herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) przedstawia wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2013 roku, po rozpatrzeniu stosownych ofert – projektów.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH  NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2013 ROKU.

 

 

Lp

 

Pełna nazwa organizacji

 

Przyznana

kwota w zł

   
  

1.

Karate Klub Wejherowo                Upowszechnianie kultury                                                     fizycznej i sportu

4 000,00

 

 Akcja Lato 2013 (nieobozowa)

4 500,00

2.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”  Upowszechnianie                                                                        kultury fizycznej i sportu

40 000,00

3.

Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej                                                                        Upowszechnianie kultury                                                         fizycznej i sportu

5 000,00

 

                                                                     Akcja Lato 2013

2 000,00

4.

Klub Sportowy „Wejher”      Upowszechnianie kultury                                                                             fizycznej i sportu                                       

21 000,00

5.

Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START”  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

6.

UKS „Jedenastka”  Upowszechnianie kultury fizycznej i                                    sportu

5 000,00

7.

Klub Sportowy „MAXIMUS” Upowszechnianie                                                                                    kultury fizycznej i sportu

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

5 000,00

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”                                       Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - siatkówka

4 000,00

 

                                                                                                                 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - lekkoatletyka

3 000,00

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – sporty walki

2 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych – piłka nożna

5 000,00

9.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe       Upowszechnianie                                                           kultury fizycznej i sportu    

8 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych/Akcja Lato 2013

5 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”           Upowszechnianie

                                                       kultury fizycznej i sportu                                                                     

10 000,00

11.

Klub Sportowy „Chopina” Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                     

1 500,00

12.

Klub Karate „Kyokushin” i Sportów Walki                                                     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

13.

Klub Sportowy „Tytani” Wejherowo               Akcja Lato 2013                                                                           (nieobozowa)

3 000,00

 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

11 000,00

14.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie                       Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

 

2 000,00

15.

Uczniowski Klub sportowy „Basket – Ósemka”

                            Upowszechnianiekultury fizycznej i sportu

 

13 000,00

 

           organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez                                    prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

4 000,00

16.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo

                          Upowszechnianiekultury fizycznej i sportu

 

20 000,00

 

                                                 Akcja Lato 2013 (nieobozowa)

5 000,00

17.

Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

                          Upowszechnianiekultury fizycznej i sportu

1 500,00

18.

Stowarzyszenie Port Mechelinki

                           Upowszechnianiekultury fizycznej i sportu

3 000,00

19.

Stowarzyszenie Amazonek w Wejherowie

Ochrona zdrowia

 

5 000,00

 

                                                                      Kultura i sztuka

1 200,00

20.

Polski Związek Głuchych                                                                                                                                                                                     Kultura i sztuka

1 650,00

21.

Fundacja „Uśmiech Dziecka”                        Ochrona zdrowia

3 000,00

22.

SPON Filia w Redzie                                     Ochrona zdrowia

3 500,00

23.

SPON „Barka”                                               Ochrona zdrowia

3 000,00

24.

Polski Czerwony Krzyż                                 Ochrona zdrowia

4 000,00

25.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy                                                     Ochrona zdrowia

2 500,00

26.

Akcja Katolicka pw. Św. Anny                       Ochrona zdrowia

3 000,00

 

                                                                     Kultura i sztuka

4 000,00

27.

Polski Związek Niewidomych                        Ochrona zdrowia

3 500,00

28.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

100 000,00

 

                                                           Zwalczanie narkomanii

15 000,00

29.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2013

 

8 000,00

30.

Stowarzyszenie TRAMPOLINA

                                            Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

4 000,00

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

31.

Parafialny Zespół „Caritas”                            Akcja Lato 2013

7 500,00

32.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                        Akcja lato 2013

 

6 000,00

33.

Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”           Kultura i sztuka

800,00

34.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie                 Kultura i sztuka

7 000,00

35.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kultura i sztuka

2 000,00

 

                                                           Akcja Zima i Lato 2013

6 000,00

 

                                        Krajoznawstwo i promocja regionu

2 100,00

36.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Polska YMCA                                                                                       Kultura i sztuka

3 000,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

2 000,00

37.

Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku       Kultura i sztuka

3 000,00

 

                          Upowszechnianiekultury fizycznej i sportu

1 500,00

38.

Chór „Camerata Musicale”                           Kultura i sztuka

7 000,00

39.

Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”

                                                                      Kultura i sztuka

7 000,00

 

                                                                         RAZEM:

416 750,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 29-01-2013 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 07:26