herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Przedsiębiorco, unikaj wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorco

aby uniknąć wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. prowadząc sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jesteś zobowiązany
    do złożenia, do dnia
    31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 11' ust. 4 ustawy* ),

  2. musisz dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą należy wnieść na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja
    i 30 września danego roku kalendarzowego. (art. 11' ust. 7 ustawy* )

Uwaga: w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, właściwej opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. (art. 11' ust. 8 ustawy*)

 

Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w sytuacji nie dopełnienia przez Przedsiębiorcę któregokolwiek z ww. obowiązków
(art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy*).

 

Przedsiębiorco, jeżeli zezwolenie wygasło z przyczyn ww. możesz wystąpić
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. (art. 18 ust. 13 ustawy*).

 

 

 

* ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-02-2012 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 13-02-2012 14:12