Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok, oraz Zarządzenie Nr 38a/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Wejherowa na 2024 rok
2 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/699/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli
3 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/698/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/L/656/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
4 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/697/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa, a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" w latach: 2024, 2025 i 2026
5 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/696/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 320
6 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/695/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. 12 Marca 248
7 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/694/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Klasztornej 7
8 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/693/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincji Poznańskiej
9 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/692/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa
10 UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/691/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033