Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami

Uchwała Nr VIk/XV/190/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  
w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z   przyległymi obszarami  

Na podstawie art. 14 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2  
pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w   rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z   przyległymi obszarami, zwanegow dalszej części uchwały ?zmianą planu? ? w   granicach pokazanych na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.  

2.   Obszar zmiany planu obejmuje część terenu opisanego w   dotychczas obowiązującym:  

a)   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa jako jednostki terytorialne T?8, T?9   oraz SSEW (Strefa Specjalna Ekologicznie Ważna), określone uchwałą  
Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 18 grudnia 2001 r.,  

b)   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od ul. Strzeleckiej do węzła ?Działki? na drodze krajowej nr 6   jako fragmenty obszarów 02ZD, 04KDZ1/2, 05KDZ1/2, 06KDZ1/2, określonych uchwałą Nr Vk/XXX/305/2008 z   dnia 16 grudnia 2008 r.  

3.   Zmiana planu stanowić będzie zmianę ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 18 grudnia 2001 r., opubl. w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z   2002 r. Nr 13, poz. 267 wraz z   późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: Nr IVk/XIX/246/2004 z   dnia 15 czerwca 2004 r., Nr IVk/XXXIII/380/2005 z   dnia 27 września 2005 r., Nr IVk/XXXV/405/2005 z   dnia 29 listopada 2005 r., Nr Vk/XI/88/2007 z   dnia 26 czerwca 2007 r., Nr Vk/XVI/163/2007 z   dnia 18 grudnia 2007 r., Nr Vk/XVI/164/2007 z   dnia 18 grudnia 2007 r., Nr Vk/XXIV/238/2008 z   dnia 24 czerwca 2008 r., Nr Vk/XXX/305/2008 z   dnia 16 grudnia 2008 r., Nr Vk/XLVIII/517/2010 z   dnia 29 czerwca 2010r. i   Nr VIk/VI/72/2011z dnia 19 kwietnia 2011 r.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 10:13