herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
20.12.2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-19 09:09:23
20.12.2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-19 09:09:11
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Anna Ojowska - Rosa 2018-12-17 14:53:43
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Agnieszka Szulakowska 2018-12-14 17:07:58
ZZP.271.38.2018.BJ-Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2018-12-14 13:38:00
ZZP.271.42.2018.BJ- Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa". Anna Ojowska - Rosa 2018-12-14 13:35:59
UCHWAŁA Nr VIIIk/II/5/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-14 10:09:36
UCHWAŁA Nr VIIIk/II/6/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Marcin Trembowski 2018-12-14 10:09:19
UCHWAŁA Nr VIIIk/II/6/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Marcin Trembowski 2018-12-14 10:08:12
UCHWAŁA Nr VIIIk/II/6/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Marcin Trembowski 2018-12-14 10:06:09
UCHWAŁA Nr VIIIk/II/5/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-14 10:04:03
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego Sebastian Bojaruniec 2018-12-14 09:50:00
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania dot oddziaływania na środowisko inwestycji - Prace na linii kolejowej nr 202 Gdynia - Słupsk. Wojciech Dzieliński 2018-12-13 13:37:12
Zarządzenie Nr 299/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11.12.2018 r Marcin Trembowski 2018-12-12 23:02:43
298 Marcin Trembowski 2018-12-12 23:00:07
298 Marcin Trembowski 2018-12-12 23:00:04
ZARZĄDZENIE Nr 297/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2018 r Marcin Trembowski 2018-12-12 22:59:56
ZARZĄDZENIE Nr 296/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2018 r. Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:58
291 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:20
292 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:19
294 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:18
293 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:18
295 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:17
295 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:14
294 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:57:07
293 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:56:59
292 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:56:51
291 Marcin Trembowski 2018-12-12 22:56:39
19.12.2018 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-12 22:56:13
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:58:11
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:35:52
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:33:33
Zmiana nr 1 treści "Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne" - dokument usunięty Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:32:56
Zmiana nr 1 treści "Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne" - dokument usunięty Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:32:47
ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją Bartosz Janaszkiewicz 2018-12-12 15:26:30
11.12.2018 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-11 22:10:15
17.12.2018 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-11 22:08:27
18.12.2018 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2018-12-11 22:06:49
Zarządzenie Nr 295/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na dzień 17 lutego 2019 roku Wojciech Dzieliński 2018-12-11 15:37:26
Informacje Ogólne Wojciech Dzieliński 2018-12-11 15:31:35