herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU.


 

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) przedstawia wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2012 roku, po rozpatrzeniu stosownych ofert - projektów.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2012 ROKU.

 

 

Lp

 

Pełna nazwa organizacji

 

Przyznana

kwota w zł

 

1.

Karate Klub Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3 000,00

 

Akcja Lato 2012 (nieobozowa)

4 400,00

2.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”

Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu

30 000,00

3.

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej                                                        

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

6 000,00

 

                                                                     Akcja Lato 2012

4 000,00

4.

Klub Sportowy „Wejher”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

23 000,00

5.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4 000,00

6.

Uczniowski Klub Pływacki „Trójka”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

7 000,00

7.

Klub Sportowy „MAXIMUS”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

4 000,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”           Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - siatkówka

5 000,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

7 000,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - sporty walki

2 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych - piłka nożna

4 000,00

 

Akcja Zima 2012

5 000,00

9.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

8 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

15 000,00

11.

Klub Sportowy „Chopina” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 500,00

12.

Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki                             

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

13.

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

1 500,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

6 000,00

14.

Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

4 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

10 000,00

 

Akcja Lato 2012 (nieobozowa)

2 000,00

15.

Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki „SHOTOKAN i LA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 000,00

16.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

17.

Uczniowski Klub sportowy „Basket - Ósemka”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

8 000,00

18.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20 000,00

 

Akcja Lato 2012 (nieobozowa)

4 000,00

19.

Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie

Ochrona zdrowia

 

5 000,00

 

Kultura i sztuka

1 200,00

20.

Polski Związek Głuchych Ochrona zdrowia

3 000,00

 

Kultura i sztuka

2 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

1 000,00

21.

Fundacja „Uśmiech Dziecka” Ochrona zdrowia

4 500,00

22.

SPON Filia w Redzie Ochrona zdrowia

3 000,00

23.

SPON „Barka” Ochrona zdrowia

2 000,00

24.

Polski Czerwony Krzyż Ochrona zdrowia

3 000,00

25.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy Ochrona zdrowia

2 500,00

26.

Akcja Katolicka pw. Św. Anny Ochrona zdrowia

1 000,00

27.

Polski Związek Niewidomych Ochrona zdrowia

2 800,00

28.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

90 000,00

 

Zwalczanie narkomanii

15 000,00

29.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2012

 

6 400,00

30.

Stowarzyszenie TRAMPOLINA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3 000,00

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

31.

Parafialny Zespół „Caritas” Akcja Lato 2012

 

7 200,00

31.

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”

3 000,00

32.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Akcja lato 2012

 

6 000,00

33.

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”

1 500,00

34.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Kultura i sztuka

6 000,00

35.

Akcja Katolicka pw. Św. Leona Akcja Lato 2012

4 000,00

 

Kultura i sztuka

2 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

500,00

36.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kultura i sztuka

5 000,00

 

Akcja Lato 2012

6 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

2 000,00

37.

Związek Harcerstwa Polskiego Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

4 000,00

 

Akcja Lato 2012

11 000,00

 

Kultura i sztuka

3 000,00

38.

Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy Kultura i sztuka

4 000,00

39.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Polska YMCA                                                                      Kultura i sztuka

2 500,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

1 000,00

40.

Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku Kultura i sztuka

2 500,00

41.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”

Kultura i sztuka

2 000,00

42.

Chór Męski „Harmonia” Kultura i sztuka

9 000,00

43.

Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych technik Fotograficznych „Antykwariat Fotograficzny”

Kultura i sztuka

1 000,00

 

RAZEM:

426 000,00

 

 

Szczegółowe dane dotyczące zadań, na które przyznane zostały dotacje uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23, tel. 677-70-37. Informacja podana jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 18-01-2012 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-01-2012 09:01