Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nagranie Audio-Video 2019-06-26 09:37
dokument Przebieg Sesji 2019-07-23 11:56
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/119/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-06-28 11:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/118/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozparzenia skargi 2019-06-28 11:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/117/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-06-28 11:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/116/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-06-28 11:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/115/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 2019-06-28 11:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/114/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-06-28 11:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/113/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku" 2019-06-28 11:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/112/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-07-03 09:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/111/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie 2019-07-03 09:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/110/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyposażenia w mienie Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie 2019-07-03 09:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/109/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa oraz określenia granic obwodów tych szkół 2019-06-28 11:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/108/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej 2019-07-03 09:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/107/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-07-03 09:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/106/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2019-07-03 09:26
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/105/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia w drodze aportu nieruchomości gruntowej na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 2019-07-03 09:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/104/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-07-03 09:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/103/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2019-07-03 09:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/102/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów ? Dom Pielgrzyma w Wejherowie 2019-07-03 09:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/101/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ? budynku mieszkalnego przy ul. Wniebowstąpienia 20 w Wejherowie 2019-07-03 09:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/100/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ?Kościuszki 28? w Wejherowie 2019-07-03 09:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/99/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych ze zmianą systemu grzewczego na proekologiczny budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ?Bukowa 3? w Wejherowie 2019-07-03 09:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/98/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego 2019-07-03 09:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/97/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-03 09:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/96/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-07-03 09:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/95/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-07-03 09:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/94/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2018 rok 2019-06-28 07:27
dokument Uchwała Nr VIIIk/X/93/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-28 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/X/92/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2019-06-28 11:32