Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STYPENDIA SZKOLNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

I.  STYPENDIA SZKOLNE

 

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są mieszkańcami Wejherowa, którzy:

1.      znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto,  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • ciężka lub długotrwała choroba
  • wielodzietność
  • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • alkoholizm lub narkomania
  • rodzina niepełna

§         wystąpiło zdarzenie losowe

2.      są uczniami szkół publicznych i niepublicznych lub wychowankami publicznych
i niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Formą stypendium szkolnego może być:

§         pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego i pokrycie kosztów  zajęć  edukacyjnych na podstawie imiennych faktur lub rachunków wystawionych na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,

§         pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Do w/w wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc
sierpień 2011 roku.

Poprawnie wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miejskim
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 między 1 września
a 15 września 2011 roku.

Pomoc przy wypełnianiu w/w można uzyskać u pedagogów szkolnych oraz
w MZOPO osobiście lub pod nr telefonu 58-736-29-22.

II.  ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu      z d a r z e n i a     l o s o w e g o.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany:

1.      w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym,

2.      w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 

3.      raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

 

Wnioski o przyznanie zasiłku są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie  zasiłku.

 

Druk wniosku znajduje się w załączniku poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-08-2011 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2011 12:58