Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 161/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2 Zarządzenie nr 160/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
3 Zarządzenie nr 159/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej
4 OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej
5 Specjalista ds. technicznych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
6 Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie okresowej kontroli instalacji źródeł ogrzewania i przewodów kominowych.
7 Zaproszenie do składania ofert na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
8 KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo{a)pirenu
9 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 11
10 UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/511/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? zmienionej uchwałą Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. Nr VIIIk/XXXI/459/2022