Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ 2011 / 2012

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  WYPRAWKI SZKOLNEJ  2011 / 2012

 


I.    Dofinansowaniem zakupu podręcznikówobjęte są dzieci:

  1. rozpoczynające w roku szkolnym  2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
  2. rozpoczynające w roku szkolnym  2011/2012 naukę w klasie III szkoły gimnazjalnej
  3. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

II.  Dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na:

1) kryterium dochodowe nie przekraczające 351 zł netto miesięcznie na członka rodziny,

2) szczególne przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

III.   Wysokość dofinansowania  wynosi:

  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III

do kwoty 180 zł

  • dla uczniów klas III gimnazjów,
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

do kwoty 325 zł

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

do kwoty 210 zł

  • dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

do kwoty 315 zł

  • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,

do kwoty 390 zł

 

IV.   Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników.

1.      Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której dziecko będzie się uczyć w roku szkolnym 2011/2012

 

 

 

2.      Do wniosku dołącza się:

¾     zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych      z pomocy społecznej,

¾    w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

¾    w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, której dochód przekracza 351 zł na osobę, należy dołączyć uzasadnienie.

3.      Dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu ( faktura VAT, rachunek ) wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.

4.      Wnioski można składać do szkół  w terminie do 15 września 2011 roku.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

     Zastępca Prezydenta Miasta

        Bogdan Tokłowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-07-2011 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2011 12:06