Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa

Wejherowo, 02.04.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 11 pkt  10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.) w brzmieniu aktualnym do dnia 21.10.2010r., w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010r., Nr 130, poz. 871), art. 39 w związku z art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) i uchwały nr Vk/XXXII/344/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa, w obszarze: w ciągu drogi krajowej nr 6, wzdłuż ulicy Gdańskiej i I Brygady Pancernej W. P. oraz w północnej części Śródmieścia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.04.2012r. do 15.05.2012r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 223 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.05.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 13:00 (sala nr 15, I-sze piętro).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2012r.

 

 

                                                            Prezydent Miasta Wejherowa

                                                         Krzysztof Hildebrandt

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 02-04-2012 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 02-04-2012 14:52