herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2012

Informacja 

Prezydenta Miasta Wejherowa 

z dnia 20 marca 2013 r. 

w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2012. 

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1873), informuje się, iż na terenie Gminy Miasta Wejherowa w 2012 roku obowiązywały stawki czynszu podane w załączniku.  

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa 


Bogusław Suwara

 


Załącznik do Informacji  
Prezydenta Miasta Wejherowa  
z dnia 20 marca 2013 r.  

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących                  do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze    Gminy Miasta Wejherowa.    

a) I półrocze    

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu    

Powierzchnia lokalu  

Standard lokalu  

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego  

do 1918 r.    

1919-45    

1946-1970    

1971-2002    

po 2002 r.    

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

poniżej 40 m2  

A  

6,50  

 

 

 

 

1) 5,88  
2) 7,26  

 

1) 7,26  
2) 10,26  

 

1) 7,26  
2) 10,90  

B  

1) 4,16  
2) 15,08  

2,80  

1) 8  
2) 10  

 

 

7,26  

 

7,26  

 

7,26  

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2  

A  

5  

 

1) 9  
2) 20,15  

3  

 

1) 5,88  
2) 7,26  

 

1) 7,08  
2) 9,50  

 

1) 7,26  
2) 10,14  

B  

1) 7  
2) 12,25  

2,80  

1) 3,30  
2) 20,15  

 

 

7,23  

 

7,26  

 

7,26  

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2 do 80 m2  

A  

 

 

 

 

 

7,26  

 

1) 6,54  
2) 9,50  

 

1) 7,26  
2) 9,50  

B  

1) 5,53  
2) 11,42  

1) 2,80  
2)10,08  

 

 

 

7,26  

 

7,26  

 

7,26  

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2  

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  

1) 6,76  
2) 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) II półrocze    

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu    

Powierzchnia lokalu  

Standard lokalu  

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego  

do 1918 r.    

1919-45    

1946-1970    

1971-2002    

po 2002 r.    

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

zły  

dobry  

poniżej 40 m2  

A  

 

 

 

 

 

1) 5,88  
2) 6,38  

 

1) 7,01  
2) 11,35  

 

1) 7,72  
2) 10,68  

B  

1) 4,16  
2) 14,05  

1) 6,50  
2) 7,50  

1) 7,50  
2) 10  

 

 

1) 6,38  
2) 8,33  

 

7,01  

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2  

A  

5  

2,80  

1) 9  
2) 20,15  

3  

 

1) 5,88  
2) 6,38  

 

1) 7,01  
2) 11,43  

 

1) 7,32  
2) 11,12  

B  

1) 5,53  
2) 12,75  

1) 6,50  
2) 7,50  

1) 3,30  
2) 13,38  

 

 

6,38  

 

7,01  

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2 do 80 m2  

A  

5  

2,80  

 

 

 

6,38  

 

1) 7,01  
2) 10,83  

 

9,50  

B  

1) 5,75  
2) 10  

 

1) 7  
2) 10  

 

 

6,38  

 

7,01  

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2  

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  

1) 6  
2) 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa 


Bogusław Suwara

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-03-2013 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2013 09:16