Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

12 marca 195 pok. 108

58 677 71 13 (15)

e-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych należy:
1. Całokształt działań wynikających z „Regulaminu zamówień publicznych",a w szczególności:
1.1. opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych w oparciu o daneotrzymane z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
1.2. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówieńpublicznych na zasadach określonych w ww. regulaminie,
1.3. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,1.4. gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych, na podstawie danychotrzymanych od poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
1.5. bieżąca współpraca i pomoc w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta,
1.6. opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzieleniazamówienia publicznego,
2. Do zadań Wydziału w zakresie Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności:
2.1. zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej orazz innych środków zewnętrznych,
2.2. stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkamipodległymi Miastu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz FunduszuSpójności,
2.3. przygotowanie i zarządzanie we współpracy z Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, projektami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
2.4. współpraca z Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na etapie koordynacji zakresów realizowanych inwestycji, przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej w celu uzyskania dofinansowania zewnętrznego,
2.5. informowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu o możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,
2.6. przygotowanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzających (dotujących),
2.7. zebranie niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych oraz ich weryfikacja od strony formalnej,
2.8. weryfikacja zgodności projektów, opisów projektów i założeń projektowych z wymogami funduszy europejskich, z dokumentami strategicznymi Miasta Wejherowa oraz innymi projektami inwestycyjnymi,
2.9. monitoring projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizacje projektów,
2.10. przygotowanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z funduszy europejskich w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizacje projektów,
2.11. utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi, szczególnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz innym podmiotami zaangażowanymi
w proces wdrażania poszczególnych programów operacyjnych,
2.12. koordynacja działań promocyjnych wynikających z umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Miasto Wejherowo, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków
zewnętrznych we współpracy z wydziałami merytorycznymi w szczególności Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki,
2.13. archiwizowanie dokumentacji projektów realizowanych przez Wydział,
2.14. bieżące uzupełnianie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu o realizowanych i zrealizowanych już projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych,
2.15. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizacji różnorodnych przedsięwzięć w gminie, w szczególności na finansowanie inwestycji miejskich.
3. Do zadań Wydziału ponadto należy:
3.1. opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Wydziału.
3.2. opracowanie projektu oraz projektów zmian Regulaminu zamówień publicznych Urzędu we współpracy z Sekretarzem Miasta.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-04-2012 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-05-2016 13:34