Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - KATALOG -
katalog Podsumowanie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach "Doliny Logistycznej" - KATALOG -
katalog Zgromadzenia - KATALOG -
dokument NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2024-01-12 10:46
dokument ZAWIADOMIENIE w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie znak sprawy: MKZ.4125.93.2022.AL z dn. 25.11.2022 r. 2024-04-08 10:23
dokument Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17 września 2023 r. 2024-03-08 13:53
dokument ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH na potrzeby Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na tata 2022-2024 2024-02-14 12:55
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 2024-01-11 14:06
dokument Informacja dotycząca pracy Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie w dniu 2.01.2024 2023-12-12 10:21
dokument [zakończono] Ogłoszenia o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 2023-12-29 13:52
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-11-22 10:05
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia 2023-11-14 13:20
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia 2023-11-14 13:18
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o zakończoniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 180 mm PE, dn 90 mm PE oraz przyłączy gazu dn 63 mm PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,01 MPa w rejonie ul. 12 Marca i ul. Cichej 2023-10-26 14:15
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o zakończoniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 180 mm PE, dn 90 mm PE oraz przyłączy gazu dn 63 mm PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,01 MPa w rejonie ul. 12 Marca i ul. Torowej 2023-10-26 15:01
dokument [zakończone] Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 2023-10-20 11:32
dokument Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. możliwości przystąpienia do programu płatności dla małych gospodarstw 2023-08-31 08:28
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego 2023-07-24 12:45
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-07-04 08:41
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-06-21 09:56
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-06-21 09:42
dokument Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 2023-06-14 13:54
dokument Informacja o ogłoszeniu sprzedaży końcowej węgla w Gminie Miasta Wejherowa 2023-05-10 15:08
dokument Komunikat nr 3/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna 2023-03-20 16:25
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora zabytków o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych n/c w rejonie ulic Klasztornej i Parkowej 2023-03-15 15:25
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora zabytków w Wejherowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłącza gazowego dn63PE na działce nr 244 obr. 16 w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskie 2023-03-13 14:03
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej (wschodniej) budynku położonego przy ul. Klasztornej 28 2023-03-09 15:31
dokument Komunikat nr 2/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo 2023-03-09 15:26
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie, że po wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego została wydana decyzja administracyjna dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, uchylająca decyzję ostateczną Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.09.2022 r 2023-03-03 08:21
dokument ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH na potrzeby Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na tata 2022-2024 2023-02-24 13:39
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych 2023-02-16 13:23
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłącza gazowego 2023-02-09 14:30
dokument Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 2023-02-01 11:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Klasztornej 28, na działce nr 381 obr. 15 w Wejherowie 2023-02-01 11:42
dokument DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ MIASTO WEJHEROWO - SKŁADANIE WNIOSKÓW II TURA 2023-01-27 09:44
dokument Informacja dot. organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (zmiana godzin od 1 stycznia 2023 r.) 2022-12-29 12:03
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-12-02 14:31
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-12-02 14:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej w Wejherowie 2022-11-30 07:57
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego 2022-11-15 08:49
dokument Pismo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie w sprawie zorganizowania szkolenia teoretycznego w temacie wymagań przy uboju drobiu i zajęczaków, prowadzonego w ramach działalności sprzedaży bezpośredniej oraz uboju zwierząt na użytek własny. 2022-10-27 11:55
dokument Komunikat Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 2022-10-24 13:10
dokument INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dotycząca dystrybucji preparatu jodku potasu na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. 2022-10-19 13:10
dokument Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Obowiązków właścicieli i zarządców w zakresie okresowej kontroli instalacji źródeł ogrzewania i przewodów kominowych. 2022-10-04 13:48
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo{a)pirenu 2022-10-03 08:34
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej 2022-09-23 11:29
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej 2022-09-19 14:03
dokument ANALIZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH na potrzeby "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024" 2022-09-02 12:41
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej. 2022-08-29 11:19
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budowlą sieci gazowej 2022-08-22 15:36
dokument Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków 2022-08-11 13:54
dokument Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwałą Nr IIIk/XXXV/475/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka 2022-08-09 15:20
dokument Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwałą Nr VIIIk/XXXV/476/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2022-08-09 15:16
dokument Starosta Wejherowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie, obr. 16 2022-07-29 15:19
dokument Starosta Wejherowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie, obr. 7 2022-07-29 15:19
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-06-10 09:02
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie budowy drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie. 2022-05-25 11:49
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022-05-23 09:35
dokument Konsultacje społeczne - Projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miasta WEJHEROWO 2022-05-06 14:10
dokument OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2022-03-29 12:59
dokument OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2022-03-29 12:57
dokument UWAGA! Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 1 marca 2022 r. 2022-03-28 10:06
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2022-01-31 14:59
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 3174) 2022-01-31 14:32
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 3174) 2021-12-21 15:02
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 3174) 2021-12-01 15:24
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW przydrożnej alei lipowej przy ul. Hallera, usytuowanej w granicach działek ewidencyjnych: 198/1, 198/2, w obrębie 16 w Wejherowie 2021-11-09 13:52
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 3174) 2021-11-02 15:10
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVII/378/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r., poz. 3174) 2021-09-29 14:31
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania adm. ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - dz. 250/4 obr. 16 2021-09-06 13:04
dokument OGŁOSZENIE Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przedłużeniu publicznego wyłożenia projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków 2021-07-12 14:19
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Na 2021-07-08 07:37
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 25 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-07-06 14:07
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-07-05 15:22
dokument Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków 2021-07-02 13:26
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2021-07-06 14:24
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 7 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-06-09 13:12
dokument [Aktualizacja] Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-08-31 15:25
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 10 MAJA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-05-13 14:21
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-05-11 12:49
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 5 MAJA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-05-10 11:36
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2021-05-10 11:35
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2021-05-06 12:23
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-05-05 15:23
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Prezydent Miasta Wejherowa w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.) informuje o przedłużeniu zawieszenia kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką oraz posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, które zostały wszczęte na podstawie zarządzenia Nr 152/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2H li pen 2020 r. 2021-04-30 12:40
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2021-04-28 12:08
dokument Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 4 maja 2021 r. 2021-04-28 10:37
dokument OGŁOSZENIE Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-04-28 07:18
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 19 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-04-22 10:26
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-04-20 12:56
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-04-15 07:23
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-04-13 15:19
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 29 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-03-31 12:36
dokument WIFI4EU 2021-03-25 14:44
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-03-24 12:58
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 15 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-03-17 15:04
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-03-16 15:00
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-03-02 14:34
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 1 MARCA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-03-02 14:21
dokument KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie 2021-03-01 10:42
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WEJHEROWIE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 2021-02-19 12:34
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-02-16 12:30
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 15 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-02-15 13:17
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-02-02 15:17
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-02-02 15:10
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16. oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 92 i nr 9 - dokument stracił ważność 2021-01-28 15:22
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-01-20 14:55
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2021-01-19 12:59
dokument Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) 2021-01-20 14:55
dokument NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU 2021-01-05 14:19
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2020-12-23 15:27
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2020-12-17 09:36
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2020-12-04 13:14
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2020-12-01 13:32
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2020-12-01 13:30
dokument Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2020-11-13 15:45
dokument KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2020 r. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 2020-11-09 11:49
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2020-10-27 13:44
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o wydaniu w dniu 5 października 2020 r. postanowienia GN.683.1.35.dg.2019.MC o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr GN.683.i.35.dg.2019.MC ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Wejherowie obr. 16, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 135/1 o pow. 9 nr, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr KW GDI W/00052627/7. 2020-10-09 13:52
dokument Informacja o liście szkół które w 2020 roku otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2020-10-09 11:38
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o sporządzonym dnia 15 września 2020 r. operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 333/1 o pow. 19 nr 2020-10-08 14:42
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2020-08-07 11:28
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie 2020-07-22 08:39
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 238/1, której stan prawny jest nieuregulowany. - dokument stracił ważność 2020-08-28 12:30
dokument Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 452, której stan prawny jest nieuregulowany. - dokument stracił ważność 2020-08-28 12:30
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2020 r., znak RDOŚ-Gd-W00.420.180.2018.AJ.27 - dokument stracił ważność 2020-06-16 14:02
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2020 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2019.WR.21, 2020-04-27 12:30
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2020-04-21 15:09
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa  2020-03-18 13:59
dokument Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2020-03-12 12:53
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu "Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu" 2020-03-02 14:29
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 2020-02-20 08:21
dokument WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - H5N8 W POLSCE I UE 2020-01-27 10:55
dokument Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą do roku 2030 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" 2019-12-18 14:19
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-12-17 08:22
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2019-11-14 11:58
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie" 2019-11-06 12:41
dokument Aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok 2019 2019-10-30 14:18
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego") 2019-10-30 07:25
dokument Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza: KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 1 - 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WEJHEROWIE NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ 2019-10-28 15:10
dokument Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na ujecie wody 2019-10-28 10:48
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie", 2019-10-14 11:33
dokument ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 2019-10-08 09:45
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 17.09.2019 r. ws pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń odwadniających w ramach przedsięwzięcia " Budowa ul. Łęgowskiego - węzeł Działki". 2019-09-26 08:06
dokument Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń 2019-09-25 14:23
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 lipca 2019 2019-07-17 13:59
dokument Zawiadomienie Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej, i Przemysłowej w Wejherowie 2019-07-12 15:10
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 2019-06-19 08:07
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie", 2019-05-20 12:12
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie" 2019-05-20 12:10
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie" 2019-04-23 12:04
dokument Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk " - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork , realizowanego na działkach wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia 2019-04-08 14:13
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2019-04-05 11:04
dokument Wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019 2019-01-10 20:32
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania dot oddziaływania na środowisko inwestycji - Prace na linii kolejowej nr 202 Gdynia - Słupsk. 2018-12-13 13:37
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2018-12-05 21:28
dokument Aktualizacja wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2018 2018-11-26 09:22
dokument Konsultacje społeczne - Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa 2018-11-02 08:14
dokument Zarządzenie Prezydenta w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2018 2018-10-31 10:55
dokument ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia: o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Adama Spisak reprezentującego firmę RetencjaPL Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni R5 (35,48 ha) miasta Wejherowo (rejon ulic m. in.: Weteranów, Iwaszkiewicza, Bolesława Prusa, Staromłyńskiej, Ludowej, Borawiackiej, Kaszubskiej, Lelewela, Rybackiej i Kropidłowskiego) do rzeki Reda w km 20+522 2018-10-29 10:32
dokument ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni C8 miasta Wejherowo (rejon ulic m. in.: Pruszkowskiego, Partyzantów, Obrońców Helu, Panek) do rzeki Cedron w km 0+587 2018-10-29 10:31
dokument Wydawanie przez Prezydenta Miasta Wejherowa nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu. 2018-10-01 09:59
dokument ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-09-20 10:40
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu tut. organu do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowe go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-09-06 14:17
dokument Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa 2018-08-23 14:54
dokument REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU - ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-08-08 12:22
dokument Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-08-06 12:18
dokument REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-25 09:55
dokument Informacja o wynikach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowj z budżetu Gminy Miasta Wejherowa dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wejherowie 2018-07-03 14:50
dokument ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-06-20 14:56
dokument Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018-06-08 23:23
dokument Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Wejherowa dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wejherowie 2018-05-18 12:45
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2018-05-18 13:13
dokument XXI KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2018-05-15 15:10
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A . Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej". 2018-05-04 15:01
dokument Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2018-05-04 13:20
dokument Oferta Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Koncert Towarzystwa Śpiewaczego dla mieszkańców ziemi wejherowskiej. 2018-04-16 10:07
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-04-06 17:01
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne 2018-01-23 14:32
dokument Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. 2018-01-08 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2018 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2017-12-06 09:29
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2017-11-14 13:39
dokument Szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców 2017-11-09 12:13
dokument Zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół i przedszkoli na rok 2017 2017-11-03 13:13
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową. 2017-10-30 08:30
dokument JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku 2017-10-20 15:02
dokument OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2017-10-19 08:51
dokument Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" 2017-10-10 15:06
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2017-10-04 12:08
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego 2017-10-02 13:20
dokument Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2017-09-20 13:30
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A, 2017-09-18 14:24
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2017-09-18 14:22
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul.Św. Jana, 2017-09-18 14:21
dokument Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim 2017-08-25 07:34
dokument Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas intensywnych prac w okresie żniw, sianokosów i zbioru owoców 2017-07-18 09:24
dokument Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku w Gminie Miasta Wejherowa 2017-07-04 15:02
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A 2017-06-29 12:44
dokument MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 26 czerwca - 2 lipca 2017 2017-06-29 12:43
dokument Apel Prezesa KRUS 2017-06-26 10:59
dokument ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2017-06-13 21:26
dokument Lista szkól, które w roku 2017 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-12 07:23
dokument Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. 2017-06-05 09:43
dokument WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 2017-05-29 10:32
dokument Konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okna) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2017-05-17 19:33
dokument Informacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 2017-05-08 14:14
dokument AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2017 ROKU W GMINIE MIASTA WEJHEROWA 2017-04-06 13:25
dokument Załóż Agencję Pocztową 2017-03-24 10:10
dokument ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie. 2017-03-22 11:21
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci\uczniów w 2017r. w gminie miasta Wejherowo 2017-03-08 13:24
dokument Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu oraz utrzymywania w zamkniętych pomieszczeniach inwentarskich 2017-03-03 10:23
dokument USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW po zmianie ustawy o ochronie przyrody 2017-02-22 14:12
dokument Informacja MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ w sprawie poczty elektronicznej wzywającej do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. 2017-02-20 13:44
dokument Zmiany w ochronie drzew i krzewów 2017-02-08 09:20
dokument Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2017-01-31 09:58
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2017 ROKU 2017-01-30 13:59
dokument W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje o obowiązku zgłoszenia przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsca ich utrzymywania z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych 2017-01-20 15:20
dokument Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2017 2017-01-03 10:16
dokument Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowoa 2016-12-21 09:17
dokument Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w woj. zachodniopomorskim oraz państwach członkowskich UE istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium województwa pomorskiego 2016-12-01 13:51
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2016-12-01 13:07
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-25 15:11
dokument Listę szkół, które w roku 2016 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2016-11-18 13:06
dokument Konkurs na najbardziej atrakcyjną DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ balkonu, okna lub ogrodu na terenie Miasta Wejherowa 2016-11-17 11:56
dokument UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !!! 2016-10-26 10:52
dokument Prezydent Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2, obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4, obr. 20, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIIk/XXV/280/2016 z dnia 13 września 2016 r 2016-09-15 12:20
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa ws. przyznania dotacji fundacji zdrowia "ESCO" 2016-09-12 15:35
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna. 2016-08-26 08:52
dokument Oferta złożona przez Fundację zdrowia ESCO na realizacje zadania publicznego p.n."Turniej Bowlingu Osób Niepełnosprawnych w Wejherowie" 2016-08-22 13:40
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia. 2016-08-18 14:46
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego. 2016-08-18 14:46
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2 obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4 obr. 20 2016-07-22 15:16
dokument Bezpłatne badanie mammograficzne - 1.08.2016 r. 2016-07-14 15:05
dokument PRZYZNANIE DOTACJI FUNDACJI PROAKTYWNI W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016ROKU 2016-07-13 21:55
dokument Bezpłatne szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2016-07-13 12:52
dokument PRZYZNANIE DOTACJI STOWARZYSZENIU SPORT DLA KAŻDEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-07-13 21:56
dokument Oferta złożona przez Fundację "PROAKTYWNI" na realizacje zadania publicznego p.n."II Powiatowy Dzień Sportu"" 2016-06-28 14:11
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie ? część A 2016-06-24 08:49
dokument Oferta złożona przez "Stowarzyszenie Sport dla każdego" na realizacje zadania publicznego p.n."TriCity Trail II Półmaraton w Wejherowie" 2016-06-10 13:09
dokument Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa dot. aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016­-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020­-2023" 2016-05-25 20:39
dokument KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2016-05-12 15:24
dokument Oferta w formie powierzenia realizacji zadania publicznego - "Piknik z piłką ręczną" 2016-05-10 11:01
dokument Mammobus w Twojej miejscowości 2016-05-06 09:34
dokument UWAGA ! Zmiana organizacji ruchu - ul. Klasztorna 2016-05-04 10:05
dokument Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych (R - SGR) 2016-04-29 14:29
dokument Forum Przedsiębiorstw 2016-04-27 10:58
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2016-04-27 10:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy 2016-04-27 10:39
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2016-04-27 10:38
dokument W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PRZYSTANEK" W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 2016-04-26 10:40
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2016-04-25 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 90A /2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.04.2016 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI KLUBOWI SPORTOWEMU ?CHOPINA? WEJHEROWO W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-04-20 10:41
dokument IX Pomorski Kongres Obywatelski 2016-04-08 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 80 /2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2016 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI ZWIĄZKOWI MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "POLSKA YMCA" W GDYNI W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-04-07 10:17
dokument Oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnym "Przystanek" na realizacje zadania publicznego p.n."Dzień Sportu" 2016-04-04 13:32
dokument Oferta złożona przez Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie uproszczonym. 2016-03-31 10:04
dokument Oferta złożona przez Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" - Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2016-03-25 12:07
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2016-02-25 09:59
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie. 2016-02-25 10:00
dokument Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2016-02-22 10:10
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2016-02-12 12:40
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych 2016-01-22 14:14
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2016-01-22 14:13
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie 2016-01-22 14:12
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego 2016-01-22 14:11
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU. 2016-01-21 14:30
dokument Nieodpłatna pomoc prawna 2016-06-06 07:52
dokument KOMUNIKAT: AZBEST 2016-01-07 15:32
dokument Konsultacje społeczne - Plan przeciwdziałania skutkom suszy 2015-12-15 08:48
dokument Konsultacje on-line dla repatriantów 2015-12-11 14:46
dokument Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020 2015-12-08 14:26
dokument Infolinia Onkologiczna 2015-12-02 14:41
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2016 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-12-01 11:09
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2015-11-18 11:37
dokument Projekt Planu Transportowego - Kosultacje 2015-11-03 14:11
katalog Konsultacje społeczne "Dolina Logistyczna" - KATALOG -
dokument Informacja o udzielenie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń" zawartej dnia 19 października 2015 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa 2015-10-20 12:41
dokument KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2015-09-29 10:17
dokument Ogłoszenie Prezydenta miasta Wejherowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2015-09-18 12:23
dokument Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego 2015-09-18 12:16
dokument Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2015-09-17 09:31
dokument Porady Prawne 2015-09-10 11:01
dokument Wyprawka szkolna 2015/2016 2015-08-12 18:19
dokument Stypendia i zasiłki 2015/2016 2015-08-12 18:01
dokument Informacja Ministra Środowiska dot. inwentaryzacji lasów 2015-07-22 14:25
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2015-06-25 15:00
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2015-06-25 14:59
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. Górek Bolszewskich 2015-06-25 14:58
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wejherowa 2015-06-16 12:50
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 2015-06-08 15:23
dokument Konkurs na najladniej ukwiecony i zazieleniony balkon ( okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2015-05-07 15:29
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2015-05-06 11:32
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych 2015-05-06 11:30
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2015-04-29 13:05
dokument Konsultacje społeczne prowadzone przez Nadleśnictwo Gdańsk w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC 2015-03-18 09:38
dokument OGŁOSZENIE Z DNIA 10 Marca 2015 R. NA WYBÓR OPERATORA NA USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA REGULARNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2015-03-09 15:30
dokument Nowy Dowód Osobisty 2015-03-03 08:19
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-02-10 09:06
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2015 ROKU. 2015-01-28 12:16
dokument Wybory do Rad Osiedli 2015-01-21 14:11
dokument Bezplatne badania cytologiczne i mammograficzne 2015-01-07 14:48
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-12-29 10:09
dokument Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności 2014-12-02 11:37
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2014-11-18 12:56
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-11-06 12:08
dokument WYKAZ PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA 2014-10-27 10:07
dokument Zamiana mieszkań komunalnych na mniejsze! 2014-09-26 11:23
dokument Prace na sieci wodociągowej 2014-09-02 13:23
dokument Stypendia i zasiłki 2014/2015 2014-08-18 14:09
dokument Wyprawka szkolna 2014/2015 2014-08-22 11:28
dokument INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI 2014-07-31 09:05
dokument KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2014-05-16 09:56
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-04-29 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2014 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-04-29 09:14
dokument Informacja PEWIK Gdynia o zmianach w jakości wody 2014-04-04 08:32
dokument Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2013 2014-03-27 11:09
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-03-24 16:32
dokument KONFERENCJA "Alkoholowy zespół płodowy /FAS/ - problem interdyscyplinarny" 2014-03-24 09:55
dokument ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU "RAZEM O ŁUPKACH" 2014-03-19 10:27
dokument Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2014-03-10 07:47
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy, - fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo, - fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych, - fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala, - na terenie Wejherowo Śródmieście-część północna w obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową i Sobieskiego 2014-03-03 09:45
dokument Zestawienie dotacji na Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych 2014-01-28 14:54
dokument Dopłaty do materiału siewnego - Agencja Rynku Rolnego 2014-01-20 13:19
dokument [Zestawienie w załączniku] Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-01-28 14:38
dokument Pudełko życia - ważne informacje o pacjencie w jednym miejscu. 2013-12-02 08:49
dokument OGŁOSZENIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 R. NA WYBÓR OPERATORA NA USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA REGULARNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2013-11-28 07:32
dokument KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2013-11-22 09:28
dokument Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu firmą. Bezpłatny portal finansowany w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Akademia Liderów 2013-11-21 09:06
dokument Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy 2013-11-06 14:53
dokument Prejekt "Równe Szanse 2" 2013-10-31 08:39
dokument Apel Prezydenta RP 2013-10-31 08:37
dokument Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r. 2013-10-30 09:12
dokument XXXI Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Gminie Nowa Karczma 2013-09-12 11:29
dokument Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIk/XXXV/409/2013 z dnia 10 września 2013r. 2013-09-12 09:22
dokument Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIk/XXXV/408/2013 z dnia 10 września 2013r. 2013-09-12 09:20
dokument Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2013 / 2014 2013-08-08 13:14
dokument STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2013 2013-08-08 12:49
dokument OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH 2013 - edycja 2" 2013-07-30 12:06
dokument Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy 2013-07-23 08:01
dokument Oferta na realizacji zadania publicznego w zakresie "Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób" 2013-07-03 13:32
dokument Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2013-06-12 08:31
dokument Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowa i gmin objętych porozumieniem komunalnym na lata 2013-2025 2013-06-10 10:41
dokument KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2013-05-15 14:09
dokument Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-04-29 11:59
dokument Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny Darmowy film edukacyjny - krwotok zewnętrzny 2013-04-15 11:31
dokument Wiosenna zbiórka odpadów 2013-04-02 11:31
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2012 2013-03-28 09:16
dokument Mapa Popytu - telefonia stacjonarna, internet szerokopasmowy, hotspoty 2013-03-28 09:08
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU 2013-03-25 11:25
dokument "Zostań Swoim Młodym Pracodawcą" - Projekt Unijny, Dofinansowania 2013-03-08 14:07
dokument Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie 16 marca 2013r. w godzinach od 9:00 do 13:00 2013-03-06 08:02
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU. 2013-01-29 07:26
dokument Wyślij PIT przez Internet! 2013-01-23 13:09
dokument Dotacje unijne dla małych i średnich firm w Pomorskiem 2013-01-14 11:38
dokument Zaproszenie na koncert z cyklu SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB pt. PÓZDRÓWK Z DALECZICH STRÓN 2013-01-14 11:31
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza". 2012-12-04 15:22
dokument Otwarty Konkurs Ofert na 2013 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2012-11-29 08:57
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową numer 6 wraz z obiektami mostowymi 2012-11-15 12:26
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ulicy Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - "Węzeł Działki" w Wejherowie. 2012-11-29 08:58
dokument Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów 2012-11-07 10:06
dokument Projekt "Dojrzałość i doświadczenie szansą na biznes" - Dotacje na włąsną działalność 2012-10-23 11:33
dokument Odpady komunalne - nowe zasady 2012-10-10 11:25
dokument Oferta szkolenia tłumaczy - przewodników osób głuchoniewidomych 2012-10-05 13:02
dokument DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 2012-09-17 13:00
dokument Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2012 / 2013 ( UWAGA !!!!! Przedłużenie terminu składania wniosków ) 2012-09-12 07:36
dokument POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE 2013-08-08 12:47
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-07-19 09:03
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-27 14:46
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-27 14:19
dokument Apel o pomoc dla pogorzelców 2012-05-09 11:52
dokument KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2012-05-04 09:36
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-04-26 10:17
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2012-03-26 12:44
dokument Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2011. 2012-03-26 12:31
dokument Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i nietypowych - Wiosna 2012 2012-03-14 13:32
dokument Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka 2012-03-12 16:00
dokument Przedsiębiorco, unikaj wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2012-02-13 14:12
dokument WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU. 2012-01-18 09:01
dokument INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU NA KADENCJĘ 2012-2015 2012-01-16 10:54
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZENIESIONE DO CEIDG 2011-12-23 09:54
dokument ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO RTV i AGD 2011-11-17 11:51
dokument Wystawki " Jesień " - 2011 2011-10-24 09:20
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaniami 2011-10-10 12:42
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2011-10-10 12:34
dokument Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2011-09-12 14:40
dokument Uwaga ! Dodatkowe opłaty nieobowiązkowe ! 2011-10-26 11:30
dokument POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE 2011-08-30 12:58
dokument Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich z terenu powiatu wejherowskiego 2011-07-29 15:14
dokument Poszukiwane grunty rolne do sprzedaży lub wydzierżawienia ! 2011-07-29 15:13
dokument Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. " Tydzień Kultury Francuskiej" 2011-07-15 12:10
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ 2011 / 2012 2011-07-13 12:06
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2012-2015 2011-06-15 09:06
dokument KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2011-04-29 14:03
dokument SRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA WEJHEROWO 2011-04-13 14:46
dokument INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2010. 2011-03-30 12:04
dokument Wykaz osób prawnych iwykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2011-03-23 12:16
dokument Dni otwarte w Urzędzie Skarbowym 2011-03-02 08:46
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego 2011-02-09 09:26
dokument Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych należących do Gminy przez podmioty, którym udzielona została dotacja Gminy Miasta Wejherowa w 2010 rok 2011-02-02 12:06
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. 2010-12-22 08:12
dokument OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego. 2010-12-22 08:11
dokument Unieważnienie dowodu osobistego 2010-11-02 07:34
dokument Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 2010-10-21 11:43
dokument Konferencja Ośrodka RAZEM z cyklu Nowy Wspaniały Świat 2010-10-21 09:10
dokument "Szanse na biznes" 2010-10-19 13:11
dokument "Koncert na dobry początek" - Gdańsk 26.09.2010. 2010-09-17 08:01
dokument Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. 2010-09-09 10:19
dokument Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12, 4/27, 7/3 obr. 20, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr Vk/XLVIII/517/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. 2010-07-20 14:09
dokument Ogłoszenie o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr Vk/XLVIII/516/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. 2010-07-20 14:09
dokument Ogłoszenie o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk-Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa, stanowiącej dojazd do trójmiasta: odcinek G2a od km 28+800 do km 29+850" 2010-05-20 11:17
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa 2010-05-06 08:10
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron 2010-05-06 08:09
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12, 4/27, 7/3, obr. 20. 2010-05-06 08:08
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa w obszarze położonym na północ od ul. Gryfa Pomorskiego na działkach nr 23, 24/2, obr. 12. 2010-04-22 09:41
dokument Uwaga Przedsiębiorcy ! POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI - PKD 2007 2010-04-14 07:58
dokument Wykaz podmiotów, którym zostaął udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2010 roku. 2010-03-31 12:41
dokument Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych należących do Gminy przez podmioty, którym udzielona została dotacja Gminy Miasta Wejherowa 2010-03-18 07:39
dokument Informacja w sprawie sprządzenia zestawienia danych dotyczących czyszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2009. 2010-03-17 13:44