Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2014 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 49/2014

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 28 kwietnia  2014 roku

 

W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH  NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2014 ROKU

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami),  art. 13  w związku  z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.).oraz na podstawie Uchwały Nr VIk/XXXVI/438/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Prezydent Miasta Wejherowa zarządza

 

co następuje:

 

§ 1.             

Ogłasza się Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2014 roku i zarządza podanie go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 2.

Przyjmuje się treść ogłoszenia – Wykazu podmiotów, którym została udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2014, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi  Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-04-2014 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 29-04-2014 09:14