Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/197/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XVI/197/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XVI/197/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XVI/197/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik2.pdf


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2020-2034

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2020 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2020 rok,

2.W 2021 roku zaplanowano kredyt oraz wzrost wydatków w wysokości 8 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz częściowe sfinansowanie inwestycji ?Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką?. Spłata kredytu nastąpi w latach 2025 ? 2034 w transzach po 800 000 zł.

3. W 2022 roku zaplanowano kredyt oraz wzrost wydatków w wysokości 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji ?Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką? oraz ?Przebudowę i adaptację budynku na działalność kulturalną?. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026 ? 2033 w transzach po 500 000 zł.

4. W 2021 roku wykazano deficyt budżetowy, który po zmianach wyniesie 7 625 876 zł.

5. W 2022 roku zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 4 000 000 zł, która po zmianach wyniesie 2 293 836 zł

6. W związku ze spłatą kredytów w  latach 2025 ? 2034 zwiększeniu uległy rozchody. Odpowiednio zmniejszeniu uległy wydatki o kwotę  800 000 zł - w roku 2025, o kwotę 1 300 000 zł - w latach 2026-2033 oraz o kwotę 800 000 zł  - w roku 2034. 

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące

1.                              W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa- Klub Integracji Społecznej ?Śródmieście? w 2020 roku zwiększono limit zobowiązań i wydatków o kwotę 96 341 zł.

2.                              W przedsięwzięciu ?Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 57 531 zł.

- wydatki majątkowe

1.      W przedsięwzięciu " Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionalnego", w 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków o kwotę 1 500 zł

2.      W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 90 000 zł

3.      W przedsięwzięciu ?Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 560 005 zł.

4.      W przedsięwzięciu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 444 606 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1.      W przedsięwzięciu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków o kwotę 103 246 zł

2. W przedsięwzięciu ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej? zwiększono limit zobowiązań o kwotę 618 156 zł, i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 540 000 zł, w 2021 o kwotę 78 156 zł.

3. W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zwiększono limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 133 000 zł

4. W przedsięwzięciu ?Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 760 000 zł.

5. W przedsięwzięciu ?Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Św. Jacka? zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 rok o kwotę 100 000 zł

6. W przedsięwzięciu ?Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką? zwiększono limit zobowiązań o kwotę  9 253 000 zł, limit wydatków w 2020 o kwotę 1 840 000 zł, w 2021 o kwotę 6 814 000 zł, w 2022 o kwotę 2 964 000 zł, oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2 095 000 zł.  

7. W przedsięwzięciu  ?Rozbudowa ul Żeromskiego ? prace projektowe? zwiększono limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 32 000 zł.

8. W przedsięwzięciu ?Szkoła na kołach- budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP 8? zwiększono limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 50 000 zł.

9. Dodano przedsięwzięcie ?Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego na "Kamienicę Sztuki"? wraz z równoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i wydatków w latach 2020-2022 na kwotę 1 891 451 zł

10. Dodano przedsięwzięcie ?Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych? wraz z ustaleniem limitu zobowiązań i wydatków w roku 2020 na kwotę 25 000 zł.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek  Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 09:41