Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2

Wejherowo, 21 kwietnia 2010r.
 
               INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa zawiadamia, żeWiesław Koszałka zam. Zamostne 9, 84-252 Zamostne reprezentowany przez Marcina Świątek zam. Choczewo, ul. Jana Matejki 8 przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - „Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2”.
Mając na uwadze, że przedsięwzięcie to zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w postanowieniu Prezydenta Miasta Wejherowa z 14 lipca 2009r. nr WIGKiOŚ.T.B.-7331-5/09/3145.
Wobec powyższegoPREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
 
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, CO NASTĘPUJE:
 
1. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia „Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2” na środowisko;
2. toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2” wszczęte na wniosek Inwestora;
3. organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Wejherowa, organy biorące udział w ocenie oddziaływania na środowisko: organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie;
4. zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195, pokój nr 110 w godzinach poniedziałek 730-1700, wtorek – piątek 730-1530;
5. zawiadamia o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni tj. od 22 kwietnia 2010r. do 12 maja 2010r. w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Pl. Jakuba Wejhera 8 lub ul. 12. Marca 195 84-200 Wejherowo;
6. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wejherowa.
 
 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa
Kierownik Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
mgr inż. Dorota Grochalska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 21-04-2010 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-03-2012 12:52