herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZZP.271.7.2019.AO- Budowa ul. Krofeya w Wejherowie na odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana Kotłowskiego wraz z kanalizacją deszczową, linią kablową oświetleniową, kanalizacją teletechniczną, przebudową linii kablowej teletechnicznej i elektroenergetycznej na terenie działek nr 161, 23/61, 32/12, 22/25 obręb 4 w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2019-02-22 14:19:08
ZZP.271.7.2019.AO- Budowa ul. Krofeya w Wejherowie na odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana Kotłowskiego wraz z kanalizacją deszczową, linią kablową oświetleniową, kanalizacją teletechniczną, przebudową linii kablowej teletechnicznej i elektroenergetycznej na terenie działek nr 161, 23/61, 32/12, 22/25 obręb 4 w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2019-02-22 14:17:22
ZZP.271.7.2019.AO- Budowa ul. Krofeya w Wejherowie na odcinku od ul. Mostnika do ul. Jana Kotłowskiego wraz z kanalizacją deszczową, linią kablową oświetleniową, kanalizacją teletechniczną, przebudową linii kablowej teletechnicznej i elektroenergetycznej na terenie działek nr 161, 23/61, 32/12, 22/25 obręb 4 w Wejherowie. Anna Ojowska - Rosa 2019-02-22 14:17:10
12.03.2019 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2019-02-22 14:04:10
ZZP.271.3.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-22 13:14:00
ZZP.271.3.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-22 13:13:43
ZZP.271.3.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-22 13:13:31
ZZP.271.3.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-22 13:13:17
Zarządzenie nr 29/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Wojciech Dzieliński 2019-02-22 11:06:01
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2019-02-22 07:48:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2019-02-22 07:47:48
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych oraz w drodze bezprzetargowej Sebastian Bojaruniec 2019-02-22 07:47:18
Dane teleadresowe Marcin Trembowski 2019-02-21 12:57:36
ZZP.271.4.2019.BJ - Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-21 11:21:49
26.02.2019 Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2019-02-21 11:04:30
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-02-21 09:39:47
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego Natalia Borkowska-Mudlaff 2019-02-21 09:39:00
26.02.2019 Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2019-02-21 09:23:06
Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Trembowski 2019-02-20 21:53:35
ZZP.271.1.2019.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Parku Kaszubskiego w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" wraz z opcją pełnienia nadzoru autorskiego Bartosz Janaszkiewicz 2019-02-20 15:28:03
25.02.2019 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Marcin Trembowski 2019-02-20 14:09:26
OBWIESZCZENIE Minister Inwestycji i Rozwoju o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 218 "': obrębie skrzyżowania ulic św. Jana- Sienkiewicza- 10 Lutego, w miejscowości Wejherowo Marcin Trembowski 2019-02-20 13:43:52
20 lutego 2019 r. - godz. 19.00- 20.00 - ul. Sobieskiego 234, Wejherowo Marcin Trembowski 2019-02-20 13:36:33
25.02.2019 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Marcin Trembowski 2019-02-20 12:41:33
26 02 2019 - V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Marcin Trembowski 2019-02-20 12:38:23
ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru IW wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2019-02-20 08:42:22
Zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Marcin Trembowski 2019-02-20 08:20:43
38 Marcin Trembowski 2019-02-20 08:20:06
39 Marcin Trembowski 2019-02-20 08:20:05
39 Marcin Trembowski 2019-02-20 08:20:01
38 Marcin Trembowski 2019-02-20 08:19:56
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 35a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok Marcin Trembowski 2019-02-20 08:18:57
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 35a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok Marcin Trembowski 2019-02-20 08:18:53
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 35a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok Marcin Trembowski 2019-02-20 08:17:32
Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Hildebrandta, Prezydenta Miasta Wejherowa na początek kadencji samorządu 2018-2023 Marcin Trembowski 2019-02-19 13:35:10
Oświadczenie majątkowe Jacka Gafkę, Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa na rozpoczęcie kadencji Marcin Trembowski 2019-02-19 13:34:36
Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Hildebrandta, Prezydenta Miasta Wejherowa na początek kadencji samorządu 2018-2023 Marcin Trembowski 2019-02-19 13:32:00
Rada Osiedla "ŚMIECHOWO PÓŁNOC" Marcin Trembowski 2019-02-19 11:37:53
Rada Osiedla "ŚMIECHOWO POŁUDNIE" Marcin Trembowski 2019-02-19 11:36:26
Rada Osiedla "SUCHARSKIEGO" Marcin Trembowski 2019-02-19 11:35:26