herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
[Zakończono] PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2013-01-11 10:01
[Zakończono] Z - ca Głównego Księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o 2013-01-25 15:22
[Zakończono] Specjalista ds. płac w WZNK 2012-12-24 11:12
[Zakończono]INSPEKTOR ds. wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2012-12-14 13:11
[Zakończono] INSPEKTOR ds. księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2012-12-14 13:12
[Zakończono] INSPEKTOR ds. wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2012-12-14 13:13
[Zakończono] INSPEKTOR branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2013-02-06 10:28
[Zakończono] REFERENT ds. Instalacji i Urządzeń Sanitarnych w WZNK Wejherowo 2012-12-13 12:33
[ Zakończono ] PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2012-10-31 12:30
[ZAKOŃCZONO] INSPEKTOR branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2012-11-22 14:00
[ZAKOŃCZONO] Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie 2012-10-23 08:37
Strażnik - aplikant Straży Miejskiej w Wejherowie. 2012-08-30 11:40
Strażnik Miejski 2012-07-27 12:17
[ Zakończono ] Specjalista do spraw Zasobów Ludzkich i Ekonomiczno-Organizacyjnych 2012-08-14 13:33
[ Zakończono ]Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w MOPS 2012-08-23 16:25
[Zakończono] Referent ds. Obsługi w ZUK Wejherowo 2012-07-03 10:06
[Zakonczno] Referent ds. technicznych w WZNK 2012-05-15 08:11
[Zakończono]Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej w MOPS Wejherowo 2012-05-11 13:42
[Zakończono] Referent ds. zagospodarowania zieleni miejskiej 2012-04-10 08:35
[Zakończono] INSPEKTOR d.s .zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2012-04-20 10:20
[Zakończono] Brygadzista w WZNK 2012-03-12 16:33
[Zakończono] INSPEKTOR d.s .zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2012-02-13 15:18