Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/215/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XIV/162/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Uchwała Nr VIIIk/XVI/215/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XIV/162/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W ?Programie współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie\", stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIIIk/XIV/162/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?? dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 3 ustęp 1 litera b) uchwały otrzymuje brzmienie: \"przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

- profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków ? 17 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym - 240 000,00 zł\",

2) w rozdziale 3 ustęp 1 litera d) uchwały otrzymuje brzmienie: \"wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ? 667 500,00 zł\",

3) w rozdziale 3 ustęp 1 litera e) uchwały otrzymuje brzmienie: \"turystyka i krajoznawstwo ? 7 500,00 zł\",

4) w rozdziale 3 ustęp 1 litera f) uchwały otrzymuje brzmienie: \"ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ? 100 000,00 zł\",

5) w rozdziale 3 ustęp 1 ostatnie zdanie uchwały otrzymuje brzmienie: ?Na realizację powyższych zadań publicznych przeznacza się kwotę 1 182 000,00 zł\",

6) w rozdziale 3 ustęp 2 litera d) dodaje się priorytetowe zadanie publiczne w brzmieniu: \"udział wejherowskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych\",

7) w rozdziale 3 ustęp 2 punkt f)  priorytetowe zadanie publiczne otrzymuje brzmienie \"wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt\".

§ 2. Pozostałe postanowienia przedmiotowej uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:19