Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-12-19 11:27:56
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-12-19 11:27:48
Wybór operatora na usługi transportu drogowego dla regularnej komunikacji miejskiej w wejherowskiej sieci komunikacyjnej Wojciech Dzieliński 2011-12-16 11:47:09
Otwarty konkurs ofert na udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych z terenu miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-12-15 11:40:16
Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2012 roku Agnieszka Biszewska 2011-12-14 15:25:22
informacja w sprawie wywieszenia wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców Adam Ślusałek 2011-12-14 15:15:22
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. Sebastian Bojaruniec 2011-12-14 13:08:18
Wykonywanie usług polegających na przyjęciu i przetrzymywaniu przez okres 21 dni w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania), dowiezionych do schroniska przez Zamawiającego z terenu miasta Wejherowa Danuta Domżalicka 2011-12-13 15:09:52
Wykonywanie usług polegających na przyjęciu i przetrzymywaniu przez okres 21 dni w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku: zwierząt domowych, gospodarskich lub dziko żyjących, bezdomnych, poszkodowanych w wypadkach lub pochodzących z interwencji (sytuacje niehumanitarnego traktowania), dowiezionych do schroniska przez Zamawiającego z terenu miasta Wejherowa Danuta Domżalicka 2011-12-13 15:08:48
[Zakończono]INSPEKTOR d.s .zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Paweł Thiel 2011-12-13 13:41:09
[Zakończono]INSPEKTOR d.s .zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-12-12 14:57:16
14-12-2011 Komisja Gospodarcza i Obrotu Nieruchomościami Wojciech Dzieliński 2011-12-12 12:10:55
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wojciech Dzieliński 2011-12-12 09:53:21
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-12-12 09:34:10
15-12-2011 Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Wojciech Dzieliński 2011-12-12 09:31:36
19-12-2011 Komisja Oświaty i Kultury Wojciech Dzieliński 2011-12-12 09:22:57
Marek Budnik - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 09:24:17
Mirosław Ruciński - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:51:39
Zbigniew Chuchała - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:50:18
Leszek Glaza - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:49:07
Jarosław Kierznikiewicz - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:48:36
Leszek Glaza - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:48:20
Dariusz Kreftcba - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:47:07
Danuta Nowocińska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:45:58
Arkadiusz Szczygieł - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:44:13
Korekty oświadczeń majątkowych - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-12-09 08:29:00
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 - Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie). Część 2 - Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 Danuta Domżalicka 2011-12-08 14:40:57
14-12-2011 Komisja Spraw Komunalnych Wojciech Dzieliński 2011-12-07 14:19:05
Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wojciech Dzieliński 2011-12-07 14:15:23
Zarządzenie nr 201/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 187/2011 z dnia 17.10.2011 r. o powołaniu Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:15:18
Z a r z ą d z e n i e Nr 209/2011 P R E Z Y D E N T A M I A S T A W E J H E R O WA z d n i a 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 146/2009 z dnia 13.07.2009r., Nr 323/2009 z dnia 30.12.2009r., Nr 87/2010 Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:14:55
Zarządzenie NR 208/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany planu kontroli wewnętrznej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:13:24
ZARZĄDZENIE Nr 207/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:08:48
ZARZĄDZENIE Nr 206/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:07:19
Zarządzenie Nr 205/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.11.2011r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:02:22
Zarządzenie Nr 204/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:01:39
Zarządzenie Nr 203/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 Wojciech Dzieliński 2011-12-07 10:00:48
Zarządzenie Nr 202/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-12-07 09:59:43
Zarządzenie nr 201/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 187/2011 z dnia 17.10.2011 r. o powołaniu Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 09:58:32
ZARZĄDZENIE NR 200/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-12-07 09:56:31