Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/201/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr VIIIk/XVI/201/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 6c ust.1,ust.2b, art.6j ust.1 pkt 3, ust.2, art.6k ust.1 pkt 1-2, ust.2 pkt 1-4, ust.2a pkt 3-4, ust.3, ust.4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIIIk/XV/169/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dokonuje się następujących zmian:

1. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?zużycie wody na cele bytowe z ostatniego okresu rozliczeniowego obejmującego okres co najmniej sześciu miesięcy lub z dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych obejmujących okres co najmniej sześciu miesięcy, w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym średnio miesięcznie nie przekracza 4m??,

2. § 4 pkt  2 otrzymuje brzmienie: ?załączą do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące dokumenty potwierdzające zużycie, o którym mowa w pkt 1: wystawione przez zarządców nieruchomości lub spółdzielnie mieszkaniowe rozliczenia zużycia wody lub faktury imienne dokumentujące rozliczenie zużycia wody?.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 10:22