Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - KATALOG -
Podsumowanie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach "Doliny Logistycznej" - KATALOG -
Zgromadzenia - KATALOG -
Ogłoszenie dla właścicieli domu lub lokalu w budynku mieszkalnym stojącym na gruncie Gminy Miasta Wejherowa oddanym w użytkowanie wieczyste. 2019-01-14 09:44
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2019-01-21 13:33
ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie", 2019-10-14 11:33
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU 2019-10-08 09:45
OBWIESZCZENIE z dnia 17.09.2019 r. ws pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń odwadniających w ramach przedsięwzięcia " Budowa ul. Łęgowskiego - węzeł Działki". 2019-09-26 08:06
Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń 2019-09-25 14:23
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 lipca 2019 2019-07-17 13:59
Zawiadomienie Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej, i Przemysłowej w Wejherowie 2019-07-12 15:10
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023 2019-06-19 08:07
ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie", 2019-05-20 12:12
ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Tartacznej i Przemysłowej w Wejherowie" 2019-05-20 12:10
ZAWIADOMIENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie" 2019-04-23 12:04
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk " - część 1 odcinek Gdynia Chylonia - Lębork , realizowanego na działkach wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia 2019-04-08 14:13
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2019-04-05 11:04
Wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019 2019-01-10 20:32
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania dot oddziaływania na środowisko inwestycji - Prace na linii kolejowej nr 202 Gdynia - Słupsk. 2018-12-13 13:37
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2018-12-05 21:28
Aktualizacja wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2018 2018-11-26 09:22
Konsultacje społeczne - Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa 2018-11-02 08:14
Zarządzenie Prezydenta w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2018 2018-10-31 10:55
ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia: o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Adama Spisak reprezentującego firmę RetencjaPL Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni R5 (35,48 ha) miasta Wejherowo (rejon ulic m. in.: Weteranów, Iwaszkiewicza, Bolesława Prusa, Staromłyńskiej, Ludowej, Borawiackiej, Kaszubskiej, Lelewela, Rybackiej i Kropidłowskiego) do rzeki Reda w km 20+522 2018-10-29 10:32
ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni C8 miasta Wejherowo (rejon ulic m. in.: Pruszkowskiego, Partyzantów, Obrońców Helu, Panek) do rzeki Cedron w km 0+587 2018-10-29 10:31
Wydawanie przez Prezydenta Miasta Wejherowa nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu. 2018-10-01 09:59
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-09-20 10:40
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu tut. organu do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowe go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-09-06 14:17
Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych dla miasta Wejherowa 2018-08-23 14:54
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU - ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-08-08 12:22
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie 2018-08-06 12:18
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-25 09:55
Informacja o wynikach naboru wniosków na udzielenie dotacji celowj z budżetu Gminy Miasta Wejherowa dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wejherowie 2018-07-03 14:50
ZAWIADOMIENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-06-20 14:56
Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2018-06-08 23:23
Nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Miasta Wejherowa dla rodzinnych ogrodów działkowych w Wejherowie 2018-05-18 12:45
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2018-05-18 13:13
XXI KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2018-05-15 15:10
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A . Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej". 2018-05-04 15:01
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2018-05-04 13:20
Oferta Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Koncert Towarzystwa Śpiewaczego dla mieszkańców ziemi wejherowskiej. 2018-04-16 10:07
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2018-04-06 17:01
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 dla przedszkoli i szkół podstawowych, które prowadzą oddziały przedszkolne 2018-01-23 14:32
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. 2018-01-08 11:29
ZARZĄDZENIE NR 255/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2018 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2017-12-06 09:29
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2017-11-14 13:39
Szkolenie z JPK dla mikroprzedsiębiorców 2017-11-09 12:13
Zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół i przedszkoli na rok 2017 2017-11-03 13:13
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową. 2017-10-30 08:30
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku 2017-10-20 15:02
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2017-10-19 08:51
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" 2017-10-10 15:06
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2017-10-04 12:08
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego 2017-10-02 13:20
Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2017-09-20 13:30
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A, 2017-09-18 14:24
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2017-09-18 14:22
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul.Św. Jana, 2017-09-18 14:21
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim 2017-08-25 07:34
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas intensywnych prac w okresie żniw, sianokosów i zbioru owoców 2017-07-18 09:24
Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku w Gminie Miasta Wejherowa 2017-07-04 15:02
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A 2017-06-29 12:44
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH 26 czerwca - 2 lipca 2017 2017-06-29 12:43
Apel Prezesa KRUS 2017-06-26 10:59
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2017-06-13 21:26
Lista szkól, które w roku 2017 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-12 07:23
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. 2017-06-05 09:43
WZÓR - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 2017-05-29 10:32
Konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okna) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2017-05-17 19:33
Informacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 2017-05-08 14:14
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2017 ROKU W GMINIE MIASTA WEJHEROWA 2017-04-06 13:25
Załóż Agencję Pocztową 2017-03-24 10:10
ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie. 2017-03-22 11:21
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci\uczniów w 2017r. w gminie miasta Wejherowo 2017-03-08 13:24
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu oraz utrzymywania w zamkniętych pomieszczeniach inwentarskich 2017-03-03 10:23
USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW po zmianie ustawy o ochronie przyrody 2017-02-22 14:12
Informacja MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNEJ w sprawie poczty elektronicznej wzywającej do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. 2017-02-20 13:44
Zmiany w ochronie drzew i krzewów 2017-02-08 09:20
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2017-01-31 09:58
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2017 ROKU 2017-01-30 13:59
W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje o obowiązku zgłoszenia przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsca ich utrzymywania z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych 2017-01-20 15:20
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2017 2017-01-03 10:16
Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowoa 2016-12-21 09:17
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków w woj. zachodniopomorskim oraz państwach członkowskich UE istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium województwa pomorskiego 2016-12-01 13:51
Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2016-12-01 13:07
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-25 15:11
Listę szkół, które w roku 2016 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2016-11-18 13:06
Konkurs na najbardziej atrakcyjną DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ balkonu, okna lub ogrodu na terenie Miasta Wejherowa 2016-11-17 11:56
UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !!! 2016-10-26 10:52
Prezydent Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2, obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4, obr. 20, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIIk/XXV/280/2016 z dnia 13 września 2016 r 2016-09-15 12:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa ws. przyznania dotacji fundacji zdrowia "ESCO" 2016-09-12 15:35
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna. 2016-08-26 08:52
Oferta złożona przez Fundację zdrowia ESCO na realizacje zadania publicznego p.n."Turniej Bowlingu Osób Niepełnosprawnych w Wejherowie" 2016-08-22 13:40
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia. 2016-08-18 14:46
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego. 2016-08-18 14:46
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2 obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4 obr. 20 2016-07-22 15:16
Bezpłatne badanie mammograficzne - 1.08.2016 r. 2016-07-14 15:05
PRZYZNANIE DOTACJI FUNDACJI PROAKTYWNI W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016ROKU 2016-07-13 21:55
Bezpłatne szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2016-07-13 12:52
PRZYZNANIE DOTACJI STOWARZYSZENIU SPORT DLA KAŻDEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-07-13 21:56
Oferta złożona przez Fundację "PROAKTYWNI" na realizacje zadania publicznego p.n."II Powiatowy Dzień Sportu"" 2016-06-28 14:11
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie ? część A 2016-06-24 08:49
Oferta złożona przez "Stowarzyszenie Sport dla każdego" na realizacje zadania publicznego p.n."TriCity Trail II Półmaraton w Wejherowie" 2016-06-10 13:09
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa dot. aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016­-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020­-2023" 2016-05-25 20:39
KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2016-05-12 15:24
Oferta w formie powierzenia realizacji zadania publicznego - "Piknik z piłką ręczną" 2016-05-10 11:01
Mammobus w Twojej miejscowości 2016-05-06 09:34
UWAGA ! Zmiana organizacji ruchu - ul. Klasztorna 2016-05-04 10:05
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych (R - SGR) 2016-04-29 14:29
Forum Przedsiębiorstw 2016-04-27 10:58
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2016-04-27 10:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy 2016-04-27 10:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2016-04-27 10:38
W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI STOWARZYSZENIU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PRZYSTANEK" W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 2016-04-26 10:40
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2016-04-25 09:24
ZARZĄDZENIE NR 90A /2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.04.2016 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI KLUBOWI SPORTOWEMU ?CHOPINA? WEJHEROWO W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-04-20 10:41
IX Pomorski Kongres Obywatelski 2016-04-08 09:54
ZARZĄDZENIE NR 80 /2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.04.2016 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI ZWIĄZKOWI MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "POLSKA YMCA" W GDYNI W TRYBIE UPROSZCZONYM NA REALIZACJĘ ZADANIA ZLECONEGO Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU 2016-04-07 10:17
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnym "Przystanek" na realizacje zadania publicznego p.n."Dzień Sportu" 2016-04-04 13:32
Oferta złożona przez Klub Sportowy "Chopina" Wejherowo na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie uproszczonym. 2016-03-31 10:04
Oferta złożona przez Ognisko Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" - Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2016-03-25 12:07
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2016-02-25 09:59
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie. 2016-02-25 10:00
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2016-02-22 10:10
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2016-02-12 12:40
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych 2016-01-22 14:14
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2016-01-22 14:13
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie 2016-01-22 14:12
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego 2016-01-22 14:11
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2016 ROKU. 2016-01-21 14:30
Nieodpłatna pomoc prawna 2016-06-06 07:52
KOMUNIKAT: AZBEST 2016-01-07 15:32
Konsultacje społeczne - Plan przeciwdziałania skutkom suszy 2015-12-15 08:48
Konsultacje on-line dla repatriantów 2015-12-11 14:46
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020 2015-12-08 14:26
Infolinia Onkologiczna 2015-12-02 14:41
Otwarty Konkurs Ofert na 2016 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-12-01 11:09
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2015-11-18 11:37
Projekt Planu Transportowego - Kosultacje 2015-11-03 14:11
Konsultacje społeczne "Dolina Logistyczna" - KATALOG -
Informacja o udzielenie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń" zawartej dnia 19 października 2015 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa 2015-10-20 12:41
KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2015-09-29 10:17
Ogłoszenie Prezydenta miasta Wejherowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2015-09-18 12:23
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego 2015-09-18 12:16
Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2015-09-17 09:31
Porady Prawne 2015-09-10 11:01
Wyprawka szkolna 2015/2016 2015-08-12 18:19
Stypendia i zasiłki 2015/2016 2015-08-12 18:01
Informacja Ministra Środowiska dot. inwentaryzacji lasów 2015-07-22 14:25
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2015-06-25 15:00
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2015-06-25 14:59
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. Górek Bolszewskich 2015-06-25 14:58
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wejherowa 2015-06-16 12:50
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 2015-06-08 15:23
Konkurs na najladniej ukwiecony i zazieleniony balkon ( okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2015-05-07 15:29
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Spokojną, od południa terenami leśnymi oraz od północy ul. Sucharskiego i terenami PKP 2015-05-06 11:32
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych 2015-05-06 11:30
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2015-04-29 13:05
Konsultacje społeczne prowadzone przez Nadleśnictwo Gdańsk w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC 2015-03-18 09:38
OGŁOSZENIE Z DNIA 10 Marca 2015 R. NA WYBÓR OPERATORA NA USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA REGULARNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2015-03-09 15:30
Nowy Dowód Osobisty 2015-03-03 08:19
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-02-10 09:06
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2015 ROKU. 2015-01-28 12:16
Wybory do Rad Osiedli 2015-01-21 14:11
Bezplatne badania cytologiczne i mammograficzne 2015-01-07 14:48
Otwarty Konkurs Ofert na 2015 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-12-29 10:09
Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności 2014-12-02 11:37
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2014-11-18 12:56
Podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-11-06 12:08
WYKAZ PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA 2014-10-27 10:07
Zamiana mieszkań komunalnych na mniejsze! 2014-09-26 11:23
Prace na sieci wodociągowej 2014-09-02 13:23
Stypendia i zasiłki 2014/2015 2014-08-18 14:09
Wyprawka szkolna 2014/2015 2014-08-22 11:28
INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI 2014-07-31 09:05
KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2014-05-16 09:56
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-04-29 09:20
ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2014 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU 2014-04-29 09:14
Informacja PEWIK Gdynia o zmianach w jakości wody 2014-04-04 08:32
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2013 2014-03-27 11:09
Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-03-24 16:32
KONFERENCJA "Alkoholowy zespół płodowy /FAS/ - problem interdyscyplinarny" 2014-03-24 09:55
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W V SPOTKANIU "RAZEM O ŁUPKACH" 2014-03-19 10:27
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2014-03-10 07:47
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy, - fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo, - fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych, - fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala, - na terenie Wejherowo Śródmieście-część północna w obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową i Sobieskiego 2014-03-03 09:45
Zestawienie dotacji na Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych 2014-01-28 14:54
Dopłaty do materiału siewnego - Agencja Rynku Rolnego 2014-01-20 13:19
[Zestawienie w załączniku] Otwarty Konkurs Ofert na 2014 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2014-01-28 14:38
Pudełko życia - ważne informacje o pacjencie w jednym miejscu. 2013-12-02 08:49
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 R. NA WYBÓR OPERATORA NA USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA REGULARNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 2013-11-28 07:32
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2013-11-22 09:28
Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu firmą. Bezpłatny portal finansowany w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Akademia Liderów 2013-11-21 09:06
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy 2013-11-06 14:53
Prejekt "Równe Szanse 2" 2013-10-31 08:39
Apel Prezydenta RP 2013-10-31 08:37
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Pomorzu, 18-24 listopada 2013 r. 2013-10-30 09:12
XXXI Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Gminie Nowa Karczma 2013-09-12 11:29
Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIk/XXXV/409/2013 z dnia 10 września 2013r. 2013-09-12 09:22
Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIk/XXXV/408/2013 z dnia 10 września 2013r. 2013-09-12 09:20
Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2013 / 2014 2013-08-08 13:14
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2013 2013-08-08 12:49
OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH 2013 - edycja 2" 2013-07-30 12:06
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy 2013-07-23 08:01
Oferta na realizacji zadania publicznego w zakresie "Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób" 2013-07-03 13:32
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2013-06-12 08:31
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowa i gmin objętych porozumieniem komunalnym na lata 2013-2025 2013-06-10 10:41
KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2013-05-15 14:09
Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-04-29 11:59
Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny Darmowy film edukacyjny - krwotok zewnętrzny 2013-04-15 11:31
Wiosenna zbiórka odpadów 2013-04-02 11:31
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2012 2013-03-28 09:16
Mapa Popytu - telefonia stacjonarna, internet szerokopasmowy, hotspoty 2013-03-28 09:08
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU 2013-03-25 11:25
"Zostań Swoim Młodym Pracodawcą" - Projekt Unijny, Dofinansowania 2013-03-08 14:07
Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie 16 marca 2013r. w godzinach od 9:00 do 13:00 2013-03-06 08:02
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU. 2013-01-29 07:26
Wyślij PIT przez Internet! 2013-01-23 13:09
Dotacje unijne dla małych i średnich firm w Pomorskiem 2013-01-14 11:38
Zaproszenie na koncert z cyklu SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB pt. PÓZDRÓWK Z DALECZICH STRÓN 2013-01-14 11:31
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza". 2012-12-04 15:22
Otwarty Konkurs Ofert na 2013 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań 2012-11-29 08:57
Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową numer 6 wraz z obiektami mostowymi 2012-11-15 12:26
Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ulicy Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - "Węzeł Działki" w Wejherowie. 2012-11-29 08:58
Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów 2012-11-07 10:06
Projekt "Dojrzałość i doświadczenie szansą na biznes" - Dotacje na włąsną działalność 2012-10-23 11:33
Odpady komunalne - nowe zasady 2012-10-10 11:25
Oferta szkolenia tłumaczy - przewodników osób głuchoniewidomych 2012-10-05 13:02
DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 2012-09-17 13:00
Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2012 / 2013 ( UWAGA !!!!! Przedłużenie terminu składania wniosków ) 2012-09-12 07:36
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE 2013-08-08 12:47
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-07-19 09:03
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-27 14:46
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-27 14:19
Apel o pomoc dla pogorzelców 2012-05-09 11:52
KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2012-05-04 09:36
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-04-26 10:17
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2012-03-26 12:44
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2011. 2012-03-26 12:31
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i nietypowych - Wiosna 2012 2012-03-14 13:32
Opieka nad małym dzieckiem - Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka 2012-03-12 16:00
Przedsiębiorco, unikaj wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2012-02-13 14:12
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU. 2012-01-18 09:01
INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU NA KADENCJĘ 2012-2015 2012-01-16 10:54
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! DANE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZENIESIONE DO CEIDG 2011-12-23 09:54
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO RTV i AGD 2011-11-17 11:51
Wystawki " Jesień " - 2011 2011-10-24 09:20
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaniami 2011-10-10 12:42
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2011-10-10 12:34
Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2011-09-12 14:40
Uwaga ! Dodatkowe opłaty nieobowiązkowe ! 2011-10-26 11:30
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE 2011-08-30 12:58
Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich z terenu powiatu wejherowskiego 2011-07-29 15:14
Poszukiwane grunty rolne do sprzedaży lub wydzierżawienia ! 2011-07-29 15:13
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego pn. " Tydzień Kultury Francuskiej" 2011-07-15 12:10
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ 2011 / 2012 2011-07-13 12:06
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2012-2015 2011-06-15 09:06
KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA 2011-04-29 14:03
SRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA WEJHEROWO 2011-04-13 14:46
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2010. 2011-03-30 12:04
Wykaz osób prawnych iwykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2011-03-23 12:16
Dni otwarte w Urzędzie Skarbowym 2011-03-02 08:46
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Sucharskiego i Łęgowskiego 2011-02-09 09:26
Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych należących do Gminy przez podmioty, którym udzielona została dotacja Gminy Miasta Wejherowa w 2010 rok 2011-02-02 12:06
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. 2010-12-22 08:12
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego. 2010-12-22 08:11
Unieważnienie dowodu osobistego 2010-11-02 07:34
Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 2010-10-21 11:43
Konferencja Ośrodka RAZEM z cyklu Nowy Wspaniały Świat 2010-10-21 09:10
"Szanse na biznes" 2010-10-19 13:11
"Koncert na dobry początek" - Gdańsk 26.09.2010. 2010-09-17 08:01
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. 2010-09-09 10:19
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12, 4/27, 7/3 obr. 20, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr Vk/XLVIII/517/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. 2010-07-20 14:09
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr Vk/XLVIII/516/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. 2010-07-20 14:09
Ogłoszenie o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk-Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa, stanowiącej dojazd do trójmiasta: odcinek G2a od km 28+800 do km 29+850" 2010-05-20 11:17
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa 2010-05-06 08:10
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron 2010-05-06 08:09
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12, 4/27, 7/3, obr. 20. 2010-05-06 08:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa w obszarze położonym na północ od ul. Gryfa Pomorskiego na działkach nr 23, 24/2, obr. 12. 2010-04-22 09:41
Uwaga Przedsiębiorcy ! POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI - PKD 2007 2010-04-14 07:58
Wykaz podmiotów, którym zostaął udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2010 roku. 2010-03-31 12:41
Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych należących do Gminy przez podmioty, którym udzielona została dotacja Gminy Miasta Wejherowa 2010-03-18 07:39
Informacja w sprawie sprządzenia zestawienia danych dotyczących czyszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2009. 2010-03-17 13:44