herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Prezydent Miasta Wejherowa zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2, obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4, obr. 20, przez Radę Miasta Wejherowa uchwałą Nr VIIk/XXV/280/2016 z dnia 13 września 2016 r