Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/119/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIIIk/X/119/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zmianami) ? po rozpatrzeniu skargi z dnia 30 maja 2019 roku Radnego  Miasta Wejherowa dotyczącej odpowiedzi na zapytanie i wniosek z dnia 14.05.2019 roku w sprawie otrzymania pisemnych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta Wejherowa  za okres od stycznia 2014 roku do maja 2019 roku, wniesionej do Wicewojewody Pomorskiego  (wpł. do Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 13 czerwca 2019 roku przy piśmie nr PN-I.1411.10.2019.LA Wojewody Pomorskiego z dnia 07.06.2019 roku),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Radnego Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2019 roku, dotyczącej odpowiedzi na jego zapytanie i wniosek z dnia 14.05.2019 roku  w sprawie otrzymania pisemnych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta za okres od stycznia 2014 roku do maja 2019 roku,  po  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Miasta Wejherowa uznaje skargę  za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/X/119/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2019 roku wpłynęła do Rady Miasta Wejherowa przy piśmie Wojewody Pomorskiego nr.PN-I.1411.10.2019.LA z dnia 07.06.2019 roku, skarga z dnia 30 maja 2019 roku Radnego Miasta Wejherowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Rada Miasta Wejherowa ustaliła, co następuje:

Pismem z dnia 14 maja 2019 roku trzej Radni Miasta Wejherowa wystąpili do Prezydenta Miasta Wejherowa z zapytaniem i wnioskiem o uzyskanie pisemnych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta za okres od stycznia 2014 roku do maja 2019 roku. Prezydent Miasta pismem nr WOO.0003.10.2019.DB z dnia 28 maja 2019 roku poinformował w/w, że sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta są na bieżąco przekazywane Radnym podczas sesji zwyczajnych Rady Miasta Wejherowa. Przyjęty tryb umożliwia Radnym podczas kolejnej sesji zwyczajnej  na zgłaszanie zapytań w punkcie dotyczącym sprawozdania z działalności Prezydenta za wskazany okres. Rada Miasta Wejherowa ? organ kolegialny złożony z poszczególnych radnych ? był zatem w posiadaniu dotychczasowych sprawozdań Prezydenta Miasta, w tym sprawozdań odnoszących się do okresu od stycznia 2014 roku do maja 2019 roku.

Rada Miasta podziela zatem  stanowisko zajęte w tej sprawie przez Prezydenta Miasta, że skarga jest niezasadna, ponieważ Prezydent Miasta nie był zobligowany do udzielenia żądanej przez radnych informacji w postaci sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta, gdyż przekazywał je na bieżąco organowi stanowiącemu.

Pouczenie:

W przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności ? organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach sprawy ? bez powiadamiania skarżącego ( art. 239 §1 Kpa ).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2019 11:31