Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2020-03-18 07:48
dokument Przebieg głosowania 2020-03-18 07:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/222/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Rade? Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-03-19 12:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/221/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krystiana P. 2020-03-19 12:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/220/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców Wejherowa 2020-03-19 12:26
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/219/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie 2020-03-19 12:25
dokument [ Uwaga Zmiana !] UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/218/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa 2020-05-04 08:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/217/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019" 2020-03-19 12:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/216/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2020-03-19 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/215/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XIV/162/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2020-03-19 12:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/214/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 2020-03-19 13:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/213/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2020-03-19 12:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/212/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2019/2020 2020-03-19 12:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/211/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 2020-03-19 12:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/210/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2020-03-19 12:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/209/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2020-03-19 12:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/208/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2020-03-19 11:56
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/207/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-03-19 11:53
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/206/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych 2020-03-19 11:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/205/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2020-03-20 10:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/204/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2020-03-19 10:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/203/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ? kamienicy przy ul. 12 Marca 250 w Wejherowie 2020-03-19 10:36
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/202/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup trzech pomp infuzyjnych dwu-strzykawkowych wraz ze statywami jezdnymi dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie 2020-03-19 10:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/201/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-03-19 10:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/200/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa 2020-03-19 10:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/199/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2020-03-19 09:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/198/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wejherowie 2020-03-19 09:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/197/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2020-03-19 09:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/196/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 2020-03-19 09:36