Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strażnik Miejski

 

Urząd Miejski w Wejherowie (Komenda Straży Miejskiej) ogłasza konkurs  na zatrudnienie dwóch strażników

 

Niezbędne wymagania:

·     wykształcenie min. średnie

·     ukończone 21 lat

·     korzystanie z pełni praw publicznych

·     nienaganna opinia

·     obywatelstwo polskie

·     sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

·     uregulowany stosunek do służby wojskowej - przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet)

·     strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

·     prawo jazdy kat. B

 

Kwalifikacje pożądane:

·     wykształcenie wyższe (prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne)

·     aktywność sportowa

·     dobra znajomość topografii Wejherowa

·     znajomość języków obcych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:

·     Podpisane własnoręcznie CV

·     Podpisany własnoręcznie list motywacyjny

·     Podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wejherowie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”

·     Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:

 „Ja ………..………. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………..……. (seria,nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych i posiadam nieposzlakowaną opinię.”

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przysłać pocztą do dnia 17.08.2012 r.  na adres:

 

                                                        Urząd Miejski Wejherowo

                                                        Pl. Jakuba Wejhera 8

                                                        84-200 Wejherowo

                                                        Z dopiskiem „Strażnik

 

 Konkurs przeprowadzony zostanie 28 sierpnia 2012 roku o godzinie 9:00. Test sprawnościowy 24 sierpnia 2012 roku godzina 9:00 w Centrum Wsparcia Teleinformacyjnego  i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

 

UWAGA:? Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. ? Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję kwalifikacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. ? Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie’’ z Krajowego Rejestru Karnego ? Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich i ich poprawiania. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.  ? Ewentualne pytania proszę kierować pod  nr tel. 58 677-70-60 lub 58 677-70-59

Informacje o teście sprawnościowym w załączniku poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-07-2012 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2012 12:17