Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/200/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XVI/200/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

o zmianie uchwały nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 3701 j.t.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 4) dodaje się ust. 5) w brzmieniu:

5) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej- 0,20 

2) w § 3 ust 1.?? pkt a) otrzymuje brzmienie:

a) urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej ? 150,00 

3) w § 3 dodaje się ust 1.?? pkt c) w brzmieniu:

c) urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, teletechnicznej oraz optotelekomunikacyjnej - 20,00 

4) w § 4 dodaje się ust. 3. w brzmieniu:

3. Ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m? pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyj w wysokości - 0,20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 10:19