Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych.


 

Ogłoszenie o przetargu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza
przetarg nieograniczony

 

  1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17.
  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  3. Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych – kursów zawodowych w zakresie tematyki przedstawionej w częściach od 1 do 19 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Kursy zawodowe przeznaczone są dla 31 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „W drodze do pracy” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dofinansowanego ze środkówEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

Część 1

CPV - 80.53.00.00-8

Krótki opis:

Szkolenie „Barman – kelner z obsługą kasy fiskalnej” dla 1 osoby skierowanej przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Program szkolenia – minimum 120 godzin zajęć w tym 80 godzin zajęć praktycznych - musi

zawierać takie zagadnienia jak:

- przygotowanie bufetu do pracy

- komunikowanie się z klientami

- zastosowanie narzędzi do obsługi konsumenckiej

- zastosowanie i obsługa urządzeń podgrzewających, chłodniczych i transportowych,

- obsługa sali.

- serwowanie potraw, przygotowywanie potraw w obecności klienta,

- obsługa gości hotelowych przez kelnera,

- przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

- sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych

- obsługa klienta przy bufecie,

- organizacja i obsługa bankietów, przyjęć

- przepisy BHP, ppoż.

- wystawianie rachunków i rozliczanie bufetu

- obsługa kasy fiskalnej (kelnerskiej)

- etyka i psychologia pracy

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011 r.

 

Część 2

CPV – 80.53.00.00-8

Krótki opis:

Szkolenie Elektryk z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 20 kV” dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia – minimum 220 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych - musi zawierać

następujące zagadnienia:

- obliczanie obwodów elektrycznych

- obliczanie mocy zainstalowanej i przeliczeniowej

- rysowanie schematów zastępczych,

- obliczanie rozpływu prądu,

- określenie przekroju przewodu w instalacjach elektrycznych,

- identyfikacja rodzajów zabezpieczeń,

- zasady wyboru zabezpieczenia w instalacjach,

- zasady wyboru aparatury łączeniowej w instalacjach,

- czytanie dokumentacji technicznej,

- posługiwanie się elektronarzędziami,

- montowanie obudowy rozdzielnicy,

- montowanie zabezpieczeń,

- montowanie łączników,

- wykonywanie połączeń elektrycznych,

- zasady wykonywania pomiarów elektrycznych,

- instalowanie styczników, przekaźników, układów programowalnych, specjalnego przeznaczenia,

przycisków,

- zajęcia praktyczne:

a/ lutowanie, bielenie, zarabianie końców przewodów i zaciskanie końcówek

na przewodach,

b/ materiały przewodzące, konduktywność i rezystywność, zależność rezystancji

przewodnika od jego wymiarów.

c/ materiały izolacyjne - właściwości i ich zastosowanie.

d/ sprawdzanie ciągłości obwodu i rezystancji izolacji. Wyszukiwanie uszkodzeń

w obwodach elektrycznych poprzez pomiar napięcia. Pomiar prądu pobieranego przez

różne odbiorniki. Określanie stanu pracy urządzenia po zmierzonym poborze prądu.

Oddziaływanie prądu na organizm ludzki i ratowanie porażonego prądem. Środki ochrony

przed porażeniem elektrycznym. Pomiar mocy pobieranej przez różne odbiorniki.

Obliczenie elementu grzejnego, dobór i wymiana w urządzeniach gospodarstwa

domowego. Montaż osprzętu w oświetleniowych instalacjach elektrycznych niskiego

napięcia.

e/ systemy układów sieci zasilania, rodzaje instalacji zależnie od zastosowania, schemat

instalacji elektrycznej budynku.

f/ budowa instalacji oświetleniowej z łącznikami instalacyjnymi: świecznikowym,

schodowym, schodowo-krzyżowym, automatem schodowym i automatem zmierzchowym.

g/ podłączanie bezpieczników, wyłączników zwarciowych i licznika energii elektrycznej.

h/ naprawa, wyszukiwanie usterek i montaż lamp oświetleniowych, konserwacja, BHP;

i/ maszyny prądu zmiennego, transformatory. Zasada działania, budowa, rodzaje,

zastosowanie.

j/ aparaty elektryczne; wyłączniki warstwowe, przełączniki, styczniki. Budowa, sprawdzanie

połączeń, analiza z rysowanym schematem.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: Wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 3

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Szkolenie „Księgowość i rachunkowośćdla grupy 3 osób skierowanych przez MOPS.

Program szkolenia – minimum 150 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych przy wykorzystaniu programów komputerowych - musi zawierać następujące zagadnienia:

- ordynacja podatkowa,

- ustawa o podatku od towarów i usług,

- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- koszty i przychody – dokumentowanie i ewidencja,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- karta podatkowa,

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów przy użyciu systemu komputerowego,

- wypełnianie deklaracji podatkowej,

- współpraca z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik.

W trakcie zajęć praktycznych (60 godzin) dotyczy prowadzenia księgi przychodów

i rozchodów, programu Płatnik, Symfonia – wykonawca zapewnia 1 stanowisko komputerowe

dla każdego uczestnika szkolenia.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: Wrzesień - listopad 2011 r.

 

Część 4

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Szkolenie „Kucharz” dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia – minimum 120 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych - musi

zawierać następujące zagadnienia:

- dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii.

- dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w gastronomii.

- przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w gastronomii

- przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w gastronomii.

- dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w gastronomii.

- sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów

w gastronomii.

- planowanie posiłków i układanie prostego menu w gastronomii.

- porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w gastronomii.

- organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w gastronomii zgodnie

z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony.

- przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w gastronomii.

- ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w gastronomii.

- ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych gastronomii.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 5

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 10 osób skierowanych przez MOPS.

Program szkolenia minimum 160 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1.    Standardy obsługi klienta.

2.    Nawiązanie kontaktu z klientem.

3.    Przekazanie informacji.

4.    Zakończenie rozmowy.

5.    Komunikacja werbalna, niewerbalna, nieświadoma.

6.    Umiejętność aktywnego słuchania.

7.    Typologia klienta.

8.    Trudne sytuacje w obsłudze klienta.

9.    Reklamacje.

10.              Polityka Fiskalna - fiskalizacja i wprowadzenie kasy.

11.              Opis techniczny kas fiskalnych.

12.              Uruchomienie i obsługa kasy.

13.              Format paragonu.

14.              Operacje raportów.

15.              Raport z pamięci fiskalnej.

16.              Instrukcja programowania.

17.              Zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 6

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Kosmetyczny”dla 2 osób skierowanych przez MOPS.

Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1. Wizaż - pielęgnacja twarzy przed makijażem, analiza kolorystyczna, stylizacja, rodzaje makijażu, wykonywanie różnych rodzajów makijażu, stylizacja fryzur.

2. Kursmanicure -przygotowanie dłoni do zabiegu i pielęgnacja dłoni w tym: wskazania i przeciwwskazania do manicure, choroby paznokci, nadawanie kształtu paznokciom, techniki wycinania skórek, zabieg parafinowy na dłonie, wykonywanie manicure różnymi metodami: - manicure biologiczny, manicure mechaniczny, tradycyjne malowanie paznokcia, manicure francuski.

3. Przedłużanie rzęs - bhp podczas wykonania zabiegu, przeciwwskazania do wykonania zabiegu, narzędzia wykorzystywane podczas przedłużania rzęs, rodzaje rzęs i podział ze względu na długość i stopień podkręcenia, pielęgnacja, uzupełnianie i korekta rzęs, techniki zakładania rzęs, technika usuwania rzęs.

4. Tipsy, metoda żelowa - zakładanietipsów metodą żelową, przedłużanie płytki paznokciowej na tipsie, uzupełnianie paznokci żelowych, praca z frezarką, zdobienie paznokcia.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 7

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Spawacz”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 300 godzin w tym zajęcia praktyczne, musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1. Odnowienie uprawnień metodą CO2 135, 136 – egzamin.

2. Spawanie metodą TIG, w tym: szkolenie, praktyka, egzamin.

- Wykonywaniespoin pachwinowych + egzamin,

- Wykonywanie spoin czołowych blach + egzamin,

- Wykonywanie spoin czołowych rur + egzamin

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

 

 

Część 8

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Szkolenie „Pracownik Administracyjno - biurowy”dla 2 osób skierowanych przez MOPS.

Program szkolenia minimum 120 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) Organizacja pracy biurowej, w tym: podstawy działania biura, wyposażenie i urządzenie techniki biurowej, schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów, korespondencja biurowa, dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt.

2) Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej, limity kilometrów dla prywatnych samochodów do celów służbowych, organizacja zebrań, konferencji, warsztaty.
3) Przepływ informacji w zarządzaniu biurem, w tym: informacja jako podstawa podjęcia decyzji, warunki skuteczności informacji, przekazywanie informacji, stopień zabezpieczenia tajemnicy,

4) Organizacja i zarządzanie, zarządzanie czasem, kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi, znaczenie sprawnej organizacji, zasady podziału pracy, określenie i weryfikacja celów działania, metody planowania i prowadzenia sekretariatu, planowanie długo i krótkoterminowe, błędy w planowaniu, unikanie odwlekania spraw.

5) Kultura zawodu, w tym: savoir – vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów, zasady efektywnej komunikacji, komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi, umiejętności w zakresie komunikacji, sprawna komunikacja z klientem, rozwijanie precyzji w komunikacji, sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem, bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania.

6) Praca w warunkach stresu.

7) Zagadnienia prawne.

8) Obsługa urządzeń biurowych.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

 

 

 

Część 9

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Przedstawiciel Handlowy”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) Nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami.

2) Zdobywanie zaufania klientów.

3) Prowadzenie rozmów z trudnymi klientami.

4) Poznawanie potrzeb klientów.

5) Skuteczne prezentowanie ofert handlowych.
6) Odpieranie obiekcji klientów.
7) Skuteczne przedstawianie cen.
8) Negocjacje cenowe i obrona marży.
9) Finalizowanie sprzedaży.
10) Rozmowy przyspieszające ściąganie należności.
Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.


Część 10

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Opiekun osoby starszej”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 110 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż.

2) ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.  

3) Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna.             

4) Anatomia z fizjologią.                                

5) Proces starzenia się organizmu człowieka.

6) Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby.

7) Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.

8) Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.

9) Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku .                                            

10) Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.                 

11) Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.

12) Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.

13) Pierwsza pomoc w geriatrii.

14) Wybrane zagadnienia farmakoterapii

15) Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.   

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 11

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Operator koparko - ładowarki”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 170 godzin w tym 100 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) użytkowaniaeksploatacyjnego,

2) dokumentacjitechnicznej,

3) bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) podstaw elektrotechniki,

5) silników spalinowych,

6) elementów hydrauliki,

7) budowy koparko-ładowarek,

8) technologii robót,

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 12

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) Przepisy i normy w magazynowaniu.

2) Organizacja gospodarki magazynowej.

3) Zagospodarowanie magazynu oraz techniki magazynowania.

4) Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów.

5) Wydawanie towarów

6) Zapasy: cel i funkcje zapasów.

7) Nowoczesne metody gospodarowania zapasami.

8) Systemy ewidencji zapasów.

9) Obsługa wózków jezdniowych.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 13

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Dyżurny ruchu kolejowego - nastawniczy”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia musi zawierać tematykę szkolenia i zakres egzaminu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra. Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego określony został w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jako załącznik.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodny z w/w przepisami.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 14

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Profesjonalne szycie firan”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 300 godzin w tym 180 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) podstawy kroju i szycia,

2) rodzaje tkanin przeznaczonych do szycia firan, zasłon, narzut, pokrowców,

3) projektowanie i szycie firan, zasłon,

4) projektowanie i technologia szycia pokrowców, narzut, kap, poduszek,

5) sposoby wykroju zasłon i firan,

6) najpopularniejsze wzory wykrojów,

7) projektowanie wystroju okien w oparciu o wybrane tkaniny i preferencje klienta,

8) modelowanie firan i zasłon,

9) najnowsze trendy i wzory zdobienia i dekoracji okien,

10) obsługa klienta,

11) obsługa kas fiskalnych,

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

 

Część 15

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Kasjer walutowy”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

 

1) Znaki pieniężne i identyfikacja ich autentyczności, w tym: wspólne cechy banknotów, papier banknotowy, techniki druku (cechy  technik poligraficznych, praktyczne ich rozpoznawanie), zabezpieczenia banknotów (rodzaje zabezpieczeń, praktyczne rozpoznawanie zabezpieczeń.), monety – cechy monet, stopy monetarne, technologia produkcji.

2) Waluty zagraniczne i pieniądze polskie, w tym: banknoty polskie: nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania (USD – historia, emisje, rodzaje, nominały, zabezpieczenia, sposoby rozpoznawania. Charakterystyka najgroźniejszych - profesjonalnych falsyfikatów USD. EUR - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. CHF - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. GBP - nominały, zabezpieczenia, sposób rozpoznawania. Pozostałe waluty wymienialne - SEK, DKK, NOK, CZK, HUF i inne. Praktyczne ćwiczenia na autentycznych banknotach. Techniki liczarskie).

3) Falsyfikaty i ich identyfikacja w tym: rodzaje fałszerstw banknotów, techniki fałszerskie banknotów, falsyfikaty monet, wykorzystywanie albumu pieniędzy zagranicznych, także udostępnienie katalogów dolarów amerykańskich, katalogu wszystkich pieniędzy świata, dla zainteresowanych profesjonalnych publikacji kolekcjonerskich.

4) Wybrane problemy dewizowe i bankowe, w tym: przepisy Prawa dewizowego, zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów, wymiana zniszczonych i uszkodzonych polskich znaków pieniężnych, przechowywanie i przewożenie wartości, warunki skupu pieniędzy zagranicznych, podstawowe informacje o „praniu pieniędzy” oraz identyfikacji klientów i typowaniu transakcji podejrzanych.

5) Etyka zawodu kasjera, w tym: omówienie obowiązków kasjera, odpowiedzialność materialna i karna.

6) Czynniki wpływające na pracę kasjera i wynikające z nich  zagrożenia.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 16

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Kadry/płace”dla 2 osób skierowanych przez MOPS.                        

Program szkolenia minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) Obliczanie wynagrodzeń.

2) Składki ZUS.

3) Prawo pracy.

4) Rekrutacja i selekcja pracowników.

5) Przepisy BHP i przeciwpożarowe.

6) Podatek dochodowy od osób fizycznych.

7) Obsługa programu "Płatnik"

8) Obsługa programu "Symfonia (moduł "Kadry - płace")"

9) Kapitał początkowy.

10) Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, z zachowaniem zasady – min. 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika tygodniowo.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

 

Część 17

CPV – 80.41.12.00-0

Krótki opis:

Kurs „Prawo jazdy kat. C”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 50 godzin w tym 30 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 18

CPV – 80.41.12.00-0

Krótki opis:

Kurs „Prawo jazdy kat. D”dla 1 osoby skierowanej przez MOPS.

Program szkolenia minimum 80 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych, jak również badania kierowców.

Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011r.

 

Część 19

CPV – 80.53.00.00 – 8

Krótki opis:

Kurs „Komputerowy”dla 31 osób skierowanych przez MOPS.

Program kursu minimum 100 godzin w tym 70 godzin zajęć praktycznych musi zawierać następujące zagadnienia tematyczne:

1) Test badający poziom zaawansowania w tematyce obsługi komputera oraz podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, internet)

2) Kurs podstawowy:

- Podstawy obsługi komputera, w tym: budowa i działanie komputera, obsługę myszy i klawiatury, przeglądanie

  zasobów komputera, zarządzanie strukturą plików i folderów, obsługę i dostosowanie systemu operacyjnego

  Windows.

- Korzystanie z Internetu, w tym: bezpieczeństwo w Internecie, obsługę przeglądarek internetowych,  

   przeglądanie zawartości Internetu.

- Obsługę poczty elektronicznej e-mail, w tym: zakładanie darmowego konta pocztowego, dostęp do poczty  

   przez witrynę internetową.

- Komunikowanie się za pośrednictwem Internetu, w tym: komunikatory internetowe, portale społecznościowe.

- Obsługę oprogramowania Office Word i Excel, w tym: tworzenie dokumentów, tworzenie arkuszy  

   kalkulacyjnych.

3) Kurs dla średnio-zaawansowanych:

- Obsługa i konfiguracja środowiska WINDOWS.

- Obsługa eksploratora WINDOWS.

- Praktyczne wykorzystanie Internetu.

- OUTLOOK EXPRESS - konfiguracja i zastosowanie.

- Programy antywirusowe.

- Programy do kompresji danych.

4) Kurs dla zawansowanych:

- Bazy danych, w tym: relacyjne bazy danych, MS Access jako program do tworzenia relacyjnych baz danych, organizacja bazy danych - schemat i scenariusz, tabele Formularze, tworzenie formularzy, elementy graficzne, przełączniki, podstawy, VB Kwerendy, formułowanie powiązań między tabelami danych, raporty, formułowanie zapytań, wyniki, panel sterowania.

- Poczta elektroniczna, w tym: MS Outlook jako klient poczty elektronicznej, personalizacja programu, obsługa kont pocztowych, książka adresowa, obsługa kontaktów, foldery i reguły wiadomości, Dziennik - posługiwanie się funkcją, Kalendarz - posługiwanie się funkcją, Notatki - posługiwanie się funkcją.

- Komunikacja przez Internet, w tym: rodzaje komunikacji przez Internet, grupy dyskusyjne, fora, zasady korzystania i publikowania, IRC i czat, komunikatory.

- Wyszukiwanie zaawansowane, w tym: wyszukiwarki internetowe, funkcje i rodzaje, formułowanie zapytań złożonych, pozycjonowanie i rankingi stron w wyszukiwarkach.

Termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień – listopad 2011 r.

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca zobowiązany jest umieszczać informacje o realizowaniu szkolenia/kursu finansowanego z funduszy europejskich na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. oraz w ten sam sposób oznakować miejsce prowadzenia szkolenia.

Miejsce wykonania zamówienia:

- część teoretyczna zamówienia winna odbywać się na terenie miasta Wejherowo,

- część praktyczna zamówienia winna odbywać się na terenie miasta Wejherowo, bądź w 

  odległości do 70 km od miejsca zamieszkania beneficjenta ostatecznego.

Godzina zegarowa szkolenia/kursu liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę.

Każdy kurs/szkolenie musi być realizowany wg programu szkolenia/kursu. Program szkolenia/kursu stanowiący załącznik do oferty musi zawierać wszystkie elementy wynikające z § 32 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r. Nr 47, poz. 315) to jest:

1) nazwę i zakres szkolenia;

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia;

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

4) cele szkolenia;

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem,

w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;

6) treści szkolenia/kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Szkolenia/kursy winny być prowadzone od poniedziałku do piątku, przeciętnie nie mniej niż 30 godzin tygodniowo, a liczba godzin zajęć w danym dniu nie może być mniejsza niż 6 godzin

zegarowych i nie większa niż 8 godzin zegarowych.

Każde szkolenie/kurs musi kończyć się egzaminem wewnętrznym lub państwowym

– w zależności od specyfiki kursu. Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia następujące materiały: teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu – mogą to być np. kserokopie streszczeń wykładów.

Materiały te w przypadku szkoleń finansowanych z funduszy europejskich musza być oznakowane. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi.

Osoby kierowane na szkolenia będą w okresie od dnia podpisania umowy do 10 listopada 2011 r.

Oferty częściowe: dopuszcza się składanie ofert częściowych, czyli na poszczególne części zamówienia lub wszystkie części zamówienia. Części zamówienia, których jest 19 określa rozdział III niniejszej specyfikacji.

Zamówienia uzupełniające: przewiduje się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą.

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych, tzn. oferty można składać na każdą część tak, jakby była ona oddzielnym zamówieniem. Oferta może być złożona na jedną część, lub na dowolną ilość wybranych części.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniado odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie , ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo pok. 16 oraz na stronie internetowej www.mops.wejherowo.pl/systemowy w zakładce przetargi. Wykonawca może zwrócić się o przesłanie specyfikacji pisemnie oraz faxem: (058) 677 79 91.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

4) są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5) nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena zamawiającego, czy wykonawca spełnia powyższe warunki zostanie dokonana w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru załączonego

do specyfikacji - załącznik Nr 2,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie według załączonego wzoru do SIWZ – załącznik Nr 3,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) zaświadczenie o wpisie wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

6) program szkolenia/kursu,

7) wykaz podstawowych narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według wzoru do SIWZ – załącznik Nr 4.

Wykonawcy posiadający własny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia poświadczają ten fakt w rubryce „Podstawa dysponowania” zapisem „sprzęt własny”, w przypadku korzystania z sprzętu innych podmiotów należy wpisać tytuł prawny do dysponowania np. „najem”, „dzierżawa”.

W wykazie wykonawca wskazuje także sale dydaktyczną położoną na terenie miasta Wejherowo.

Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowiązany przełożyć umowy dotyczące dysponowania sprzętem i salą dydaktyczną.

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych

przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru do SIWZ – załącznik Nr 5,

9) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

10) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług szkoleniowych zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datę wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – według załącznika nr 6 do SIWZ.

Wykaz należy sporządzić odrębnie dla każdej części zamówienia.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja, spółki cywilne)

11) w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który pełnomocnictwo załącza do oferty i podpisuje ofertę.

Zamawiający żąda, aby wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego przedłożyli umowy regulującej współpracę.

Nie przewiduje się wadium.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów i znaczeń:

- Cena -70%

- Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń/kursów - 30%

Cena ryczałtowa podana w złotych polskich (w tym podatek VAT) za jedną przeszkoloną osobę. Należy podać odrębnie ceny za części zamówienia.

 

 

Sposób oceny

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą liczbą punktów za oba kryteria, za wszystkie części zamówienia albo za poszczególne części zamówienia.

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów:

a) punktacja za kryterium: cena za przeprowadzenie szkoleń, obliczana zostanie na podstawie oferty wykonawcy w następujący sposób:

 

 

Ilość pkt. Oferty badanej

 

 

 

=

 

Cena oferty z najniższą cena

 

 

x

100 pkt.  x  100%

Cena oferty badanej

 

 

 

Oferta z cenąbadaną - Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.

b) punktacja za kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem, będzie obliczana przez zamawiającego na podstawie załącznika nr 6 w następujący sposób:

Lp. Liczba szkoleń grupowych o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat

Liczba przyznanych punktów: maksymalnie 30,

a/ 1 - 2 szkolenie grupowe* 1 pkt.

b/ 3 - 5 szkoleń grupowych* 15 pkt.

c/ 6 szkoleń grupowych lub więcej* 30 pkt.

*Szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło w danym okresie min. 5 osób

Wykaz należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia.

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych

w kryterium „cena” – (C), i w kryterium doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu

szkoleń objętych zamówieniem – (D) czyli:

W = C + D

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba przyznanych punktów w oparciu o oba ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów na całość zamówienia lub na poszczególne jego części.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny również będą identyczne zamawiający wybierze ofertę z większą liczbą godzin.

Ocena ofert będzie dokonywana osobno na każdą część zamówienia.

Umowa o zamówienie publiczne: Zawarta umowa może zostać zmieniona, jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne lub neutralne dla zamawiającego.

W szczególności zmiany te mogą dotyczyć terminu wykonania umowy, ilości osób

szkolonych, w tym na poszczególne części zamówienia, nazwy lub siedziby wykonawcy

lub nieistotnych warunków umowy.

Miejsce, termin składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo w sekretariacie MOPS do dnia 23.08.2011 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert w dniu23.08.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie – sala konferencyjna  Ip.  

Termin związaniaofertą 30 dni.

 

Wejherowo, 08.08.2011 r.

 

Załączniki do pobrania:

 

 1. druk oferty - ogłoszenie - nr 1,

 2. druk oświadczenia - nr 2,

 3. druk oświadczenia - nr 3,

 4. wykaz podstawowych narzędzi (….) – nr 4

 5. wykaz osób (…) – nr 5

 6. wykaz usług szkoleniowych (…) – nr 6

 7. Wzór umowy (…) – nr 7

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_po_kl_3.08.2011.pdf 2011-08-09 13:57:04 218,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_POKL_stan_na_3.08_2011_doc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 13:57:04 274,1KB 81 razy
2 zaA_A_cznik_nr_2__do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:19:23 121,5KB 45 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:21:45 118,6KB 58 razy
4 ZakA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:21:57 111,0KB 36 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:22:06 113,3KB 40 razy
6 zaA_acznik_nr_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:22:19 109,2KB 28 razy
7 Umowa_nr_POKL_przetarg_zaA_acznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-10 09:22:28 130,8KB 46 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-19 11:40:56 1,5MB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-09-09 11:12:34 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postepowania.pdf 2011-09-09 11:12:34 193,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 09-08-2011 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-09-2011 11:12