Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/216/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Uchwała Nr VIIIk/XVI/216/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 688 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? i Uchwały Nr VIIIk/IV/39/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 lutego 2019 roku o zmianie uchwały Nr VIIk/XLVIII/567/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Rada  Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ?Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/216/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

"Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


Lp


Pełna nazwa organizacji


Kwota przyznana
w zł w 2019 roku

 


Kwota rozliczona w 2019 roku
 

 

Pozostało w budżecie
Gminy
Miasta
Wejherowa
 

1.

Wejherowski Klub Sportowy ?Gryf?

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - piłka nożna

52 000,00

 

47 000,00

 

52 000,00

 

47 000,00

 

0,00

 

0,00

 

 

Akcja Lato 2019

5 000,00

5 000,00

0,00

2.

Klub Sportowy ?Wejher?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - lekkoatletyka

19 000,00

19  000,00

0,00

3.

Karate Klub Wejherowo

18 800,00

18 800,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

12 000,00

12 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

6 800,00

6 800,00

0,00

4.

Integracyjne Stowarzyszenie ?START?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - tenis stołowy

6 000,00

6 000,00

0,00

5.

UKS ?Ósemka?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - unihokej

Akcja Lato 2019

13 000,00

11 000,00

 

2 000,00

13 000,00

11 000,00

 

2 000,00

0,00

0,00

 

0,00

6.

Klub Sportowy KS Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - unihokej

1 000,00

0,00

 

 

1 000,00

umowa nie została zawarta

7.

Klub Sportowy MAXIMUS

16 000,00

16 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - kickboxing

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? sporty walki

8 000,00

8 000,00

0,00

8.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

15 600,00

15 600,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - tenis ziemny

10 000,00

10 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

5 600,00

5  600,00

0,00

9.

Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate kyokushin

2 000,00

2 000,00

0,00

10.

Klub Sportowy ?Tytani?

33 000,00

33  000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - piłka ręczna, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

22 000,00

22 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ?piłka ręczna

3 000,00

 

8 000,00

3 000,00

 

8 000,00

0,00

 

0,00

11.

Fundacja "Krok do Natury"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

2 000,00

2 000,00

0,00

12.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej ?Błękitni? Wejherowo

47 500,00

47 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie -  piłka nożna

40 000,00

40 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

7 500,00

7 500,00

0,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy ?Basket ? Ósemka?

23 500,00

23 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie  - koszykówka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

16 000,00

16 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? koszykówka

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

2 500,00

2 500,00

0,00

14.

Klub Sportowy ?Chopina Wejherowo?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

1 400,00

1 400,00

0,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - siatkówka, lekkoatletyka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? piłka nożna

Akcja Lato 2019

21 000,00

10 000,00

 

 

 

7 500,00

 

 

3 500,00

21 000,00

10 000,00

 

 

 

7 500,00

 

 

3 500,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

 

0,00

16.

Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów

Turystyka i krajoznawstwo

2 500,00

 

 

1 000,00

 

1 500,00

dotacja nie została wykorzystana w całości

17.

WKB ?Gryf? Wejherowo

28 000,00

28 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie boks, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

22 000,00

22 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? boks, samoobrona

Akcja Lato 2019

4 000,00

 

 

2 000,00

4 000,00

 

 

2 000,00

0,00

 

 

0,00

18.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

15 200,00

15 200,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? kick-boxing

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? kick-boxing

Akcja Lato 2019

6 000,00

 

 

2 200,00

6 000,00

 

 

2 200,00

0,00

 

 

0,00

19.

SPON Barka

Turystyka i krajoznawstwo

3 500,00

3 500,00

0,00

20.

Stowarzyszenie Sportów Walki ?SHOTOKAN?

11 000,00

11 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2019

6 000,00

6 000,00

0,00

21.

Polski Związek Głuchych

Kultura i sztuka

Ochrona zdrowia

7 700,00

1 700,00

6 000,00

7 397,95

1 700,00

5 697,95

302,05

0,00

302,05

dotacja nie została wykorzystana w całości

22.

Wejherowski Klub Kulturystyki i Sportów Siłowych Apollo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie boks

2 000,00

2 000,00

0,00

23.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
Ochrona zdrowia

4 400,00

4 400,00

0,00

24.

Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
Ochrona zdrowia

10 500,00

10 500,00

0,00

25.

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"
Ochrona zdrowia

3 000,00

3 000,00

0,00

26.

Stowarzyszenie ?Amazonki?

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Turystyka i krajoznawstwo

1 500,00

1 500,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

6 500,00

6 500,00

0,00

27.

UKS ?Jedenastka"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - piłka ręczna

5 000,00

5 000,00

0,00

28.

Polski Związek Niewidomych

6 500,00

6  500,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

Turystyka i krajoznawstwo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 000,00

2 500,00

1 000,00

3 000,00

2 500,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

29.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym ?Pomocna Dłoń?

Ochrona zdrowia

5 100,00

5 100,00

0,00

30.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego ?Zdrowa Rodzina ? Zdrowa Gmina?

132 000,00

132 000,00

0,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie

115 000,0

115 000,00

0,00

 

Zwalczanie narkomanii

17 000,00

17 000,00

0,00

31.

WTKKF
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 000,00

3 000,00

0,00

32.

Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 000,00

3 000,00

0,00

33.

UKS ?Parkour Wejherowo"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - parkour

1 000,00

999,99

0,01

34.

UKS Team Dragon

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -  szkolenie  - judo

4 100,00

4 100,00

0,00

35.

Stowarzyszenie Wrotkarskie ?Gdańskie Lwy"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - szkolenie - warsztaty wrotkarskie

1 000,00

1 000,00

0,00

36.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Trzy Pióra

Akcja Lato 2019

8 000,00

8 000,00

0,00

37.

Polski Czerwony Krzyż

Ochrona zdrowia

1 000,00

 

1 000,00

0,00

38.

Stowarzyszenie ?Żyj Godnie"

Ochrona zdrowia

Kultura i sztuka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - rekreacja osób niepełnosprawnych

10 000,00

4 000,00

5 000,00

1 000,00

10 000,00

4 000,00

5 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

0,00

40.

Fundacja  ?Uśmiech Dziecka"

Ochrona zdrowia

6 000,00

 

6 000,00

 

0,00

 

41.

Chór Mieszany ?Cantores Veiherovienses?
Kultura i sztuka

13 000,00

12 728,00

272,00

dotacja nie została wykorzystana w całości

42.

Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków ?Pro Turris"

Kultura i sztuka

3 000,00

3 000,00

0,00

43.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kultura i sztuka

7  000,00

5 000,00

2 000,00

dotacja nie została wykorzystana w całości

44.

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Ochrona zdrowia

6 500,00

6 500,00

0,00

45.

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gnizado"

Akcja Lato 2019

3 000,00

3 000,00

0,00

46.

Fundacja Sedlaka

Kultura i sztuka

1 500,00

1 500,00

0,00

47.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego

Kultura i sztuka

4 500,00

4 500,00

0,00

 

48.

Zrzeszenie Kaszubsko ? Pomorskie
Kultura i sztuka

6 000,00

6 000,00

0,00
 

49.

Stowarzyszenie Klub 96 MC Poland

Kultura i sztuka

5 000,00

5 000,00

0,00

50.

Wejherowska Wspólnota Pokoleń

Kultura i sztuka

2  000,00

2  000,00

0,00

51.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ?Przystanek"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

4 500,00

 

2 500,00

4 500,00

 

2 500,00

0,00

 

0,00

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

2 000,00

0,00

52.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących

Kultura i sztuka

1 050,00

0,00

1 050,00

zadanie nie zostało zrealizowane

53.

Stowarzyszenie ?Naprzód Wejherowo?
Kultura i sztuka

950,00

950,00

0,00

54.

Chór ?Camerata Musicale?
Kultura i sztuka

13 000,00

13 000,00

0,00

55.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków ?Pasja"

Kultura i sztuka

6 300,00

6 300,00

0,00

56.

Fundacja Amor Veritatis

Kultura i sztuka

1 500,00

1 500,00

0,00

57.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej

Kultura i sztuka

9 500,00

9 500,00

0,00

58.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2019

6 500,00

6 500,00

0,00

59.

 

 

60.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

Kultura i sztuka

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

4 000,00

 

 

100 000,00

 

 

 

4 000,00

 

 

100 000,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

Razem:

759 100,00

752 975,94

6 124,06
 

Organizacjami pozarządowymi po raz pierwszy realizującymi zadania publiczne w oparciu o dotacje w 2019 roku były: Wejherowska Wspólnota Pokoleń, Fundacja Amor Veritatis oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Liczba adresatów zadań w poszczególnych obszarach:

- Kultura i sztuka ? około 2 000 adresatów;

- Kultura fizyczna i sport ? około 2 800 adresatów;

- Ochrona i promocja zdrowia ? około 330 adresatów;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym ? około 1 500 adresatów;

- Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków ?  około 45 adresatów;

- Krajoznawstwo i promocja regionu ? około 1 050 adresatów.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 12:20