herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia: o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Adama Spisak reprezentującego firmę RetencjaPL Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni R5 (35,48 ha) miasta Wejherowo (rejon ulic m. in.: Weteranów, Iwaszkiewicza, Bolesława Prusa, Staromłyńskiej, Ludowej, Borawiackiej, Kaszubskiej, Lelewela, Rybackiej i Kropidłowskiego) do rzeki Reda w km 20+522