Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyprawka szkolna 2014/2015

INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOTYCZĄCA  WYPRAWKI SZKOLNEJ  2014 / 2015

I.    Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci są uczniowie:

 1. rozpoczynający w roku szkolnym  2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej;
 2. rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

II.   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udziela się uczniom, którym:

 1. dochód na osobę nie przekracza miesięcznie na osobę w rodzinie:    539 zł netto,
 2. dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych,  gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

III.   Wysokość dofinansowania  nie może przekroczyć kwoty:

225 zł

 • dla uczniów klas II-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III, którzy nie korzystają
  z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych lub gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
 • dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

325 zł

 • dla uczniów klasy VI szkół podstawowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

350 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

390 zł

 • dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej,
 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

445 zł

 • dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego lub technikum,
 • dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącego lub technikum,

770 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w szkole podstawowej, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w szkole podstawowej lub gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

607 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

175 zł

 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w klasie I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów korzystających z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasie II-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w szkole podstawowej lub gimnazjum – 25% kwoty 770 zł,
 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasie IV-VI szkoły podstawowej – 40% kwoty 770 zł,
 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w gimnazjum – 50% kwoty 607 zł.

 W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

IV.   Zasady udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników:

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której uczeń będzie uczęszczał
  w roku szkolnym 2014/2015.
 2. Do wniosku dołącza się:
 •  zaświadczenia o poszczególnych wysokościach dochodów wszystkich członków rodziny lub zaświadczenie o korzystaniu z świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

 

 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  w tym poradnię specjalistyczną,

 

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, należy dołączyć uzasadnienie.

 

 1. Dyrektor szkoły lub prezydenta miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu (faktura VAT, rachunek) wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.

 

 1. Wnioski można składać do szkół  w terminie do 12 września 2014 roku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 08-08-2014 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 22-08-2014 11:28