Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki

Wydział Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki
 
pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, II piętro, pokój 23
tel. 58/ 677-70-37, 677-70-38
 
 

Do zadań Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki należy prowadzenie spraw kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, realizacja zadań dotyczących promocji Miasta, turystyki i polityki informacyjnej, a w szczególności:

 1. opracowywanie i współpraca przy tworzeniu założeń programowych rozwoju i upowszechniania kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, promocji i turystyki z określeniem zasad i sposobów ich realizacji,
 2. opracowywanie, analizowanie i opiniowanie planów finansowych dotyczących realizacji zadań Miasta z zakresu kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, promocji i turystyki,
 3. współdziałanie z gminnymi instytucjami kultury w zakresie upowszechniania kultury oraz nadzór nad ich działalnością,
 4. prowadzenie rejestru instytucji kultury mających siedziby na terenie Miasta,
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem lub likwidacją instytucji kultury,
 6. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym lub sportowym,
 7. współpraca przy opracowywaniu rocznego kalendarza najważniejszych imprez kulturalnych, patriotyczno-religijnych i sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta,
 8. współpraca z organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań merytorycznych Wydziału,
 9. współpraca przy organizacji kontaktów zagranicznych przedstawicieli samorządu Miasta i innych podmiotów, organizacji i stowarzyszeń reprezentujących Miasto,
 10. inicjowanie działań upowszechniających kulturę, kulturę fizyczną, rekreację, ochronę zdrowia w różnorodnych formach organizacyjnych, w tym wspieranie organizatorów imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
 11. przeprowadzanie procedury przyznawania nagród Prezydenta i innych form wyróżniania zasłużonych dla Miasta i regionu,
 12. współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność związaną z ochroną zdrowia,
 13. realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 14. przygotowywanie i prowadzenie konkursów ofert na zadania własne Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe,
 15. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,  kultury fizycznej i ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz nadzór nad ich realizacją,
 16. realizacja zadań dot. promocji miasta, turystyki i polityki informacyjnej,
 17. kreowanie wizerunku Miasta, jako Miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
 18. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniami związanymi z promocją Miasta i regionu oraz rozwojem turystyki,
 19. przygotowywanie kampanii i akcji promujących Miasto o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym,
 20. współpraca z innymi samorządami, stowarzyszeniami, instytucjami, przewodnikami, informacjami turystycznymi i przedsiębiorcami z branży turystycznej,
 21. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz nadzór nad ich realizacją,
 22. opracowywanie i wdrażanie jednolitej polityki informacyjnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
 23. współpraca z mediami,
 24. udzielanie odpowiedzi na zapytania mediów zgodnie z prawem prasowym i ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 25. obsługa medialna Prezydenta i Urzędu,
 26. redagowanie biuletynu informacyjnego Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 31-03-2011 10:09