Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - : Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2

          OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Wejherowo

zawiadamia,

 

że wydał decyzję nr 2/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Wiesława Koszałka Zamostne 9, 84-252 Zamostne reprezentowanego przez Marcina Świątek.

 

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195 p. 110 poniedziałek – piątek w godzinach 730-1530. Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma tj. od dnia 3 września 2010r. do dnia 16 września 2010r.

 

Wskutek nabycia praw stron przez nowe osoby liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy do doręczenia niniejszej decyzji stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego mówiący: „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowo

Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Maciej Milewski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-08-2010 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-09-2010 13:07