Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/96/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/X/96/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/X/96/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/X/96/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2019-2034

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody, wydatki i przychody, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 oraz harmonogramu prac projektów unijnych.

 

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.      W przedsięwzięciu "Akcja promocyjno-informacyjna w ramach projektu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" w 2019 roku zmniejszono limit wydatków o 10 000 zł, w 2020 roku zwiększono limit wydatków o 10 000 zł

2.      W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" wyodrębniono instrument elastyczności, w związku z powyższym:

a) Dodano nowe przedsięwzięcie (wydatki bieżące) "Integracja Społeczna  oraz promocja w ramach instrumentu elastyczności projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa"  wraz z ustaleniem limitu zobowiązań i wydatków w latach 2019-2022 w kwocie 382 359 zł

b) W przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 382 359 oraz limit zobowiązań i limit wydatków w latach 2019-2022 o  kwotę 382 359 zł.

3.      W przedsięwzięciu "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 88 005 zł oraz zwiększono limit zobowiązań i wydatków w 2019 roku o kwotę 115 560 zł

4.      W przedsięwzięciu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 39 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 770 601 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 4 165 662 zł, oraz zwiększono limit wydatków 2020 roku o kwotę 3829 697 zł, w 2021 o kwotę 1 106 566 zł.

 

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.     Dodano nowe przedsięwzięcie "Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej" wraz z ustaleniem limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na lata 2021-2028 w łącznej kwocie 5 875 000 zł.

2.     W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej" zwiększono limit zobowiązań i wydatków w 2019 roku o kwotę 220 385 zł.

3.     W przedsięwzięciu "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody"" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 152 490 zł.

4.     W przedsięwzięciu "Budowa ul Karnowskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 100 000 zł.

5.     W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 294 937 zł, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3 733 804 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 308 629 zł, w 2021 o kwotę 2 130 238 zł.

6.     W przedsięwzięciu "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji" zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 156 765 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2019 roku o  kwotę 6 765 zł, w 2020 roku o kwotę 150 000 zł. 

7.     W przedsięwzięciu "Projekt układu drogowego Oś. Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10 000 zł.

8.     W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40 155 zł.

9.     W przedsięwzięciu "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego" zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 299 993 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 299 993 zł.

10.Dodano przedsięwzięcie "Hala kortów tenisowych wraz z ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2019 roku w kwocie 88 560 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:30