Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2013 / 2014

INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOTYCZĄCA  WYPRAWKI SZKOLNEJ  2013 / 2014

I.    Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręcznikówobjęci są uczniowie:

 1. rozpoczynający w roku szkolnym  2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej;
 2. rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

II.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udziela się uczniom, którym:

1)     dochód na osobę nie przekraczamiesięcznie na osobę w rodzinie:

-        w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych - 539 zł netto,

-        w pozostałych przypadkach - 456 zł netto,

2)     dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,   

3)   wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych,  gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

III.   Wysokość dofinansowania  nie może przekroczyć kwoty:

225 zł

 • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III, którzy nie korzystają
  z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;
 • dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

325 zł

 • dla uczniów klasy V szkół podstawowych,
 • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

350 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

390 zł

 • dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej,
 • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

445 zł

 • dla uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • dla uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego i technikum oraz klasy III liceum profilowanego i klasy III technikum uzupełniającego,

770 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim szkół podstawowych, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego szkół podstawowych,
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego szkół podstawowych i gimnazjum,

607 zł

 • dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim szkół podstawowych, którzy korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego gimnazjum,

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

IV.   Zasady udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników:

1.      Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2013/2014.

2.      Do wniosku dołącza się:

-     zaświadczenia o poszczególnych wysokościach dochodów wszystkich członków rodziny lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, w przypadku uczniów klas I zaświadczenie o korzystaniu z świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego,

 

-    w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

 

-    w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, należy dołączyć uzasadnienie.

 

3.      Dyrektor szkoły lub prezydenta miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon) wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.

 

4.      Wnioski można składać do szkół  w terminie do 12 września 2013 roku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 08-08-2013 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2013 13:14