herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Informacja dla placówek oświatowych Dotycząca wyprawki szkolnej 2012 / 2013 ( UWAGA !!!!! Przedłużenie terminu składania wniosków )

INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOTYCZĄCA  WYPRAWKI SZKOLNEJ  2012 / 2013

 


I.    Dofinansowaniem zakupu podręcznikówobjęci są uczniowie:

  1. rozpoczynający w roku szkolnym  2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej
  2. rozpoczynający w roku szkolnym  2012/2013 naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej
  3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

II.  Dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na:

1)     kryterium dochodowenie przekraczające miesięcznie na osobę w rodzinie:

-        w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych - 504 złnetto,

-        w pozostałych przypadkach - 351 złnetto,

2) szczególne przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom, z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

III.   Wysokość dofinansowania  wynosi:

  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III

do kwoty 180 zł

  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych,
  • dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

do kwoty 210 zł

  • dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów,

do kwoty 325 zł

  • dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych,
  • dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych,

do kwoty  352 zł

 

 

 

IV.   Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników.

1.      Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której dziecko będzie się uczyć
w roku szkolnym 2012/2013.

 

2.      Do wniosku dołącza się:

¾     zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych      z pomocy społecznej,

¾    w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

¾    w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, której dochód przekracza 351 zł na osobę, należy dołączyć uzasadnienie.

3.      Dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu imiennego dowodu zakupu ( faktura VAT, rachunek ) wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.

4.      Wnioski można składać do szkół  w terminie do 07 września 2012 roku.

 

Wnioski do pobrania w załączniku  poniżej

Zarządzenie o zmianie terminu składania wniosków w załączniku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-07-2012 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 12-09-2012 07:36