Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2 Bartosz Janaszkiewicz 2021-04-09 13:55:20
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:23:01
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:11:07
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2021-04-09 11:09:31
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony, na najem na okres 10 lat, lokalu użytowego o pow. 48,96 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie Adam Ślusałek 2021-04-09 08:48:34
09.04.2021 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-08 08:33:35
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Wojciech Dzieliński 2021-04-07 15:02:10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-04-07 14:33:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa placu do zbierania i magazynowania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne wraz z ich przetwarzaniem w procesie odzysku R3, R5, R10 i R13 planowanego do realizacji na terenie części działki nr 4/19 obręb 6 przy ul. Przemysłowej 21 w Wejherowie Tacjanna Bielawa 2021-04-07 14:28:06
09.04.2021 r. Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-07 14:16:12
09.04.2021 r. Komisja Budżetu i Finasów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-07 10:25:01
09.04.2021 r. Komisja Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 16:19:00
09.04.2021 r. Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 15:15:58
08.04.2021 r. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 10:58:20
09.04.2021 r. Komisja Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-04-06 10:14:46
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-06 09:43:50
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-04-06 09:43:45
Dane teleadresowe Tomasz Foryś 2021-04-06 07:46:01
13.04.2021 r. - XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-04-02 11:40:16
ZARZĄDZENIE NR 53/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie?. Tomasz Foryś 2021-04-01 12:33:51
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację, o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia do rzeki Reda, w związku z inwestycją pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie", której zasięg oddziaływania mieścić się będzie na dz. nr 182/23, 224/24, 224/28, 228/14, 228/15, 230/7, 230/26, 230/29, 230/34, 264/12, 264/14, 788, 792, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 831, 896; obr. 10 Wejherowo; 12, 13/1,13/2, 13/3; obr. 11 Wejherowo; 31, obr. 12 Wejherowo, w miejscowości Wejherowo. Tomasz Foryś 2021-04-01 12:31:36
[ROZSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 107/9, obr. 15, o powierzchni 18 m2 Sebastian Bojaruniec 2021-04-01 07:58:02
[ROSTRZYGNIĘTY] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Granicznej 5 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 38,20 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 9,90 m2 wraz z udziałem wynoszącym 24/1000 części w częściach wspólnych budynków i gruntu działek nr 142/14, 142/16, obręb 6, o powierzchni 2 203 m2 Sebastian Bojaruniec 2021-04-01 07:55:52
[ROZSTRZYGNIĘTY] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Wniebowstąpienia 22A w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 33,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 67/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu, dz. nr 478, obr. 15 Sebastian Bojaruniec 2021-04-01 07:52:50
Beata Małgorzata Warzbińska- Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych Tomasz Foryś 2021-03-31 14:27:54
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 29 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-03-31 12:36:29
[Zakończono] Inspektor - Samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-03-30 15:31:21
Zarządzenie Nr 52/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-03-30 09:50:56
50 Tomasz Foryś 2021-03-30 09:50:39
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-03-30 09:50:37
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-03-30 09:50:30
50 Tomasz Foryś 2021-03-30 09:50:23
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2021-03-26 15:12:11
Dane teleadresowe Wojciech Dzieliński 2021-03-26 15:08:37
WIFI4EU Wojciech Dzieliński 2021-03-25 14:44:20
ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2021-03-25 13:06:28
ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-03-25 10:48:01
ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Tomasz Foryś 2021-03-25 10:47:44
Zarządzenie Nr 103/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-03-25 10:46:27
Zarządzenie Nr 103/ 2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wejherowie Tomasz Foryś 2021-03-25 10:46:16