Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A

Wejherowo, 29.06.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie – część A

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39  i art. 54 ust. 2   i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a także Uchwały Nr VIk/VI/73/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie – część A,  zmienionej Uchwałą Nr VIk/XXVIII/345/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2013r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.07.2017 r.  do 27.07.2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój  nr 222, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planów rozwiązaniami odbędzie się  dnia 20.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 14:00 (sala nr 15, I-sze piętro).

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planów. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017 r.

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-06-2017 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 29-06-2017 12:44