Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. „Górek Bolszewskich”,
w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także Uchwały Nr VIk/XXXIII/387/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia
25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. „Górek Bolszewskich”, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych, 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. „Górek Bolszewskich”, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.05.2015 r. do 03.06.2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 222, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 14:00 (sala nr 15, I-sze piętro).

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2015 r.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-05-2015 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 06-05-2015 11:30