herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

 

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa związane jest z tzw. "NISKĄ EMISJĄ", czyli emisją zanieczyszczeń wydobywających się do powietrza atmosferycznego ze źródeł na niskich wysokościach (poniżej 40 m). Jest to emisja związana z działalnością człowieka, głównie przez takie źródła jak piece gospodarstw domowych, w których ma miejsce spalanie odpadów lub spalanie złej jakości węgla i ruch samochodowy.

Według „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2016” sporządzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jakość powietrza w mieście Wejherowo w roku 2016 względem roku poprzedniego pogorszyła się w zakresie zanieczyszczenia PM10 i benzo(a)pirenu w PM10. Średnioroczne stężenie PM10 w 2016 r. wyniosło 29 ?g/m3, a ilość przekroczeń normy dobowej wyniosła 43 (dopuszczalna norma to 35 razy).

W zakresie dobowego zanieczyszczenia PM10 osiągnięto klasę C (poziom stężeń dobowych zanieczyszczenia przekraczający poziom dopuszczalny), natomiast średnioroczne zanieczyszczenie PM10 plasuje się na poziomie klasy A (poziom rocznego stężenia nie został przekroczony).

Poziom średnioroczny benzo(a)pirenu wyniósł 8 ng/m3 przy normie 1ng/m3 (klasa C).

 

Wyniki pomiaru pyłu PM10 w 2016 roku na stacji w Wejherowie

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Śr. roczna [?g/m3]

max. 24h [?g/m3 ]

Częstotliwość przekroczeń 24h

KLASA

Rok

KLASA

24h

Wejherowo,

Plac J. Wejhera

manualny

29

199

43

A

C

Norma: roczne stężenie - 40?g/m3; 24h stężenie - 50 ?g/m3; częstotliwość przekroczeń 35 razy/rok

űródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2016 rok

 

Wyniki pomiaru benzo(a)pirenu w PM10 w 2016 roku na stacji w Wejherowie

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Stężenie średnioroczne [ng/m3]

KLASA

Wejherowo, Plac J. Wejhera

manualny

8

C

Norma: 1 ng/m3

űródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2016 rok

 

Pyły zawieszone PM10 składają się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.

Benzo(a)piren (B(a)P) to organiczny związek, który jest składnikiem zanieczyszczeń powietrza (występuje w pyle zawieszonym PM10). Charakteryzuje się dużą toksycznością przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Wdychając zanieczyszczenia powietrza, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.

Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia: nawracające bóle głowy, podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego (kaszel i trudności z oddychaniem, astma, katar sienny), pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnienie, zawał), uszkodzenia wątroby, zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, niedotlenienie organizmu, bezpłodność - zaburzenia hormonalne, problem z płodnością i utrzymaniem ciąży, choroby układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku kostnego.

 

Ważne!

- nie spalaj odpadów,

- ograniczaj zużycie ciepła,

- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe - albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,

- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast samochodu,

- nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych - przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji" (edycja 2014) oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

 

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2.

 

Kwota dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚIGW w formie dotacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 13-06-2017 21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 13-06-2017 21:26