Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zaproszenie do uczestnictwa w pracach Gminnej rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-07-28 13:42
dokument Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji WKS "Gryf" na realizację zadania publicznego pn. "Udział wejherowskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych - runda jesienna" 2021-06-29 11:33
dokument Zaproszenie udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w Otwartym Konkursie Ofert 2021-06-09 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego N 2021-05-18 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2021 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU "WEJHEROWSKI ALARM SMOGOWY" - ORGANIZACJA EKOLOGICZNA W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2021 ROKU 2021-04-23 12:51
dokument Oferta Stowarzyszenia "Wejherowski Alarm Smogowy" Organizacja Ekologiczna złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami)" 2021-04-14 09:19
dokument Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2021 roku 2021-01-27 15:17
dokument Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej 2021-01-08 08:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 260/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo 2020-12-08 11:13
dokument ZARZĄDZENIE nr 294/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-12-01 13:11
dokument Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2021 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ?Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.? 2020-11-10 12:02
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania dotacji w trybie uproszczonym Wejherowskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Autyzmem. 2020-10-15 14:46
dokument Oferta Wejherowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 2020-10-05 10:48
dokument Oferta i sprawozdanie w trybie uproszczonym 2020-09-15 15:06
dokument [WZÓR] SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 2020-10-15 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" z zakresu "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. 2020-09-09 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.09.2020 r. W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zakresu ?Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego?, w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku. 2020-09-07 13:26
dokument "Oferta Stowarzyszenia Wejherowski Chór Mieszany "Camerata Musicale" pn. Koncert w 100 -lecie urodzin Jana Pawła II upamiętniający postać Papieża - Polaka" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)" 2020-08-28 15:06
dokument "Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wejherowscy seniorzy a samorządność i kultura" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)". 2020-08-20 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.08.2020 r. w sprawie przyznania dotacji w trybie uproszczonym Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina". 2020-08-12 14:57
dokument "Oferta Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wejherowscy seniorzy a samorządność" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)". 2020-08-05 13:39
dokument Oferta Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina" złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 2020-07-31 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2020 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 2020 ROKU 2020-05-12 12:37
dokument Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej 2020-04-24 08:37
dokument Zarządzenie NR 73/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2020-03-31 11:45
dokument Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2020 roku 2020-01-28 09:58
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt" 2020-01-08 08:02
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2019-12-03 15:15
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2019-11-26 12:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZAnimals 2019-04-11 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 roku W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku 2019-03-05 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 roku W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku 2019-03-05 14:53
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2019 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2019-02-26 13:09
dokument UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OLIMPIADA "SENIOR OBYWATEL" 2019-02-19 11:17
dokument UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WEJHEROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 2019-02-19 11:15
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU 2019-01-22 08:09
dokument Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-12-04 07:12
dokument WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 2018-06-13 11:47
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2018 ROKU 2018-01-29 08:23