 2011-11-14 15:23 Zakończone
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa 2011-11-07 15:10 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miasto Wejherowo i jej jednostek organizacyjnych 2011-10-28 20:32 Zakończone
Zakup 15 zestawów komputerowych, 15 monitorów, 5 drukarek laserowych i 1 dysku SSD na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2011-10-19 14:17 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. 2011-09-16 13:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. 2011-08-09 13:57 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. 2011-07-22 12:34 Zakończone
Zakup 15 zestawów komputerowych, 15 monitorów, 5 drukarek laserowych i 1 dysku SSD na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2011-06-14 15:13 Zakończone
Zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego w Wejherowie ? Kaplica ECCE PATRIA 2011-06-07 14:58 Zakończone
Realizacja badania opinii społecznej ?Wejherowo w ocenie mieszkańców? w 2011 roku 2011-06-02 14:24 Zakończone
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie 2011-06-01 15:18 Zakończone
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do wyznaczonych pomieszczeń w Ratuszu Miejskim i w budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie. 2011-05-24 12:31 Zakończone
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych - konferencyjnych do wyznaczonych pomieszczeń w Ratuszu Miejskim i w budynku administracyjnym przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie. 2011-05-11 14:05 Zakończone
Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Judyckiego 10 i 12 w Wejherowie. 2011-05-05 18:16 Zakończone
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu ZSO nr 2 na działce nr 4/15 obr. 10 przy Oś. Kaszubskim 27 w Wejherowie, w ramach projektu: ?Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda. 2011-04-28 14:46 Zakończone
Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu ZSO nr 2 na działce nr 4/15 obr. 10 przy Oś. Kaszubskim 27 w Wejherowie, w ramach projektu: ?Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda. 2011-04-07 15:22 Zakończone
2011-04-01 13:45 Zakończone
Prace geodezyjne w 2011 roku na terenie Miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 2011-03-04 10:06 Zakończone
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku 2011-02-25 13:02 Zakończone
Utrzymanie gróg gruntowych w Wejherowie w okresie 10-ciu misięcy w 2011 roku 2011-02-09 10:15 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.01.2011r. do 30.06.2011r. 2010-12-16 07:52 Zakończone
Świadczenie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. usług polegających na konserwacji Centrum Monitoringu, obsłudze i konserwacji kamer (część 1) oraz dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 (część 2). 2010-12-08 13:41 Zakończone
Dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczenia socjalnego Ratusza Miejskiego w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 2010-11-25 15:12 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2010-10-27 15:09 Zakończone
Wejherowo: Renowacja elewacji budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 - wejście gł od strony ul Śmiechowskiej i strona zachodnia. 2010-09-21 15:02 Zakończone
Dobudowa dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 na dz. Nr 55/2 obr. 9 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie 2010-08-18 13:19 Zakończone
Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ulicach: Karnowskiego, Wejherowskiej, Krzywej, Gryfa Pomorskiego, Staffa, Wierzbowej, Jasnej, Kołłątaja, Złotej, Uroczej, Mestwina, Ogrodowej, Pętli Sikorskiego, Kropidłowskiej oraz drodze wewnętrznej pomiędzy ul.Rybacką, a P. Skargi w Wejherowie. 2010-08-06 14:43 Zakończone
Dobudowa dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 na dz. Nr 55/2 obr. 9 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie 2010-07-28 14:15 Zakończone
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 2010-07-28 13:07 Zakończone
Zagospodarowanie pętli przy ul.Jagalskiego w Wejherowie polegające na wykonaniu 53 miejsc postojowych. 2010-07-09 14:49 Zakończone
Remont nawierzchni chodników w ulicach Rogali, Okrężnej, Kociewskiej, Konopnickiej, 12 Marca, Harcerskiej w Wejherowie. 2010-07-09 14:46 Zakończone
Dobudowa dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 na dz. Nr 55/2 obr. 9 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie 2010-07-07 15:14 Zakończone
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego wraz z budową hali sportowej o wym. 36,00 m x 25,00 m z widownią, zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Wejherowie. 2010-06-22 15:22 Zakończone
Dostawa samochodu specjalnego typu furgon na potrzeby Straży Miejskiej miasta Wejherowa 2010-06-01 12:46 Zakończone
Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Przemysłowej do siedziby PEWiK w Wejherowie w zakresie odwodnienia korpusu drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2010-05-28 17:03 Zakończone
Rewitalizacja północnej części Śródmieścia w Wejherowie w kwartale ulic Sienkiewicza, Sobieskiego, 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej oraz Św. Jana - Etap II obejmujący zadania 1b, 2, 3a, 7a w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa". 2010-05-27 14:25 Zakończone
Remont chodnika w ul. Pomorskiej i przebudowa ul. Kusocińskiego w Wejherowie 2010-05-21 13:13 Zakończone
konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Wejherowa 2010-05-14 14:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Prace geodezyjne w 2010 roku, na terenie miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map syt.-wys. z uzbrojeniem do celów projektowych (z podziałem na 2 części). 2010-04-14 14:12 Zakończone
Przetargu nieograniczony pn. Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2010 roku - w zakresie ustalania opłat planistycznych 2010-04-12 15:28 Zakończone
Remont nawierzchni bitumicznych ulic w Wejherowie 2010-04-08 13:39 Zakończone
Zakup 23 zestawów komputerowych, 26 monitorów i 10 drukarek laserowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2010-03-30 21:59 Zakończone
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych - konferencyjnych do wyznaczonych pomieszczeń budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12-go Marca 195. 2010-03-26 16:59 Zakończone
Prace remontowo- budowlane pomieszczeń 1, 1a i 2 w budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie. 2010-03-25 12:45 Zakończone
Wykonanie remontu elewacji ściany frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie. 2010-03-18 08:25 Zakończone
Budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ulicy Judyckiego do ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie w ramach projektu "TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" 2010-03-04 12:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie ocieplenia budynku w ramach termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 na działce nr 352/2 obr 14 przy ul. Śmiechowskiej 36 w Wejherowie, w ramach projektu: "Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda" 2010-02-24 15:17 Zakończone
Budowa ul. Kotłowskiego w Wejherowie na odcinku długości 256 m od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i zieleni - etap I 2010-02-22 15:19 Zakończone
Przetarg nieograniczony dla zadania pn. Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2010 roku (z podziałem na 5 części) 2010-02-19 12:05 Zakończone
Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa. 2010-02-15 14:43 Zakończone
Utrzymanie dróg gruntowych na długości około 27 km w Wejherowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do końca 2010 roku. 2010-02-15 14:28 Zakończone
Budowa nawierzchni drogowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej (na odcinku od pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej, do skrzyżowania z ulicą Gryfa Pomorskiego), na działkach nr 45/18, 45/21, 76, 54, 68, 45/23, 45/8, 45/10, 45/28 (obręb 20) oraz 20/1, 20/4, 26/22, 18/5, 9 (obręb 12) w Wejherowie. 2010-02-08 11:59 Zakończone