Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyprawka szkolna 2015/2016

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ 2015 / 2016

 

I. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci są uczniowie:

 1. rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 2. rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum

 3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udziela się uczniom, którym:

 1. dochód na osobę nie przekracza miesięcznie na osobę w rodzinie: 574 zł netto,

 2. dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 3. wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów:

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

III. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot, o których mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych ( Dz. U. z 2015 roku poz. 938)

IV. Zasady udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników:

 1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

 2. Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenia o poszczególnych wysokościach dochodów wszystkich członków rodziny lub zaświadczenie o korzystaniu z świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych należy dołączyć kopię orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, należy dołączyć uzasadnienie.

 1. Dyrektor szkoły lub prezydenta miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu (faktura VAT, rachunek) wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.

 2. Wnioski można składać do szkół w terminie do 15 września 2015 roku.

225 zł

 • dla uczniów klas III szkół podstawowych,

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas III, którzy nie korzystają
  z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas V-VI szkół podstawowych, II -III gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

325 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas V-VI szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

350 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w klasie II i III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

390 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

445 zł

 • dla uczniów klasy IV technikum,

 • dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w liceum ogólnokształcącego lub technikum,

770 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasie III szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w klasach III, V-VI szkoły podstawowej lub klas II-III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

607 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasach II-III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

175 zł

 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w klasie I i II szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku uczniów korzystających z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt ich nie może być wyższy niż:

 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasie II-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących kształcenie w szkole podstawowej lub gimnazjum - 25% kwoty 770 zł,

 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w klasie IV-VI szkoły podstawowej - 40% kwoty 770 zł,

 • W przypadku uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizujących kształcenie w gimnazjum - 50% kwoty 607 zł.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 12-08-2015 18:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 12-08-2015 18:19