Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH 2013 - edycja 2"

OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH 2013 – edycja 2”

 

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając
na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

1.      Program MALUCH realizowany jest w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2 edycję Programu.

2.      W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:

2.1.            zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

2.2.            organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

3.      O dotacje mogą się ubiegać:

3.1.            osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcychw okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

3.2.            osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

4.       Z dotacji nie mogą skorzystać:

4.1.            jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;

4.2.            instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”.

5.      Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

6.      Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2013 r.

7.      Oferty w formie pisemnej należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

·         Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2013 - edycja 2”do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście wPunkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.45-15.45(w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego).

·         Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.polak@gdansk.uw.gov.pl, a także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl - wpisując w temacie „Oferta Maluch 2013 edycja 2 –nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta- skrócona_nazwa_podmiotu”, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

8.      Wynikikonkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 12 września 2013r. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/.

9.      Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.

10.  Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –
edycja 2”.

Program, Regulamin konkursu oraz wzorów dokumentów dostępne są na stronie internetowej PUW http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wzfe/maluch13e2 oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.zlobki.mpips.gov.pl/maluch/.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148 pok. 420, 415, 419.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-07-2013 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 30-07-2013 12:06