Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, I piętro, pokój 101

tel. 58/ 677-71-03,  fax: 677-71-22

Kierownik: Stanisław Brzozowski

 

 

 

Do zadań Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
należy przygotowywanie i realizacja inwestycji, modernizacji, remontów oraz prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej gminy i planowania jej rozwoju, a w szczególności:


1. prowadzenie modernizacji i inwestycji gminnych,

2. opracowywanie rzeczowych i finansowych okresowych planów, programów, regulaminów i projektów rozwoju, utrzymania i eksploatacji infrastruktury komunalnej oraz sporządzanie ocen, raportów i sprawozdań z ich realizacji w zakresie ochrony środowiska,


3. udział w sporządzaniu i realizowaniu planów zagospodarowania przestrzennego,


4. sporządzanie wycen i szacunków kosztów zadań na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych niezbędnych w przygotowywanych przez nie planach inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i finansowych,


5. zlecanie opracowywania i kompletowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji, modernizacji i remontów, zgodnie z prawem budowlanym wraz z zapewnieniem opinii inspektora branżowego o poprawności tejże dokumentacji,


6. prowadzenie ewidencji istniejącej i opracowywanej dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych realizowanych na zlecenie Miasta i Urzędu,


7. kontrola i koordynacja przebiegu przygotowywania i realizacji inwestycji miejskich pod kątem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami,


8. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad całością zadań, a w tym dokumentacją związaną z ich realizacją,


9. przeprowadzanie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynków Miasta,


10. obsługa organizacyjna i merytoryczna komisji odbiorowych i gwarancyjnych,


11. koordynowanie planów inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych w celu racjonalnego organizowania kompleksowych przedsięwzięć,


12. prowadzenie rejestru środków trwałych stanowiących składniki majątkowe infrastruktury komunalnej Miasta,


13. realizacja całokształtu spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem dróg publicznych, ulic, placów i mostów oraz innych urządzeń technicznych w ciągach komunikacyjnych,


14. prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych w tych drogach,

15. planowanie rozwoju i modernizacji sieci drogowej,


16. nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,

17. koordynowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej w okresie zimowym,


18. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
Miasta,


19. prowadzenie ewidencji i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ochrony
środowiska,


20. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, odpadami
opakowaniowymi,


21. opiniowanie inwestycji pod kątem wpływu na środowisko naturalne,


22. prowadzenie edukacji ekologicznej,


23. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,


24. współpraca z gestorami infrastruktur technicznych w zakresie koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w dziedzinie ochrony przyrody,


25. prowadzenie nadzoru z programowaniem konserwacji niezbędnych remontów
nad miejską siecią kanalizacji deszczowej,

26. współpraca z innymi urzędami i placówkami w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,


27. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska we współpracy ze Strażą Miejską i Państwowym Inspektorem Sanitarnym,


28. ewidencjonowanie orzeczeń innych organów w zakresie ochrony środowiska,


29. prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo Energetyczne oraz z ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,


30. nadzorowanie funkcjonowania oświetlenia ulic na terenie gminy i konserwacji
oświetlenia,


31. prowadzenie rejestru pomników przyrody


32. prowadzenie bieżącej ewidencji poległych i zidentyfikowanych żołnierzy

na podstawie zgłoszonych wniosków przez PCK,


33. prowadzenie interwencji dotyczących wszystkich zwierząt na terenie Miasta,


34. prowadzenie programu identyfikacji i rejestracji komputerowej zwierząt na terenie gminy,


35. prowadzenie ewidencji psów ras uznawanych za agresywne oraz przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymanie ww. ras.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 09:08