herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2015 ROKU.

 

Załącznik do

 

Zarządzenia Prezydenta nr 17/2015                                                                                                           Wejherowo 28.01.2015 r.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zmianami), przedstawia wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2015 roku, po rozpatrzeniu stosownych ofert - projektów.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2015 ROKU.

 

 

Lp

 

Pełna nazwa organizacji

 

Przyznana

kwota w zł

 

1.

Karate Klub Wejherowo Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

9 000,00

 

Akcja Lato 2015

5 400,00

2.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - kick - boxing

 

5 000,00

3.

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4 000,00

4.

Klub Sportowy „Wejher” Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu

18 000,00

5.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

6.

UKS „Jedenastka” Upowszechnianie kultury fizycznej i   sportu

5 000,00

7.

Klub Sportowy „MAXIMUS” Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu

6 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - kick - boxing

6 000,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - siatkówka

3 500,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

2 000,00

 

organizacja imprez i zawodów rekreacyjno - sportowych

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - piłka nożna

6 000,00

9.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu

8 000,00

 

Akcja Lato 2015

4 600,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

10 000,00

11.

Klub Sportowy „Chopina” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                     

 800,00

12.

Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

13.

Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo Akcja Lato 2015                                            

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - piłka ręczna

11 000,00

 

                            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                            

16 500,00

14.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

2 200,00

15.

Uczniowski Klub sportowy „Basket - Ósemka”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

12 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez  prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - koszykówka

4 000,00

 

Akcja Lato 2015

1 000,00

16.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

35 000,00

 

Akcja Lato 2015

9 000,00

17.

Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

18.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

45 000,00

19.

Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

30 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - boks

5 000,00

20.

Stowarzyszenie Sportów Walki „SHOTOKAN”  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

 

Akcja Lato 2015

5 000,00

21.

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 000,00

22.

Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 500,00

23.

Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie

Ochrona zdrowia

 

5 000,00

 

Kultura i sztuka

1 300,00

24.

Polski Związek Głuchych                                                                       Kultura i sztuka

 

1 000,00

 

Ochrona zdrowia

3 500,00

25.

Fundacja „Uśmiech Dziecka” Ochrona zdrowia

4 500,00

26.

Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz osób z Autyzmem  Ochrona zdrowia

3 500,00

27.

SPON „Barka” Ochrona zdrowia

3 400,00

28.

Polski Czerwony Krzyż Ochrona zdrowia

4 000,00

29.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy Ochrona zdrowia

3 150,00

30.

Polski Związek Niewidomych Ochrona zdrowia

3 500,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

1 000,00

 

Kultura i sztuka

500,00

31.

Stowarzyszenie „Jestem Ważny” Ochrona zdrowia

1 960,00

32.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” Ochrona zdrowia

2 290,00

33.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Ochrona zdrowia

5 000,00

34.

Fundacja „Dom Mojego Brata”

Ochrona zdrowia

2 000,00

35.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

85 000,00

 

Zapobieganie przemocy w rodzinie

23 000,00

 

Zwalczanie narkomanii

15 000,00

36.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2015

 

9 000,00

37.

Stowarzyszenie TRAMPOLINA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

2 000,00

 

Ochrona zdrowia

3 200,00

38.

Parafialny Zespół „Caritas” Akcja Lato 2015

9 000,00

39.

Stowarzyszenie „Nasze Gniazdo” Akcja Lato 2015

4 000,00

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00

40.

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” Kultura i sztuka

900,00

41.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Kultura i sztuka

6 000,00

42.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kultura i sztuka

 

2 500,00

 

Akcja Lato 2015

6 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

3 000,00

43.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

Kultura i sztuka

500,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

2 000,00

44.

ZMCh „Polska YMCA”

Kultura i sztuka

4 800,00

45.

Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Kultura i sztuka

4 000,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

000,00

46.

Chór „Camerata Musicale” Kultura i sztuka

7 500,00

47.

Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”

Kultura i sztuka

9 000,00

48.

Stowarzyszenie „Misternicy Kaszubscy”

Kultura i sztuka

2 500,00

49.

Katolickie Stowarzyszenie Obrony wartości Chrześcijańskich „Błękitni” Kultura i sztuka

2 800,00

50.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” Kultura i sztuka

1 700,00

51.

Fundacja Światło Życie

2 900,00

52.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej

1 800,00

53.

Nadmorska Grupa Fotograficzna

1 200,00

54.

Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro Turris”

1 100,00

55.

Fundacja „Słowo” Kultura i sztuka

4 000,00

56.

Stowarzyszenie KLUB 96MC POLAND”    Kultura i sztuka

3 000,00

57.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

Kultura i sztuka

500,00

58.

Gdyńska Orkiestra Symfoniczna Kultura i sztuka

500,00

 

RAZEM:

561 000,00

 

Szczegółowe dane dotyczące zadań, na które przyznane zostały dotacje uzyskać można w Wydziale Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23, tel. 677-70-37. Informacja podana jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.bip.wejherowo.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2015 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-01-2015 12:16