Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Referent ds. zagospodarowania zieleni miejskiej

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Referent ds. zagospodarowania zieleni miejskiej

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

1.      Ustalanie kierunków zagospodarowywania zieleni miejskiej i przedstawianie ich do akceptacji.

2.      Przygotowywanie koncepcji w zakresie nasadzania.

3.      Dbanie o estetykę zieleni, jej stan i trwałość nasadzeń zieleni miejskiej.

4.      Dbanie o zieleń miejską.

 

Wymagania niezbędnie:

1.      Wykształcenie średnie.

2.      Doświadczenie zawodowe, co najmniej 3 lata na podobnym stanowisku lub w ogrodnictwie.

3.      Osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.      Nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość przepisów specyfiki funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

2.      Znajomość zagadnień z zakresu nasadzeń i umiejętność przygotowywania koncepcji (wizji) nasadzeń zieleni miejskiej.

3.      Mile widziane osoby z wizją i pomysłami na zagospodarowywanie zieleni miejskiej.

 

Wymagane dokumenty:

1.      CV

2.      List motywacyjny

3.      Kwestionariusz personalny kandydata (dostępny na stronie internetowej (www.bip.wejherowo.pl)

4.      Dokument potwierdzające wykształcenie (ksero).

5.      Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat posiada staż pracy (kserokopie).

6.      Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ksero).

7.      Oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

9.      Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926
z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. zagospodarowania zieleni miejskiej” można składać osobiście w sekretariacie zakładu lub przesłać na adres zakładu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2012 r. do godziny 8.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

 

Bliższych informacji dotyczących działalności zakładu, zakresu zadań na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, udziela Dyrektor Zakładu p. Jarosław Pergoł w siedzibie zakładu ul. Obrońców Helu 1 Wejherowo, lub telefonicznie pod numerem telefonu 58  672-13-34.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie (www.bip.wejherowo.pl).

 

Wejherowo, dnia 08.03. 2012 r.                                                                                              Dyrektor

   Jarosław Pergoł

 

------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

UL. OBROŃCÓW HELU 1, 84-200 WEJHEROWO

 

Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko referenta ds. zagospodarowania zieleni miejskiej (oferta z dnia 09 marca 2012 r.) nie została wybrana żadna osoba.

 

Uzasadnienie:

 

Żadna osoba uczestnicząca w rekrutacji nie spełniła kryteriów formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze.

 

Wejherowo, dnia 04 kwietnia 2012 r.

 

Dyrektor

Jarosław Pergoł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-03-2012 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 10-04-2012 08:35