Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZAKOŃCZONO] Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze:

 

Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne,

b) udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości,

c) obywatelstwo polskie,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

f) znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych.

 

Czas pracy: pełen etat

 

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość księgowości budżetowej,

b) znajomość obsługi komputera (pakiet Office),

c) umiejętność sporządzania listy płac,

d) umiejętność obsługi programu Płatnik,

e) znajomość bankowości elektronicznej,

f) umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw pracowniczych związanych z płacami w zakresie

dotyczącym Urzędu Skarbowego i ZUS, obsługa bankowości elektronicznej, bieżąca znajomość

wszystkich przepisów dotyczących powierzonego odcinka pracy w tym ustawy o

rachunkowości, finansach publicznych, pełnienie obowiązków kasjera na czas jego nieobecności.

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku: rzetelne i terminowe wykonywanie

obowiązków służbowych, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7)
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

9) kserokopia dowodu osobistego,
10) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie MOPS w Wejherowie lub

pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo,
z dopiskiem „Konkurs – Księgowy” w terminie do dnia 04.10.2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną indywidualnie
powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań
formalnych nie będą informowane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej
Ośrodka
www.mops.wejherowo.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z uwzględnieniem kariery zawodowej,

powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów, a nieodebrane po trzech
miesiącach od dnia zakończenia procedury naboru podlegają zniszczeniu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze -

Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Lidia Isbrandt-Kwidzinska zamieszkała w Luzinie.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Lidia Isbrandt-Kwidzinska spełniła wymogi kwalifikacyjne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz posiada wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia 22.10.2012 r.

 

 

Dyrektor

Ewa Kłosowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-09-2012 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 23-10-2012 08:37