Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych.

Wejherowo: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego W drodze do pracy
Numer ogłoszenia: 291844 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Janusza Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 6724312, faks 058 6724170.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego W drodze do pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych kursów zawodowych w zakresie tematyki przedstawionej w częściach od 1 do 11 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Kursy zawodowe przeznaczone są dla 13 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego W drodze do pracy realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Część 1 CPV - 80.53.00.00-8 Krótki opis: Szkolenie Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 20 kV dla 2 osób skierowanej przez MOPS. Program szkolenia - minimum 220 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych - musi zawierać następujące zagadnienia: - obliczanie obwodów elektrycznych - obliczanie mocy zainstalowanej i przeliczeniowej - rysowanie schematów zastępczych, - obliczanie rozpływu prądu, - określenie przekroju przewodu w instalacjach elektrycznych, - identyfikacja rodzajów zabezpieczeń, - zasady wyboru zabezpieczenia w instalacjach, - zasady wyboru aparatury łączeniowej w instalacjach, - czytanie dokumentacji technicznej, - posługiwanie się elektronarzędziami, - montowanie obudowy rozdzielnicy, - montowanie zabezpieczeń, - montowanie łączników, - wykonywanie połączeń elektrycznych, - zasady wykonywania pomiarów elektrycznych, - instalowanie styczników, przekaźników, układów programowalnych, specjalnego przeznaczenia, przycisków, - zajęcia praktyczne: a. lutowanie, bielenie, zarabianie końców przewodów i zaciskanie końcówek na przewodach, b. materiały przewodzące, konduktywność i rezystywność, zależność rezystancji przewodnika od jego wymiarów. c. materiały izolacyjne - właściwości i ich zastosowanie. d. sprawdzanie ciągłości obwodu i rezystancji izolacji. Wyszukiwanie uszkodzeń w obwodach elektrycznych poprzez pomiar napięcia. Pomiar prądu pobieranego przez różne odbiorniki. Określanie stanu pracy urządzenia po zmierzonym poborze prądu. Oddziaływanie prądu na organizm ludzki i ratowanie porażonego prądem. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym. Pomiar mocy pobieranej przez różne odbiorniki. Obliczenie elementu grzejnego, dobór i wymiana w urządzeniach gospodarstwa domowego. Montaż osprzętu w oświetleniowych instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. e. systemy układów sieci zasilania, rodzaje instalacji zależnie od zastosowania, schemat instalacji elektrycznej budynku. f. budowa instalacji oświetleniowej z łącznikami instalacyjnymi: świecznikowym, schodowym, schodowo-krzyżowym, automatem schodowym i automatem zmierzchowym. g. podłączanie bezpieczników, wyłączników zwarciowych i licznika energii elektrycznej. h. naprawa, wyszukiwanie usterek i montaż lamp oświetleniowych, konserwacja, BHP; i. maszyny prądu zmiennego, transformatory. Zasada działania, budowa, rodzaje, zastosowanie. j. aparaty elektryczne; wyłączniki warstwowe, przełączniki, styczniki. Budowa, sprawdzanie połączeń, analiza z rysowanym schematem. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 2 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Kosmetyczny dla 2 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1. Wizaż - pielęgnacja twarzy przed makijażem, analiza kolorystyczna, stylizacja, rodzaje makijażu, wykonywanie różnych rodzajów makijażu, stylizacja fryzur. 2. Kurs manicure - przygotowanie dłoni do zabiegu i pielęgnacja dłoni w tym: wskazania i przeciwwskazania do manicure, choroby paznokci, nadawanie kształtu paznokciom, techniki wycinania skórek, zabieg parafinowy na dłonie, wykonywanie manicure różnymi metodami: - manicure biologiczny, manicure mechaniczny, tradycyjne malowanie paznokcia, manicure francuski. 3. Przedłużanie rzęs - bhp podczas wykonania zabiegu, przeciwwskazania do wykonania zabiegu, narzędzia wykorzystywane podczas przedłużania rzęs, rodzaje rzęs i podział ze względu na długość i stopień podkręcenia, pielęgnacja, uzupełnianie i korekta rzęs, techniki zakładania rzęs, technika usuwania rzęs. 4. Tipsy, metoda żelowa - zakładanie tipsów metodą żelową, przedłużanie płytki paznokciowej na tipsie, uzupełnianie paznokci żelowych, praca z frezarką, zdobienie paznokcia. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 3 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Spawacz dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 300 godzin w tym zajęcia praktyczne, musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1. Odnowienie uprawnień metodą CO2 135, 136 - egzamin. 2. Spawanie metodą TIG, w tym: szkolenie, praktyka, egzamin. - Wykonywanie spoin pachwinowych + egzamin, - Wykonywanie spoin czołowych blach + egzamin, - Wykonywanie spoin czołowych rur + egzamin Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 4 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Opiekun osoby starszej dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 110 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż. 2) ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja. 3) Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna. 4) Anatomia z fizjologią. 5) Proces starzenia się organizmu człowieka. 6) Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby. 7) Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów. 8) Problemy opieki chorych niepełnosprawnych. 9) Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku . 10) Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia. 11) Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji. 12) Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci. 13) Pierwsza pomoc w geriatrii. 14) Wybrane zagadnienia farmakoterapii 15) Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 5 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Pośrednik w handlu nieruchomościami dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 200 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Podstawy prawa 2) Prawo budowlane 3) Gospodarka nieruchomościami 4) Wycena nieruchomości 5) Rynek nieruchomości 6) Podstawy zarządzania 7) Marketing Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodny z w w przepisami. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 6 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Profesjonalne szycie firan dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 300 godzin w tym 180 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) podstawy kroju i szycia, 2) rodzaje tkanin przeznaczonych do szycia firan, zasłon, narzut, pokrowców, 3) projektowanie i szycie firan, zasłon, 4) projektowanie i technologia szycia pokrowców, narzut, kap, poduszek, 5) sposoby wykroju zasłon i firan, 6) najpopularniejsze wzory wykrojów, 7) projektowanie wystroju okien w oparciu o wybrane tkaniny i preferencje klienta, 8) modelowanie firan i zasłon, 9) najnowsze trendy i wzory zdobienia i dekoracji okien, 10) obsługa klienta, 11) obsługa kas fiskalnych, Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 7 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Kasjer walutowy dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Znaki pieniężne i identyfikacja ich autentyczności, w tym: wspólne cechy banknotów, papier banknotowy, techniki druku (cechy technik poligraficznych, praktyczne ich rozpoznawanie), zabezpieczenia banknotów (rodzaje zabezpieczeń, praktyczne rozpoznawanie zabezpieczeń.), monety - cechy monet, stopy monetarne, technologia produkcji. 2) Waluty zagraniczne i pieniądze polskie, w tym: banknoty polskie: nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania (USD - historia, emisje, rodzaje, nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania. Charakterystyka najgroźniejszych - profesjonalnych falsyfikatów USD. EUR - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. CHF - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. GBP - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. Pozostałe waluty wymienialne - SEK, DKK, NOK, CZK, HUF i inne. Praktyczne ćwiczenia na autentycznych banknotach. Techniki liczarskie). 3) Falsyfikaty i ich identyfikacja w tym: rodzaje fałszerstw banknotów, techniki fałszerskie banknotów, falsyfikaty monet, wykorzystywanie albumu pieniędzy zagranicznych, także udostępnienie katalogów dolarów amerykańskich, katalogu wszystkich pieniędzy świata, dla zainteresowanych profesjonalnych publikacji kolekcjonerskich. 4) Wybrane problemy dewizowe i bankowe, w tym: przepisy Prawa dewizowego, zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów, wymiana zniszczonych i uszkodzonych polskich znaków pieniężnych, przechowywanie i przewożenie wartości, warunki skupu pieniędzy zagranicznych, podstawowe informacje o praniu pieniędzy oraz identyfikacji klientów i typowaniu transakcji podejrzanych. 5) Etyka zawodu kasjera, w tym: omówienie obowiązków kasjera, odpowiedzialność materialna i karna. 6) Czynniki wpływające na pracę kasjera i wynikające z nich zagrożenia. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 8 CPV - 80.53.00.00 - 8 Krótki opis: Kurs Kadry płace dla 2 osób skierowanych przez MOPS. Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne: 1) Obliczanie wynagrodzeń. 2) Składki ZUS. 3) Prawo pracy. 4) Rekrutacja i selekcja pracowników. 5) Przepisy BHP i przeciwpożarowe. 6) Podatek dochodowy od osób fizycznych. 7) Obsługa programu Płatnik 8) Obsługa programu Symfonia (moduł Kadry - płace) 9) Kapitał początkowy. 10) Zasiłki z ubezpieczenia społecznego Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady - min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 9 CPV - 80.41.12.00-0 Krótki opis: Kurs Prawo jazdy kat. C dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 50 godzin w tym 30 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 10 CPV - 80.41.12.00-0 Krótki opis: Kurs Prawo jazdy kat. D dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 80 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r. Część 11 CPV - 80.41.12.00-0 Krótki opis: Kurs Prawo jazdy kat. B dla 1 osoby skierowanej przez MOPS. Program szkolenia minimum 60 godzin w tym 30 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Termin rozpoczęcia szkolenia: Październik - listopad 2011r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.)

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem, będzie obliczane przez zamawiającego na podstawie załącznika nr 6 w następujący sposób: Lp. Liczba szkoleń grupowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat Liczba przyznanych punktów: maksymalnie 30, a/ 1 - 2 szkolenie grupowe* 1 pkt. b/ 3 - 5 szkoleń grupowych* 15 pkt. c/ 6 szkoleń grupowych lub więcej* 30 pkt. *Szkolenie grupowe - to szkolenie, w którym uczestniczyło w danym okresie min. 5 osób. Wykaz należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia nr 1 stanowiącego załącznik nr 2, jak również na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia nr 1 stanowiącego załącznik nr 2, jak również na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia nr 1 stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) zaświadczenie o wpisie wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy; 2) program szkolenia/kursu, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru do SIWZ - załącznik Nr 5; 4) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług szkoleniowych zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datę wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - według załącznika nr 6 do SIWZ. Wykaz należy sporządzić odrębnie dla każdej części zamówienia. 6) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne) a)) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który pełnomocnictwo załącza do oferty i podpisuje ofertę. Zamawiający żąda, aby wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyli umowy regulującej współpracę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń kursów - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zawarta umowa może zostać zmieniona, jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne lub neutralne dla zamawiającego. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć terminu wykonania umowy, ilości osób szkolonych, w tym na poszczególne części zamówienia, nazwy lub siedziby wykonawcy lub nieistotnych warunków umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wejherowo.pl/systemowy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, w sekretariacie MOPS na Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia Kursy zawodowe przeznaczone beneficjentów ostatecznych projektu systemowego W drodze do pracy realizowane są w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dofinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu.pdf 2011-09-16 13:39:15 155,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:39:15 193,5KB 45 razy
2 zaA_A_cznik_nr_2__do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:42:15 111,2KB 42 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:42:27 100,6KB 35 razy
4 ZakA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:42:39 81,4KB 31 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:44:34 84,8KB 33 razy
6 zaA_acznik_nr_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:44:44 78,8KB 31 razy
7 Umowa_nr_POKL_przetarg_zaA_acznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 13:44:53 112,6KB 35 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2011-10-03 12:45:38 229,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-10-03 12:45:38 1,7MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 16-09-2011 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-10-2011 12:45