Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Z - ca Głównego Księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie  Poszukuje osób na stanowisko

Z – cy Głównego Księgowego

Wymiar etatu: pełen etat, wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Wymagania niezbędnie:

1.      Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane finanse, rachunkowość.

2.      Doświadczenie zawodowe w pracy, co najmniej 3 letnie na stanowisku Z-cy Głównego Księgowego lub Samodzielnego Księgowego.

3.      Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i bieżących przepisów prawa podatkowego.

4.      Osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.      Nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1.      Certyfikat MF do usługowego prowadzenia ksiąg.

2.      Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point.

3.      Cechy osobowościowe: umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, samodzielność, pozytywne nastawienie do współpracy w grupie.

4.      Umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki i odpowiedzialność:

     Prowadzenie księgowości firmy, w tym:

-      dekretowanie oraz terminowa i prawidłowa ewidencja księgowa transakcji handlowych zgodnie z procedurami wewnętrznymi firmy,

-      bieżąca kontrola finansowo-księgowa,

-      przeprowadzanie okresowej kontroli kont,

-      analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych,

-      potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,

-      obsługa bankowości elektronicznej,

-      księgowanie wyciągów bankowych,

-      prawidłowa klasyfikacja kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu,

-      wykonywanie niezbędnych księgowań związanych z zamknięciem miesiąca,

-      sporządzanie i analiza raportów finansowych,

-     sporządzanie sprawozdań do GUS-u,

-      weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

-      staranne przechowywanie i archiwizacja księgowanych dokumentów,

-      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przyjęcia, zwiększenia/zmniejszenia wartości, likwidacja, naliczanie amortyzacji),

-     prowadzenie prawidłowej ewidencji dla celów podatkowych: prowadzenie rejestru podatku VAT, sporządzanie deklaracje CIT, VAT,

-     sporządzanie sprawozdań okresowych oraz udział w tworzeniu rocznego sprawozdania finansowego,

-      monitorowanie spływu zaległych należności oraz monitorowanie zobowiązań.

oraz zamknięcie działalności zakładu budżetowego.

Oferujemy:

 

 - umowę o pracę,

 - możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

1.      CV.

2.      List motywacyjny.

3.      Kwestionariusz personalny kandydata.

4.      Dokument potwierdzające wykształcenie (kserokopie).

5.      Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopie).

6.      Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).

7.     Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz Listu motywacyjnego z dopiskiem w tytule „Nabór na stanowisko Z-cy Głównego Księgowego” na adres:Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
84 - 200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1
lub osobiście w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 03 stycznia 2013 r.

 

PRESEZ ZARZĄDU

 

JAROSŁAW PERGOŁ


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW HELU 1, 84-200 WEJHEROWO

Informujemy, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko Z-cy Głównego
Księgowego (oferta z dnia 12 grudnia 2012 r.) nie został wyłoniony żaden kandydat.

Wejherowo, dnia 25 stycznia 2013 r.

Prezes Zarządu

Jarosław Pergoł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-12-2012 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-01-2013 15:22