herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Wykaz podmiotów, którym zostaął udzielona dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2010 roku.

 
 PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

na podstawie § 13 uchwały Nr IVk/XVII/223/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 06 kwietnia 2004 roku, w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Wejherowa podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do Gminy, przedstawia wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2010 roku, po rozpatrzeniu stosownych ofert – projektów.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2010 ROKU.

 
 
Lp
 

Pełna nazwa organizacji

 
Przyznana
kwota w zł

   
  

1.

Karate Klub Wejherowo                                       sporty walki

8 000,00
2.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”                       piłka nożna

71 000,00
3.

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

18 000,00
 

                                                                                                                                                                              pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

12 000,00
 

                                                                          Akcja Lato 2010

6 000,00
4.

Klub Sportowy „Wejher”                                    lekkoatletyka                                       

40 000,00
5.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”  

                                                                          tenis stołowy

6 000,00
6.

Uczniowski Klub Pływacki „Trójka”                         pływanie

13 000,00
7.

Klub Sportowy „MAXIMUS”                                  sporty walki

4 000,00
8.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”

22 000,00
 

                                                                                                                                                                 pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

4 000,00
 

                                                                                  siatkówka

9 000,00
 

                                                                               lekkoaletyka

5 000,00
 

                                                                                piłka nożna

4 000,00
9.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe                 tenis ziemny

8 000,00
10.

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

54 000,00
 

                                                                                koszykówka

25 000,00
 
                                                                                    unihokej
22 000,00
 

                                                                         Akcja Lato 2010

7 000,00
11.

Wejherowskie Stowarzyszenie Cyklistów           

                                  pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

7 000,00
12.

Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki            sporty walki

1 000,00
13.

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne

11 000,00
 

                                                                                sporty walki

1 000,00
 

                                       pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

4 000,00
 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

6 000,00
14.

Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”

5 000,00
 

                                                                          Ochrona zdrowia

3 000,00
 

                                                                          Kultura i sztuka

2 000,00
15.

Polski Związek Niewidomych

5 500,00
 

                                                                        Ochrona zdrowia

4 000,00
 

                                                                         Kultura i sztuka

1 500,00
16.

Polski Związek Głuchych

4 100,00
 

                                                                       Ochrona zdrowia

2 500,00
 

                                                                        Kultura i sztuka

1 000,00
 

                                             Krajoznawstwo i promocja regionu

600,00
17.

Fundacja „Uśmiech Dziecka”                        Ochrona zdrowia

5 500,00
18.

SPON Filia w Redzie                                     Ochrona zdrowia

2 000,00
19.

Polski Czerwony Krzyż                                 Ochrona zdrowia

3 500,00
20.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy                                                     Ochrona zdrowia

2 500,00
21.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”

80 000,00
 

                                                    Przeciwdziałanie alkoholizmowi

70 000,00
 

                                                                Zwalczanie narkomanii

10 000,00
22.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

18 000,00
 
                                            świetlica opiekuńczo - wychowawcza
13 000,00
 
 

                                                                           Akcja Lato 2010

              5 000,00
23.

Towarzystwo Pomocy Telefonicznej

                                             Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00
24.

Stowarzyszenie TRAMPOLINA

                                            Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 000,00
25.

Polski Związek Chórów i Orkiestr - Chór Męski „Harmonia”

                                                                    Kultura i sztuka
12 000,00
26.

Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”    Kultura i sztuka

12 000,00
27.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

8 000,00
 

                                                                        Kultura i sztuka

2 000,00
 

                                                                        Akcja lato 2010

6 000,00
28.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie               Kultura i sztuka

4 500,00
29.

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”

4 500,00
 

                                                                   Kultura i sztuka

1 500,00
 

                                         Krajoznawstwo i promocja regionu

3 000,00
30.

Akcja Katolicka przy Parafii św. Leona

10 000,00
 

                                                                          Kultura i sztuka

4 500,00
 

                                       pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

500,00
 

                                                                           Akcja Lato 2010

5 000,00
31.

Akcja Katolicka przy Parafii św. Anny            Kultura i sztuka

1 500,00
32.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

11 800,00
 

                                                                          Kultura i sztuka

2 000,00
 

                                                                          Akcja Lato 2010

5 000,00
 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

2 600,00
 

                                                                          Ochrona zdrowia

800,00
 

                                               Krajoznawstwo i promocja regionu

1 400,00
33.

Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy            Kultura i sztuka     

2 500,00
34.

Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”

2 000,00
 

                                                                          Kultura i sztuka

1 500,00
 

                                        pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja

500,00
35.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” Kultura i sztuka

1 500,00
 

                                                                         RAZEM:

466.400,00
 
 

Szczegółowe dane dotyczące zadań, na które przyznane zostały dotacje uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 23, tel. 677-70-37. Informacja podana jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej: www.bip.wejherowo.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 31-03-2010 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2010 12:41