Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/112/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr VIIIk/X/112/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 688) oraz Uchwały Nr VIIk/XXXVIII/446/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? i Uchwały Nr VIIk/XLI/503/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXXVIII/446/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Rada  Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ?Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/X/112/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?


Lp


Pełna nazwa organizacji


Kwota przyznana
w zł w 2018 roku

 


Kwota rozliczona w 2018 roku
 

 

Pozostało w budżecie
Gminy
Miasta
Wejherowa
 

1.

Wejherowski Klub Sportowy ?Gryf?

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - piłka nożna

50 500,00

 

46 500,00

 

 

50  500,00

 

46 500,00

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

Akcja Lato 2018

4 000,00

4 000,00

0,00

2.

Klub Sportowy ?Wejher?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - lekkoatletyka

19 000,00

19  000,00

0,00

3.

Karate Klub Wejherowo

18 500,00

18 500,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

12 500,00

12 500,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

6 000,00

6 000,00

0,00

4.

Integracyjne Stowarzyszenie ?START?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - tenis stołowy

5 000,00

5 000,00

0,00

5.

UKS ?Ósemka?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - unihokej

Akcja Lato 2018

12 500,00

11 000,00

 

1 500,00

12 500,00

11 000,00

 

1 500,00

0,00

0,00

 

0,00

6.

Klub Sportowy KS Wejherowo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - unihokej

3 000,00

1 788,80

 

 

 

1 211,20

7.

Klub Sportowy MAXIMUS

14 000,00

14 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - kickboxing

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? sporty walki

7 000,00

7 000,00

0,00

8.

Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe

15 000,00

15 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - tenis ziemny

10 000,00

10 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

5 000,00

5  000,00

0,00

9.

Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate kyokushin

2 000,00

2 000,00

0,00

10.

Klub Sportowy ?Tytani?

30 000,00

30  000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - piłka ręczna, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

21 000,00

21 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ?piłka ręczna

3 000,00

 

6 000,00

3 000,00

 

6 000,00

0,00

 

0,00

11.

Stowarzyszenie Sport dla Każdego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

2 000,00

2 000,00

0,00

12.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej ?Błękitni? Wejherowo

46 000,00

46 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie -  piłka nożna

39 000,00

39 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

7 000,00

7 000,00

0,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy ?Basket ? Ósemka?

22 000,00

22 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie  - koszykówka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

15 000,00

15 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? koszykówka

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

2 000,00

2 000,00

0,00

14.

Klub Sportowy ?Chopina Wejherowo?
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

1 000,00

1 000,00

0,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie - siatkówka, lekkoatletyka, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ?piłka nożna

Akcja Lato 2018

18 000,00

9 000,00

 

 

 

7 000,00

 

 

2 000,00

18 000,00

9 000,00

 

 

 

7 000,00

 

 

2 000,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

 

0,00

16.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

Kultura i sztuka

2 200,00

1 000,00

 

 

1 200,00

2 100,10

900,10

 

 

1 200,00

99,90

99,90

 

 

0,00

17.

WKB ?Gryf? Wejherowo

26 000,00

26 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie boks, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

22 000,00

22 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? boks, samoobrona

4 000,00

4 000,00

0,00

18.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

14 000,00

14 000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? kick-boxing

7 000,00

7 000,00

0,00

 

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych ? kick-boxing

Akcja Lato 2018

6 000,00

 

 

1 000,00

6 000,00

 

 

1 000,00

0,00

 

 

0,00

19.

SPON Barka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 500,00

3 500,00

0,00

20.

Stowarzyszenie Sportów Walki ?SHOTOKAN?

10 000,00

9 550,00

450,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? szkolenie - karate, organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

5 000,00

5 000,00

0,00

 

Akcja Lato 2018

5 000,00

4 550,00

450,00

21.

Polski Związek Głuchych

Kultura i sztuka

Ochrona zdrowia

7 900,00

1 500,00

6 400,00

7 557,14

1 500,00

6 057,14

342,86

0,00

342,86

22.

Wejherowski Klub Kulturystyki i Sportów Siłowych Apollo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie boks

1 500,00

1 500,00

0,00

23.

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
Ochrona zdrowia

4 200,00

4 200,00

0,00

24.

Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
Ochrona zdrowia

10 000,00

10 000,00

0,00

25.

Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej "Wsparcie"
Ochrona zdrowia

3 000,00

3 000,00

0,00

26.

Stowarzyszenie ?Amazonki?

8 000,00

8 000,00

0,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

1 500,00

1 500,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

6 500,00

6 500,00

0,00

27.

UKS ?Jedenastka"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie piłka ręczna

5 000,00

5 000,00

0,00

28.

Polski Związek Niewidomych

10 300,00

10  300,00

0,00

 

Ochrona zdrowia

Krajoznawstwo i promocja regionu

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

4 300,00

5 000,00

1 000,00

4 300,00

5 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

29.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym ?Pomocna Dłoń?

Ochrona zdrowia

5 100,00

5 100,00

0,00

30.

Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego ?Zdrowa Rodzina ? Zdrowa Gmina?

131 800,00

131 800,00

0,00

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie

115 000,0

115 000,00

0,00

 

Zwalczanie narkomanii

16 800,00

16 800,00

0,00

31.

WTKKF
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

3 000,00

3 000,00

0,00

32.

Stowarzyszenie Małe Trójmiasto Biega

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja imprez i zawodów sportowo - rekreacyjnych

2 000,00

2 000,00

0,00

33.

UKS ?Parkour Wejherowo"

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie parkour

1 000,00

1 000,00

0,00

34.

UKS Team Dragon

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -  szkolenie judo

4 000,00

4 000,00

0,00

35.

Stowarzyszenie Wrotkarskie ?Gdańskie Lwy"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  - szkolenie - warsztaty wrotkarskie

1 000,00

1 000,00

0,00

36.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Trzy Pióra

Akcja Lato 2018

4 500,00

4 500,00

0,00

37.

ZHP

Kultura i sztuka

1 500,00

 

 

0,00

1 500,00

umowa nie została zawarta

38.

Stowarzyszenie ?Żyj Godnie"

Ochrona zdrowia

Kultura i sztuka

11 000,00

5 000,00

6 000,00

11 000,00

5 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

39.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

0,00

40.

Fundacja  ?Uśmiech Dziecka"

Ochrona zdrowia

5 500,00

 

 

5 500,00

 

 

0,00

 

 

41.

Chór Mieszany ?Cantores Veiherovienses?
Kultura i sztuka

20 000,00

19 973,98

26,02

42.

Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków ?Pro Turris"

Kultura i sztuka

2 000,00

2 000,00

0,00

43.

Polska YMCA

Kultura i sztuka

6  000,00

6  000,00

0,00

44.

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

Ochrona zdrowia

5 500,00

5 500,00

0,00

45.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Akcja Lato 2018

3 000,00

2 550,00

450,00

46.

Fundacja Sedlaka

Kultura i sztuka

1 500,00

1 500,00

0,00

47.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego

Kultura i sztuka

2 000,00

2 000,00

0,00

48.

Fundacja Rozwoju Ziemi Kaszubskiej "DlaKaszub.org"

Kultura i sztuka

3 000,00

3 000,00

0,00

49.

Zrzeszenie Kaszubsko ? Pomorskie
Kultura i sztuka

7 200,00

7 200,00

0,00
 

50.

Stowarzyszenie Klub 96 MC Poland

Kultura i sztuka

5 000,00

5 000,00

0,00

51.

Stowarzyszenie ?Akademia Złotego Wieku?

4  280,00

4  280,00

0,00

 

Krajoznawstwo i promocja regionu

1 200,00

1 200,00

0,00

 

Kultura i sztuka

3 080,00

3 080,00

0,00

52.

Bractwo Przygody Almanak
Krajoznawstwo i promocja regionu

1 600,00

1 590,00

10,00

53.

Stowarzyszenie ?Naprzód Wejherowo?
Kultura i sztuka

950,00

950,00

0,00

54.

Chór ?Camerata Musicale?
Kultura i sztuka

11 000,00

11 000,00

0,00

55.

Stowarzyszenie Artystów Plastyków ?Pasja"

Kultura i sztuka

4 000,00

4 000,00

0,00

56.

Fundacja F-XXI

Kultura i sztuka

2 000,00

0,00

dotacja nie została wykorzystana

2 000,00

57.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej

Kultura i sztuka

6 770,00

6 770,00

0,00

58.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Akcja Lato 2018

6 000,00

6 000,00

0,00

59.

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

Kultura i sztuka

3 500,00

 

 

 

 

 

 

3 500,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Razem:

636 800,00

630 710,02

6 089,98
 

Organizacjami pozarządowymi po raz pierwszy realizującymi zadania publiczne w oparciu o dotacje w 2018 roku były: Klub Sportowy KS Wejherowo, Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy", Bractwo Przygody Almanak, Fundacja Rozwoju Ziemi Kaszubskiej "DlaKaszub.org".

Liczba adresatów zadań w poszczególnych obszarach:

- Kultura i sztuka ? około 2200 adresatów;

- Kultura fizyczna i sport ? około 2500 adresatów;

- Ochrona i promocja zdrowia ? około 200 adresatów;

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym ? około 1500 adresatów;

- Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków ?  około 40 adresatów;

- Krajoznawstwo i promocja regionu ? około 455 adresatów.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:22