Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stypendia i zasiłki 2015/2016

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

I. STYPENDIA SZKOLNE

 

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są mieszkańcy Wejherowa, którzy:

 

 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł netto, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie

 • niepełnosprawność

 • ciężka lub długotrwała choroba

 • wielodzietność

 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 • alkoholizm lub narkomania

 • rodzina niepełna

 • wystąpiło zdarzenie losowe

 1. są uczniami szkół publicznych i niepublicznych lub wychowankami publicznych
  i niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 

Formą stypendium szkolnego może być:

  • pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego i pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych na podstawie imiennych rachunków wystawionych na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego,

  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych
   i pomocy naukowych.

 

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych
i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Do w/w wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc sierpień 2015 roku.

Poprawnie wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miejskim
w
Wejherowie do 15 września 2015 roku.

Pomoc przy wypełnianiu w/w można uzyskać u pedagogów szkolnych oraz w MZOPO osobiście lub pod nr telefonu 058 738 66 00.

 

II. ZASIŁEK SZKOLNY

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu z d a r z e n i a l o s o w e g o.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany:

  1. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

  2. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

  3. raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wnioski o przyznanie zasiłku są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie a także w sekretariatach wejherowskich szkół samorządowych
i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 12-08-2015 17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 12-08-2015 18:01